Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

19/9/2023

8:00 - 17:00

KP 3, 4 phường IV; Ấp Thạnh Lợi, Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân

20/9/2023

8:00 - 11:30

KP 1, 4 phường II

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

19/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh; Ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước

20/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh

21/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang

21/9/2023

12:00 - 17:00

Ấp Rộc A, Rộc B, Bến Mương, xã Thạnh Đức; Ấp Giữa, Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh; Xã Phước Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

19/9/2023

7:30 - 17:00

KP Tịnh Phong, Bàu Mây, An Đước, Suối Sâu phường An Tịnh

20/9/2023

7:30 - 17:00

KP Lộc Chánh, phường Lộc Hưng

21/9/2023

7:30 - 17:00

KP Lộc Khê, phường Gia Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

20/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Dũng, xã Tân Hà; Ấp Chăm, xã Suối Dây; Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Đông. Phòng khám Tâm Phúc; Xưởng tole Thành An; KH Đoàn Phan Hà; Đèn đường Thạnh Đông

21/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

19/9/2023

8:00 - 11:30

Ấp Suối Dộp, xã Thái Bình

19/9/2023

13:30 - 17:00

Ấp An Điền, xã An Bình

21/9/2023

8:00 - 11:30

Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

21/9/2023

13:30 - 17:00

Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

19/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Định 2, xã Suối Đá

20/9/2023

8:00 - 9:30

Trạm chuyên dùng Công ty TNHH TM DV ĐT Phúc Huy

20/9/2023

9:30 - 10:30

Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Công Khai

20/9/2023

10:30 - 11:30

Trạm chuyên dùng Công ty TNHH MTV Nhật Hào 2

20/9/2023

12:00 - 17:00

Ấp Bình Linh (trừ tổ 7) xã Chà Là. Trạm chuyên dùng Công ty TNHH Pou Hung VN

20/9/2023

13:30 - 15:00

Trạm chuyên dùng Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Khánh

20/9/2023

15:00 - 16:30

Trạm chuyên dùng Công ty TNHH TM DV XNK Quốc tế Minh Thành

21/9/2023

8:00 - 17:00

Tổ 3 ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh

21/9/2023

11:30 - 12:00

Xã Cầu Khởi (trừ ấp Khởi Nghĩa); Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước, xã Truông Mít; Ấp Lộc Trung (trừ tổ 3), Lộc Tân, xã Lộc Ninh

21/9/2023

12:00 - 17:00

Trạm chuyên dùng Công ty TNHH Can Sports VN

21/9/2023

17:00 - 17:30

Xã Cầu Khởi (trừ ấp Khởi Nghĩa); Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước, xã Truông Mít; Ấp Lộc Trung (trừ tổ 3), Lộc Tân, xã Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

19/9/2023

8:00 - 12:00

Công ty CP XNK Taniwood

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

19/9/2023

8:00 - 17:00

KP Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân; KP Sân Cu, phường Long Thành Bắc; Ấp Long Yên, Bến Kéo, xã Long Thành Nam

20/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

20/9/2023

8:00 - 11:30

Công ty TNHH Cung Triều

21/9/2023

8:00 - 11:30

Ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng