Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

14/10/2023

7:00 - 11:30

KP 1, 2 phường II; KP 5 phường I; KP 1 phường III

14/10/2023

7:00 - 17:00

KP 4 phường III

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

13/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Đức A, Suối Cao A, xã Phước Đông; Ấp Phước An, xã Phước Thạnh

14/10/2023

7:30 - 17:00

KP Nội Ô B, Thanh Bình A, Thanh Bình B, Thanh Bình C, Thị trấn; Ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước; Ấp Cây Trắc, xã Phước Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

13/10/2023

7:30 - 17:00

KP An Lợi, Hòa Lợi, An Hội, phường An Hòa

14/10/2023

7:30 - 17:00

KP Lộc Du, phường Trảng Bàng

15/10/2023

7:30 - 17:00

KP Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng; KP Gia Tân, Gia Lâm, phường Gia Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

14/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Đông, Tân Tây, xã Tân Hưng

14/10/2023

8:00 - 17:00

Gara Hồng Công; Hộ Lê Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

14/10/2023

7:00 - 17:00

Ấp Suối Dộp, xã Thái Bình; Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi; Ấp Bình Lương, xã Đồng Khởi

14/10/2023

8:00 - 11:30

Tiểu đoàn 16SMPK - Sư đoàn 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

13/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Láng, xã Chà Là; Ấp Khởi Nghĩa, Khởi An, xã Cầu Khởi; Ấp Phước Bình 1, xã Suối Đá; Ấp Lộc Thuận, xã Lộc Ninh

14/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Ninh An, Ninh Bình, Ninh Phú, xã Bàu Năng; Ấp Ninh Hưng 1, 2 xã Chà Là; Ấp Thuận An, Thuận Bình, xã Truông Mít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

14/10/2023

7:00 - 17:00

KP 5, 6 thị trấn Tân Biên

14/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Suối Mây, xã Thạnh Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

14/10/2023

8:00 - 17:00

KP Hiệp Trường, phường Hiệp Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

14/10/2023

8:00 - 17:00

KP 2, 3 thị trấn Bến Cầu