Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

6/10/2023

13:30 - 17:00

KP Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh; KP Ninh Phú, phường Ninh Sơn

7/10/2023

8:00 - 17:00

KP Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

6/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh

7/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Suối Cao B, xã Phước Đông; Ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

5/10/2023

7:30 - 17:00

KP Lộc Phước, phường Lộc Hưng

6/10/2023

8:00 - 17:00

KP Lộc Thọ, Lộc Chánh, phường Lộc Hưng

7/10/2023

7:30 - 12:00

KP An Quới, phường An Hòa

7/10/2023

7:30 - 17:00

KP Lộc An, phường Trảng Bàng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

5/10/2023

8:00 - 11:30

Ấp Tân Lợi, xã Tân Phú

5/10/2023

13:30 - 17:00

Ấp Tân Đông, xã Tân Hưng

7/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Trung, xã Tân Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

6/10/2023

8:00 - 11:30

Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

6/10/2023

13:30 - 17:00

Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

7/10/2023

7:00 - 17:00

Ấp Thành Nam, xã Thành Long

7/10/2023

8:00 - 11:30

Ấp Phước Thạnh, xã Phước Vinh

7/10/2023

13:30 - 17:00

Ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

6/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Ninh Hiệp, Ninh An, xã Bàu Năng; Ấp Thuận Tân, xã Truông Mít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

5/10/2023

8:00 - 17:00

Tổ 4 ấp Bàu Đưng, xã Tân Phong

6/10/2023

8:00 - 17:00

Tổ 10 ấp Suối May, xã Thạnh Bắc

6/10/2023

9:00 - 10:00

Công ty TNHH Dương Nam Long

7/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Suối Ông Đình, ấp 5, xã Trà Vong

7/10/2023

16:00 - 17:00

Công ty TNHH Yên Trì

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

5/10/2023

8:00 - 17:00

KP Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

5/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận