Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

15/9/2023

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân; Ấp Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh

16/9/2023

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Lợi, Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân

17/9/2023

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Lợi, Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

15/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Hội B, xã Phước Thạnh; Ấp Giữa, Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh

16/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Đường Long, xã Thạnh Đức

17/9/2023

7:30 - 17:00

KP Rạch Sơn, Thanh Hà, Nội Ô A, Thị trấn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

15/9/2023

7:30 - 17:00

KP Lộc Thanh, Lộc Thọ, phường Lộc Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

15/9/2023

8:00 - 11:30

Ấp Long Đại, Long Phú, xã Long Vĩnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

16/9/2023

6:00 - 18:30

Trạm chuyên dùng Khoai mì Thị Bông; Khoai mì Thị Bông 1; Công ty TNHH Thiên Lộc; Hồng Phát 3; Hồng Phát 5

16/9/2023

7:00 - 17:30

Xã Chà Là (trừ ấp Bình Linh); Ấp Ninh Hòa, Ninh Bình, Ninh Phú, Ninh An, xã Bàu Năng; Ấp Tân Định 1, Phước Hòa, xã Suối Đá; Ấp Khởi Nghĩa, Khởi An, xã Cầu Khởi; Xã Phan; Phước Ninh

17/9/2023

8:00 - 17:00

Trạm chuyên dùng Công ty TNHH ĐT Quốc tế 1; Công ty TNHH ĐT Quốc tế 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

15/9/2023

8:00 - 17:00

Tổ 8 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

15/9/2023

7:00 - 17:00

KP Long Chí, Long Thới, phường Long Thành Trung; Ấp Long Khương, xã Long Thành Nam