Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

11/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân; KP Ninh Phú, Ninh Lộc, phường Ninh Sơn

12/9/2023

7:00 - 17:00

Trạm 50kVA trụ 38/28/7/10 Thạnh Trung - G tuyến 477TN, trạm 50kVA trụ 25/52/38 Tỉnh lộ 4 R tuyến 477TN

13/9/2023

7:00 - 17:00

KP 1, 2, 5, 6 phường III; KP Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

12/9/2023

8:00 - 10:00

Ấp 1, 2, 3 xã Bàu Đồn

12/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp 1, 2 xã Bàu Đồn

13/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

11/9/2023

7:30 - 17:00

KP An Thành, phường An Tịnh; KP An Phú, phường An Hòa

12/9/2023

7:30 - 17:00

KP Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng

13/9/2023

7:30 - 17:00

KP Lộc Tiến, phường Lộc Hưng; Ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

11/9/2023

8:00 - 11:30

Ấp Thạnh Quới, xã Thạnh Đông

11/9/2023

13:30 - 17:00

Ấp Tân Đông, xã Tân Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

11/9/2023

13:30 - 17:00

Ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền

12/9/2023

8:00 - 11:30

Ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh. Khách hàng Phạm Thị Phong Phú; Nguyễn Văn To; Hộ kinh doanh VLXD cát, đá Tú Trân

12/9/2023

13:30 - 17:00

Ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh; Ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long. Công ty TNHH MTV khai thác Thành Đạt; Công ty TNHH MTV Anh Thông; DNTN Hữu Điền

13/9/2023

8:00 - 11:30

Công ty TNHH xăng dầu Hồng Thịnh; Công ty TNHH Hưng Phú

13/9/2023

13:30 - 17:00

Khách hàng Vương Văn Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

11/9/2023

16:00 - 17:00

Huyện Dương Minh Châu: Xã Cầu Khởi (trừ ấp Khởi An, Khởi Nghĩa); Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước, xã Truông Mít. Huyện Gò Dầu: Ấp Cầu Sắt, xã Thạnh Đức

13/9/2023

8:00 - 9:30

Trạm chuyên dùng xưởng cưa thị trấn

13/9/2023

10:30 - 11:30

Trạm chuyên dùng hộ chăn nuôi Nguyễn Nhất Thạch

13/9/2023

13:30 - 14:30

Trạm chuyên dùng trại gà Nguyễn Tiến Nam 3

13/9/2023

14:30 - 15:30

Trạm chuyên dùng DNTN Thanh Trà 1

13/9/2023

15:30 - 16:30

Trạm chuyên dùng trại gà Nguyễn Ánh Tuyết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

11/9/2023

8:00 - 9:00

Cơ sở gạch Tài Lộc

11/9/2023

8:00 - 11:30

Tổ 2 ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình

11/9/2023

9:30 - 10:30

Nguyễn Hoàng Nghĩa

11/9/2023

11:00 - 12:00

Công ty TNHH XNK hạt điều Phúc Thịnh

11/9/2023

13:30 - 17:00

Tổ 4 khu phố 6 thị trấn

12/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Thanh, xã Tân Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

11/9/2023

7:00 - 17:00

KP Hiệp Trường, phường Hiệp Tân

12/9/2023

7:00 - 17:00

KP Long Trung, phường Long Thành Trung; Ấp Long Yên, Bến Kéo, xã Long Thành Nam

13/9/2023

7:00 - 17:00

Ấp Trường Đức, xã Trường Đông; Ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa