Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

9/10/2023

8:00 - 11:30

KP Ninh Phước, phường Ninh Thạnh

10/10/2023

8:00 - 11:30

KP 5 phường III

10/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Phước, xã Tân Bình; Ấp Bình Trung, xã Bình Minh

10/10/2023

13:30 - 17:00

KP Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh; KP 1 phường IV

11/10/2023

8:00 - 11:30

Ấp Bình Trung, xã Bình Minh

11/10/2023

8:00 - 17:00

KP Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh; KP Ninh Tân, phường Ninh Sơn; KP Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

9/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp 2, ấp 7 xã Bàu Đồn

10/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh

11/10/2023

8:00 - 17:00

KP Nội Ô A, Rạch Sơn, Thanh Hà, Thị Trấn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

9/10/2023

7:30 - 17:00

KP An Thới, phường An Tịnh; KP Hòa Phú, phường An Hòa

10/10/2023

7:30 - 17:00

KP Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng; KP Gia Lâm, phường Gia Lộc; KP Lộc Thọ, phường Lộc Hưng

11/10/2023

7:30 - 17:00

KP Lộc Du, phường Trảng Bàng; KP Chánh, phường Gia Bình; KP An Lợi, Hòa Lợi, phường An Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

9/10/2023

8:00 - 17:00

Tưới tiêu Dương Thanh Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

9/10/2023

8:00 - 11:30

Ấp Thanh Bình, xã An Bình

9/10/2023

13:30 - 17:00

Ấp Thanh Bình, xã An Bình; Ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền

10/10/2023

8:00 - 11:30

Ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước; Ấp An Thọ, An Lộc, xã An Cơ

10/10/2023

13:30 - 17:00

Ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước; Ấp Vịnh, xã An Cơ

11/10/2023

7:00 - 17:00

Ấp Thành Nam, xã Thành Long

11/10/2023

8:00 - 11:30

Ấp Long Châu, xã Long Vĩnh; Ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh

11/10/2023

8:00 - 11:30

Trạm bơm Hòa Thạnh II; Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa; Cơ sở sản xuất Phan Bá Nguyện

11/10/2023

13:30 - 17:00

Công ty TNHH Đại Thành; Đèn đường ngã 3 sọ; Đèn đường Hòa Thạnh; Trạm bơm biên giới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

9/10/2023

8:00 - 17:00

Trạm chuyên dùng Xử lý nước thải Công ty CP cao su Tây Ninh

10/10/2023

8:00 - 9:00

Trạm chuyên dùng Tưới tiêu Dư Quốc Thanh 1

10/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp B4 xã Phước Minh

10/10/2023

9:30 - 10:30

Trạm chuyên dùng Cơ sở sơ chế phế liệu Hiệp Phát

11/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Tân 2, xã Phan; Ấp Phước Tân, xã Phước Ninh; Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

9/10/2023

8:00 - 11:30

Tổ 8 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

9/10/2023

13:30 - 17:00

Tổ 4 ấp Cầu, xã Tân Phong

10/10/2023

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp Tân Tiến, xã Tân Lập

11/10/2023

8:00 - 17:00

Đồn 833

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

11/10/2023

8:00 - 17:00

KP Hiệp Trường, phường Hiệp Tân; Ấp Trường Cửu, Trường Thiện, xã Trường Hòa; Ấp Trường Giang, Trường Phước, xã Trường Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

10/10/2023

8:00 - 17:00

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn