Điện lực Gò Dầu

16/1/2021 (8h00-17h00): KP Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu; Ấp Trâm Vàng 2, xã Thanh Phước

22/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức

Điện lực Trảng Bàng

18/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận; Ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận

19/1/2021 (7h30-17h00): KP Gia Huỳnh, Lộc An, phường Trảng Bàng

Điện lực Tân Châu

16/1/2021 (7h00-17h00): Xã Suối Ngô; Tân Hòa; Ấp 7 xã Suối Dây; Ấp Trảng Ba Chân xã Suối Ngô; xã Tân Thành

18/1/2021 (8h00-17h00): KP 1 thị trấn Tân Châu; Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Đông

19/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 5 xã Suối Dây

20/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Trảng Trai, xã Tân Hòa

Điện lực Châu Thành

16/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Long, Tân Định, xã Biên Giới

18/1/2021 (8h00-11h30): Ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh

18/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Long Châu, xã Long Vĩnh

19/1/2021 (8h00-11h30): Ấp Bến Cừ, Gò Nổi, xã Ninh Điền; Ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh; Ấp Vịnh (trừ tổ 8) xã An Cơ

19/1/2021 (13h30-17h00): Ấp Bến Cừ, Trà Sim, xã Ninh Điền; Ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh; Ấp Vịnh (trừ tổ 8) xã An Cơ

22/1/2021 (8h00-11h30): Ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước; Ấp 2 xã Phước Vinh

22/1/2021 (13h30-17h00): Tổ 8, ấp Vịnh xã An Cơ; Ấp Phước Trung, xã Phước Vinh

Điện lực Dương Minh Châu

18/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh

19/1/2021 (8h00-11h30): Ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là

20/1/2021 (8h00-17h00): Ấp B2, ấp Phước Nghĩa, xã Phước Minh

20/1/2021 (9h30-11h30): Ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh

21/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Phước Hòa, xã Suối Đá; Ấp Phước Long 1, Phước Long 2, xã Phan; Ấp Lộc Hiệp, Lộc Thuận, xã Lộc Ninh

22/1/2021 (8h00-17h00): Ấp 1 xã Bến Củi; Ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi; Ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng

Điện lực Tân Biên

16/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập

18/1/2021 (8h00-11h30): Ấp Cầu, xã Tân Phong; Ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc

19/1/2021 (8h00-17h00): Trang trại Võ Đức Hiếu

19/1/2021 (9h00-11h30): Vườn Quốc Gia Lò Gò - Xa Mát

20/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Hoà Bình, xã Hoà Hiệp

Điện lực Hoà Thành

18/1/2021 (8h00-17h00): KP Long Trung, phường Long Trung

19/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Năm Trại, xã Trường Đông

20/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Long Bình, xã Long Thành Nam

21/1/2021 (8h00-17h00): KP Hiệp Trường, phường Hiệp Tân

22/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam

Điện lực Bến Cầu

18/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Chánh, xã An Thạnh; Ấp Long Hưng, xã Long Thuận

19/1/2021 (8h00-11h30): KP 3 thị trấn Bến Cầu

21/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Phước Lập, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng