Điện lực thành phố Tây Ninh

1/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân

2/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Hòa, xã Tân Bình

5/4/2021 (8h00-17h00): KP Ninh Phước, phường Ninh Thạnh

6/4/2021 (8h00-17h00): KP Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh

Điện lực Gò Dầu

31/3/2021 (8h00-17h00): Ấp Rộc B xã Thạnh Đức. Ấp 6 xã Bàu Đồn. Ấp Suối Cao B xã Phước Đông.

5/4/2021 (8h00-17h00): KP Rạch Sơn, Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu. Ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch. Ấp 7 xã Bàu Đồn

Điện lực Trảng Bàng

1/4/2021 (8h00-17h00): KP An Đước, phường An Tịnh; KP Lộc An, Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng

5/4/2021 (7h30-17h00): KP An Lợi, Hòa Lợi, Hòa Hưng phường An Hòa. Ấp Trảng Cỏ xã Hưng Thuận

6/4/2021 (7h30-17h00): KP Bàu Mây, phường An Tịnh

Điện lực Tân Châu

2/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Tiến, Tân Thanh, xã Tân Phú

Điện lực Châu Thành

5/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Long Đại, xã Long Vĩnh. Ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền

5/4/2021 (8h00-11h30): Ấp Rạch Tre, xã Biên Giới

5/4/2021 (13h30-17h00): Ấp An Lộc, xã An Cơ

6/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Thanh An, xã An Bình. Ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền. Ấp Bình Lương, xã Đồng Khởi. Ấp Xóm Mới 2, Xóm Ruộng, xã Trí Bình. KP 2 thị trấn Châu Thành.

6/4/2021 (8h00-11h30): Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

6/4/2021 (13h30-17h00): Ấp Vịnh xã An Cơ

Điện lực Dương Minh Châu

31/3/2021 (8h00-17h00): KP 3, 4 Thị trấn

1/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Khởi Nghĩa, Khởi An, xã Cầu Khởi. Ấp Phước Tân 2, xã Phan

3/4/2021 (6h00-18h30): Huyện Dương Minh Châu: Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước, xã Truông Mít; xã Cầu Khởi (trừ ấp Khởi Nghĩa). Huyện Gò Dầu: Ấp Cầu Sắt, xã Thạnh Đức

5/4/2021 (8h30-17h00): Ấp Khởi Nghĩa, xã Cầu Khởi. Ấp Tân Định 1, xã Suối Đá

5/4/2021 (8h30-10h30): Ấp Láng xã Chà Là; Ấp Khởi Nghĩa, Khởi An, xã Cầu Khởi

Điện lực Tân Biên

5/4/2021 (8h00-11h30): Ấp Tân Hòa, Tân Đông 2, xã Tân Lập

6/4/2021 (8h00-11h30): Tổ 8 ấp Tân Tiến, xã Tân Lập

6/4/2021 (9h00-15h00): Xay lúa Trần Văn Oai

Điện lực Hòa Thành

1/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Trường Lưu, Trường Phú, xã Trường Đông

2/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Trường Đức, xã Trường Đông. KP Long Chí, phường Long Thành Trung

5/4/2021 (8h00-17h00): KP 3 phường Long Hoa

6/4/2021 (8h00-17h00): KP Hiệp Trường, phường Hiệp Tân

Điện lực Bến Cầu

31/3/2021 (8h00-11h30): Ấp Phước Thành, Phước Giang, xã Phước Bình, TX Trảng Bàng

3/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Bình Hòa, Bình Quới, Bình Phú, Bình Thuận, xã Phước Bình, xã Phước Chỉ, TX Trảng Bàng