Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

29/9/2023

8:00 - 11:30

KP 1 phường I; KP 4 phường III; KP Ninh Trung, Ninh Thành, phường Ninh Sơn

29/9/2023

13:30 - 17:00

KP Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh; KP Ninh Đức, Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

29/9/2023

8:00 - 17:00

KP Thanh Hà, Thanh Bình C, thị trấn Gò Dầu

28/9/2023

13:00 - 15:00

KP Thanh Hà, Thanh Bình A, Thanh Bình C, thị trấn Gò Dầu; Ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

27/9/2023

7:30 - 17:00

KP Phước Hậu, phường Gia Bình

28/9/2023

7:30 - 17:00

Ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

28/9/2023

7:00 - 17:00

Ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội

29/9/2023

17:00 - 17:30

Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc; Ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/9/2023

8:00 - 11:30

Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền

27/9/2023

13:30 - 17:00

Ấp An Điền, xã An Bình; Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền

28/9/2023

8:00 - 11:30

KP 2 thị trấn Châu Thành

28/9/2023

13:30 - 17:00

Ấp Tầm Long, xã Trí Bình

29/9/2023

7:00 - 17:00

Ấp Thành Nam, xã Thành Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

27/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Bình Linh, xã Chà Là

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

29/9/2023

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

27/9/2023

8:00 - 17:00

KP Long Mỹ, phường Long Thành Bắc; KP Hiệp Định, phường Hiệp Tân; Ấp Trường Ân, xã Trường Đông

28/9/2023

8:00 - 17:00

KP Long Đại, phường Long Thành Bắc; Ấp Trường An, xã Trường Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

27/9/2023

8:00 - 11:30

Ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng