Điện lực thành phố Tây Ninh

26/2/2021 (8h00-17h00): KP 3 phường I. KP Ninh Đức, Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh. KP Ninh Phú, phường Ninh Sơn

Điện lực Gò Dầu

24/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng, xã Thạnh Đức. Ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh. Ấp Trâm Vàng 2, xã Thanh Phước

25/2/2021 (8h00-17h00): KP Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu. Ấp 5 xã Bàu Đồn, xã Phước Thạnh (trừ ấp Phước Bình, Phước An)

26/2/2021 (8h00-17h00): KP Thanh Hà, Thanh Bình, thị trấn Gò Dầu. DN Hoàng Vũ, DN Bảo Khang

27/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức

1/3/2021 (8h00-17h00): Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh. Ấp Bàu Vừng, Xóm Mía, xã Phước Trạch

Điện lực Trảng Bàng

24/2/2021 (8h00-17h00): KP Tân Lộc, phường Gia Lộc

25/2/2021 (8h00-17h00): KP Lộc Trát, phường Gia Lộc

26/2/2021 (7h30-17h00): KP An Bình, phường An Tịnh

Điện lực Tân Châu

24/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông

25/2/2021 (8h00-17h00): Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Nhị Gia; Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Tam Gia

26/2/2021 (8h00-17h00): Công ty TNHH MTV Dược Nam

27/2/2021 (8h00-17h00): Công ty TNHH Chăn nuôi gia cầm và năng lượng xanh TH1; Công ty cổ phần Thí nghiệm bảo trì năng lượng

1/3/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Đông, Tân Trung, xã Tân Hưng

2/3/2021 (8h00-17h00): Công ty TNHH Trường Hưng

Điện lực Châu Thành

24/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền

25/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền. Ấp An Điền, xã An Bình

26/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Thành Bắc, Nam Bến Sỏi, Thành Tây, xã Thành Long. Ấp Cây Ổi, Hiệp Bình, Hiệp Thành, xã Hòa Thạnh

27/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới. Ấp Bắc Bến Sỏi, xã Thành Long. Ấp Hòa Bình, xã Hòa Hội

1/3/2021 (8h00-17h00): Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền

2/3/2021 (8h00-11h30): Ấp Thanh Phước, Thanh Thuận, xã Thanh Điền. Ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi. Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

2/3/2021 (13h30-17h00): Ấp Sân Lễ, xã Hảo Đước. Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

Điện lực Dương Minh Châu

24/2/2021 (8h00-11h30): Tổ 10, 12 ấp Phước Hòa; Tổ 6, 8 ấp Tân Định 1, xã Suối Đá

24/2/2021 (14h00-17h00): Tổ 4, 6 ấp Phước Tân; Tổ 8 ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh

25/2/2021 (8h00-11h30; 14h00-17h00): Tổ 8, 9 ấp Phước Hòa, xã Suối Đá

25/2/2021 (8h00-9h00): Tổ 2 ấp Phước Long 1, xã Phan

25/2/2021 (8h00-10h30; 10h30-11h30): Ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là

25/2/2021 (9h15-10h15): Ấp Phước Bình 1, xã Suối Đá

25/2/2021 (10h30-11h30): Tổ 4 ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá

25/2/2021 (14h00-15h00): Tổ 4 ấp Thuận Tân, xã Truông Mít

26/2/2021 (8h00-11h30): KP 2, 4 Thị trấn. Ấp A4, B1 xã Phước Minh

26/2/2021 (8h00-9h30): Ấp Phước Tân, xã Phước Ninh

26/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng. Ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh. Ấp Ninh Hưng 2, xã Chà Là

26/2/2021 (9h00-11h30): Ấp Láng, xã Chà Là

26/2/2021 (13h30-14h30): Ấp Phước Lễ, xã Phước Ninh

26/2/2021 (14h00-17h00): Ấp A4, B1 xã Phước Minh. Ấp Phước Bình, Phước Lộc. xã Phước Minh. Tổ 2 ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá

26/2/2021 (15h00-16h00): Ấp Phước Lộc, xã Phước Minh

27/2/2021 (8h00-11h30): Tổ 2 ấp Lộc Thuận, xã Lộc Ninh. Tổ 3 ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi. Ấp Ninh Thuận, Ninh An, xã Bàu Năng

27/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Phước Lễ, xã Phước Ninh. Ấp Khởi Nghĩa, xã Cầu Khởi

27/2/2021 (14h00-17h00): Ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng

1/3/2021 (8h00-17h00): Ấp Phước Tân, xã Phước Ninh. Ấp Lộc Thuận (trừ tổ 5, 7) xã Lộc Ninh. Ấp Khởi Nghĩa, xã Cầu Khởi

2/3/2021 (8h00-17h00): Tổ 12 ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng

Điện lực Tân Biên

24/2/2021 (8h00-17h00): Tổ 6 ấp Cầu, xã Tân Phong

25/2/2021 (8h00-11h30): Tổ 3 ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc

26/2/2021 (8h00-11h30): Tổ 4 khu phố 2 thị trấn. Ấp Mới xã Tân Phong

Điện lực Hoà Thành

2/3/2021 (8h00-17h00): Ấp Long Khương, xã Long Thành Nam. Ấp Trường Phú, xã Trường Đông

Điện lực Bến Cầu

24/2/2021 (8h00-11h30): Ấp Gò Ngãi, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng. Ấp Voi, ấp Chánh, ấp Bến, xã An Thạnh

24/2/2021 (13h30-17h00): Ấp Bình Phú, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

25/2/2021 (8h00-11h30): Ấp Bình Phước, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng. Ấp Phước Dân, Phước Đông, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

25/2/2021 (13h30-17h00): Ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng. Ấp Phước Giang xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

26/2/2021 (8h00-11h30): Ấp Xóm Lò, Bàu Tràm Lớn, Bàu Tràm Nhỏ, xã Tiên Thuận

26/2/2021 (13h30-17h00): Ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận

27/2/2021 (8h00-11h30): Ấp Long Châu, xã Long Khánh. Ấp Chánh, Voi, xã An Thạnh

1/3/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận

2/3/2021 (8h00-11h30): Ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận