Ngày

Giờ

Thành phố Tây Ninh

16/11/2023

7:30 - 17:00

Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân; Ấp Tân Hòa, xã Tân Bình; Ấp Bàu Lùn, Giồng Tre, xã Bình Minh

17/11/2023

7:30 - 17:00

KP Ninh Trung, phường Ninh Sơn; Ấp Thạnh Hiệp, Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân

18/11/2023

7:30 - 11:30

KP 1 phường IV

18/11/2023

7:30 - 17:00

KP 4, 7 phường III; KP 4, 5, 6 phường IV; KP Ninh Phú, Ninh Trung, Ninh Thành, phường Ninh Sơn

 

Ngày

Giờ

Huyện Gò Dầu

16/11/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước

17/11/2023

8:00 - 17:00

Công ty Đại Lộc Phát

18/11/2023

7:30 - 17:00

Ấp Cẩm Bình, Cẩm Long, Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang

 

Ngày

Giờ

Thị xã Trảng Bàng

16/11/2023

7:30 - 17:00

KP Lộc Du, phường Trảng Bàng; KP Tân Lộc, phường Gia Lộc

16/11/2023

8:00 - 17:00

KP Lộc An, phường Trảng Bàng

17/11/2023

7:30 - 17:00

Ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận

18/11/2023

7:00 - 17:00

Ấp Bình Phú, Bình Phước, Bình Quới, xã Phước Bình, TX Trảng Bàng

18/11/2023

7:30 - 11:30

Phòng CSGT Công an Tây Ninh

18/11/2023

7:30 - 12:00

KP Lộc Thanh, Lộc Tân, phường Lộc Hưng

  

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

16/11/2023

8:00 - 11:30

Ấp Thanh An, xã An Bình

16/11/2023

13:30 - 17:00

Ấp Sa Nghe, xã Hảo Đước

17/11/2023

8:00 - 11:30

Ấp Hòa An, xã Hòa Hội; Ấp Thành Nam, xã Thành Long; Ấp Hòa Hợp, xã Hòa Thạnh; Ấp Tân Long, xã Biên Giới

17/11/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thành Bắc, xã Thành Long

17/11/2023

13:30 - 17:00

Ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội; Ấp Cây Ổi, xã Hòa Thạnh; Ấp Thành Tân, xã Thành Long

18/11/2023

7:00 - 11:30

Ấp Tam Hạp, Suối Muồn, Bình Phong, Bình Long, Bình Hòa, Suối Dộp, xã Thái Bình

18/11/2023

7:00 - 17:00

Ấp Thanh Hùng, Thanh Hòa, Thanh Phước, Thanh Đông, Thanh Trung, xã Thanh Điền; Ấp Thanh Bình, xã An Bình; xã Long Vĩnh

18/11/2023

13:30 - 17:00

Ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền; Ấp Gò Nổi, Trà Sim, xã Ninh Điền; Ấp Bình Hòa, xã Thái Bình

 

Ngày

Giờ

Huyện Dương Minh Châu

16/11/2023

8:00 - 17:00

KP 4 Thị trấn

17/11/2023

8:00 - 17:00

Ấp Bình Linh, xã Chà Là

 

Ngày

Giờ

Huyện Tân Biên

16/11/2023

8:00 - 9:00

Trang trại Lưu Việt Dũng

16/11/2023

8:00 - 11:30

Ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình; Ấp Suối Mây, Bàu Rã, xã Thạnh Bắc

16/11/2023

15:30 - 16:30

KH Nguyễn Văn Sang

17/11/2023

7:30 - 17:00

Ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong, huyện Tân Biên

18/11/2023

8:00 - 17:00

KP 1, 2, 7 Thị trấn; Xã Tân Lập

 

Ngày

Giờ

Thị xã Hòa Thành

17/11/2023

8:00 - 17:00

Ấp Trường Huệ, xã Trường Tây; Ấp Trường Cửu, xã Trường Hòa; Ấp Trường Lưu, Trường Phú, xã Trường Đông

18/11/2023

8:00 - 17:00

KP Long Chí, phường Long Thành Trung

 

Ngày

Giờ

Huyện Bến Cầu

17/11/2023

8:00 - 11:30

Ấp Long Châu, xã Long Khánh

18/11/2023

7:00 - 17:00

Ấp Long Hòa 2, xã Long Chữ