Điện lực Gò Dầu

19/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Trâm Vàng 1, xã Thanh Phước; Ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch; Ấp Bến Mương, Cầu Sắt, xã Thạnh Đức

20/2/2021 (8h00-17h00): Công ty TNHH Khôi Minh; Công ty In Hồng Nguyên; Công ty Tân Phú Hưng; Công ty Ánh Mặt Trời; Ấp Suối Cao, xã Phước Đông

22/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh

Điện lực Trảng Bàng

18/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Xóm Suối, Bùng Binh, xã Hưng Thuận

19/2/2021 (8h00-17h00): KP An Thới, phường An Hòa

20/2/2021 (8h00-17h00): KP Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng; KP Gia Lâm, phường Gia Lộc

22/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Lộc Trung, xã Hưng Thuận; Ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận

23/2/2021 (8h00-17h00): KP An Thới, phường An Tịnh

Điện lực Tân Châu

17/2/2021 (21h00-21h30): Ấp Tân Trường, xã Tân Hiệp

17/2/2021 (22h00-22h30): Xã Tân Thành

19/2/2021 (22h00-22h30): Xã Tân Phú, Tân Hưng

22/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Đông Lợi, xã Tân Đông

23/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Thạnh Nghĩa, xã Thạnh Đông

Điện lực Châu Thành

18/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi

22/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Thành Đông, xã Thành Long

23/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội

Điện lực Dương Minh Châu

20/2/2021 (15h00-15h30): Ấp Phước Bình 1, xã Suối Đá

20/2/2021 (16h00-16h30): Ấp Phước Lễ, xã Phước Ninh; Ấp Phước lộc B xã Phước Minh

20/2/2021 (22h00-23h00): Ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh; Ấp Láng, xã Chà Là; Ấp Khởi Nghĩa, xã Cầu Khởi

20/2/2021 (23h30-23h59): Xã Bàu Năng (trừ ấp Ninh Hòa)

21/2/2021 (8h00-9h15; 9h15-10h30; 10h30-11h30): Trạm khách hàng Công ty TNHH Pou Hung VN

21/2/2021 (13h30-15h00; 15h30-17h00): Trạm khách hàng Công ty TNHH Can Sports Việt Nam

22/2/2021 (8h00-17h00): Tổ 6, 7 ấp Phước Hòa, xã Suối Đá

23/2/2021 (8h00-11h30): Tổ 8 ấp Phước Long 1; Tổ 10 ấp Phước Tân 3, xã Phan

23/2/2021 (14h00-17h00): Tổ 7, 9 ấp Phước Tân 1, xã Phan

Điện lực Tân Biên

22/2/2021 (8h00-17h00): Ấp 3 xã Trà Vong

22/2/2021 (10h00-11h00): Tịnh xá Trúc Lâm

22/2/2021 (13h30-14h30): Hộ kinh doanh Phùng Tấn Lộc

22/2/2021 (15h00-17h00): Công ty TNHH Sầm Nhứt

23/2/2021 (8h00-11h30): Tổ 4 ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp

23/2/2021 (9h00-12h00): Tổ 8 ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp

Điện lực Bến Cầu

19/2/2021 (8h00-11h30): Ấp Long Châu, xã Long Khánh

19/2/2021 (13h30-17h00): Ấp Chánh, Voi, xã An Thạnh

21/2/2021 (8h00-9h00): Ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu. Xã Phước Bình, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

21/2/2021 (10h00-11h00): Ấp Xóm Khách, ấp Bảo, xã Long Giang; Xã Long Chữ

22/2/2021 (8h00-11h30): KP 3 thị trấn Bến Cầu; Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận; Ấp B xã Tiên Thuận

22/2/2021 (13h30-17h00): Ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận; Ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận

23/2/2021 (8h00-11h30): Ấp Thuận Tâm, Thuận Hòa, xã Lợi Thuận

23/2/2021 (13h30-17h00): Ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận; Ấp Chánh, xã An Thạnh