Ngày

Giờ

Thành phố Tây Ninh

26/1/2024

8:00 - 17:00

Ấp Tân Trung, xã Tân Bình

27/1/2024

8:00 - 17:00

KP 6 phường III; Ấp Thạnh Hiệp, Thạnh Lợi, Thạnh Trung, xã Thạnh Tân

 

Ngày

Giờ

Huyện Gò Dầu

26/1/2024

8:00 - 17:00

Ấp 3, ấp 4 xã Bàu Đồn. Công ty TNHH Hải Dương

27/1/2024

8:00 - 17:00

Công ty TNHH công nghiệp cao su An Cố. Ấp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước; KP Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu; Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh. Công ty TNHH công nghiệp Federal Bay. Ấp Phước Đức B, xã Phước Đông

28/1/2024

8:00 - 17:00

Trường THPT Ngô Gia Tự; Công ty CP cao su Tây Ninh

 

Ngày

Giờ

Thị xã Trảng Bàng

26/1/2024

8:00 - 17:00

KP Phước Hậu, Phước Hiệp, phường Gia Bình

27/1/2024

8:00 - 12:00

KP Gia Huỳnh, Lộc An, phường Trảng Bàng

 

Ngày

Giờ

Huyện Tân Châu

26/1/2024

8:00 - 17:00

Ấp Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô

 

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

26/1/2024

8:00 - 11:30

Ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền; Ấp Long Đại, xã Long Vĩnh

26/1/2024

13:30 - 17:00

Ấp Thanh Bình, xã An Bình; Ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền

27/1/2024

8:00 - 11:30

Ấp Tân Định, xã Biên Giới; Ấp Vịnh, xã An Cơ

27/1/2024

13:30 - 17:00

Ấp Thành Tây, xã Thành Long; Ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh

 

Ngày

Giờ

Huyện Dương Minh Châu

26/1/2024

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít; Ấp Lộc Thuận, Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh

27/1/2024

8:00 - 17:00

KP 3, 4 thị trấn Dương Minh Châu; Ấp B4, Phước Nghĩa, Phước Bình, xã Phước Minh. Trạm chuyên dùng xưởng cưa Thị trấn

28/1/2024

8:00 - 17:00

KP 2 thị trấn Dương Minh Châu

 

Ngày

Giờ

Huyện Tân Biên

26/1/2024

8:00 - 17:00

Công ty TNHH đầu tư trang trại xanh 2

27/1/2024

8:00 - 10:00

Huyện ủy Tân Biên

27/1/2024

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình

 

Ngày

Giờ

Thị xã Hòa Thành

26/1/2024

8:00 - 17:00

KP Long Mỹ, Long Thời, phường Long Thành Bắc; Ấp Trường Giang, xã Trường Tây; Ấp Trường Cửu, xã Trường Hòa

27/1/2024

8:00 - 17:00

Ấp Trường An, xã Trường Tây

 

Ngày

Giờ

Huyện Bến Cầu

27/1/2024

8:00 - 11:30

Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận. BQL kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

28/1/2024

7:00 - 12:00

KP 1, 2, 4 thị trấn Bến Cầu; Ấp Thuận Hòa, Thuận Tâm, Thuận Chánh, xã Lợi Thuận; Ấp A, B, Rừng Dầu, Bàu Tép, xã Tiên Thuận

28/1/2024

7:00 - 17:00

Ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận

28/1/2024

13:30 - 17:00

Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận