Điện lực thành phố Tây Ninh

7/4/2021 (8h00-11h30): KP Ninh Đức, phường Ninh Thạnh; KP Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh

7/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân; ấp Tân Lập, xã Tân Bình

7/4/2021 (13h30-17h00): KP 2, 3 phường I

8/4/2021 (8h00-17h00): KP Ninh Thành, Ninh Trung phường Ninh Sơn. KP Hiệp Bình phường Hiệp Ninh

9/4/2021 (8h00-17h00): KP 2, 7 phường III

10/4/2021 (8h00-11h30): KP 1 phường I. KP 1, 5, 6 phường III

10/4/2021 (13h30-17h00): KP Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh; KP Ninh Đức, phường Ninh Thạnh

12/4/2021 (8h00-17h00): KP Ninh Phú, phường Ninh Sơn

13/4/2021 (8h00-17h00): KP Ninh Bình, phường Ninh Sơn

Điện lực Gò Dầu

8/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước

9/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước

11/4/2021 (6h00-18h00): Ấp Đường Long, Bến Rộng, xã Thạnh Đức

Điện lực Trảng Bàng

7/4/2021 (7h30-17h00): Ấp Lộc Trung, Lộc Trị, Lộc Thuận, xã Hưng Thuận

8/4/2021 (7h30-17h00): KP Lộc Khê, phường Gia Lộc

9/4/2021 (7h30-17h00): KP An Bình, phường An Tịnh

11/4/2021 (6h00-17h00): Đường số 5, 12, 13 KCN Trảng Bàng

Điện lực Tân Châu

8/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Thanh, xã Tân Phú

Điện lực Châu Thành

7/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền

10/4/2021 (8h00-11h30): Công ty TNHH Hùng Hiệp Phát

12/4/2021 (8h00-11h30): Ấp Vịnh, xã An Cơ. Ấp Bình Phong, Suối Muồn, xã Thái Bình. Ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền

12/4/2021 (13h30-17h00): Ấp Phước Trung, xã Phước Vinh. Ấp Thanh Bình, xã An Bình. Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi

Điện lực Dương Minh Châu

7/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Ninh Hưng 2, xã Chà Là

9/4/2021 (7h30-17h00): Ấp Lộc Hiệp (trừ tổ 8) xã Lộc Ninh

9/4/2021 (7h30-17h00): TBA chuyên dùng Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt

11/4/2021 (5h30-6h00; 18h00-18h30): Huyện Dương Minh Châu: Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Truông Mít; xã Cầu Khởi (trừ tổ 8 ấp Khởi Hà, ấp Khởi Nghĩa). Huyện Gò Dầu: Ấp Cầu Sắt xã Thạch Đức.

11/4/2021 (5h30-6h00; 18h00-18h30): Huyện Dương Minh Châu: Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Truông Mít; ấp Lộc Trung, Lộc Tân, tổ 8 Lộc Hiệp xã Lộc Ninh

11/4/2021 (8h00-17h00): Nhánh rẽ chuyên dùng khách hàng Công ty Pouhung Việt Nam

11/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Bình Linh, xã Chà Là

13/4/2021 (8h30-10h00): TBA chuyên dùng Công ty TNHH MTV Thịnh Phước Hưng

13/4/2021 (10h00-11h30): TBA chuyên dùng Công ty Cty TNHH Cơ khí chính xác

Điện lực Tân Biên

7/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình. Ấp Mới, xã Tân Phong

7/4/2021 (9h30-14h00): Ấp Thanh Tân, xã Thạnh Bình

7/4/2021 (15h00-16h30): Công ty TNHH QL FARMS (Tây Ninh)

8/4/2021 (9h00-15h00): Chi nhánh 2 Cty TNHH Long Thái Hòa

9/4/2021 (8h00-17h00): Tổ 4 ấp 4 xã Trà Vong

9/4/2021 (8h30-10h00): Công ty TNHH Như Thành Lợi

9/4/2021 (10h20-11h30): Ấp Trại Bí, xã Tân Phong

9/4/2021 (13h30-14h30): Ấp Sân Bay, xã Tân Phong

9/4/2021 (16h00-17h00): Ấp 1 xã Mỏ Công

10/4/2021 (8h00-17h00): Đồn 833

Điện lực Hòa Thành

7/4/2021 (8h00-17h00): KP Long Mỹ, phường Long Thành Bắc. KP Long Kim, phường Long Thành Trung. Ấp Long Hải, xã Trường Tây

8/4/2021 (8h00-17h00): KP Sân Cu, Long Đại, phường Long Thành Bắc

9/4/2021 (8h00-17h00): KP Long Trung, phường Long Thành Trung. KP Hiệp Định, phường Hiệp Tân

10/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa

10/4/2021 (17h00-17h30): Ấp Trường An, xã Trường Tây

Điện lực Bến Cầu

10/4/2021 (7h00-7h30; 17h00-17h30): Ấp Voi xã An Thạnh, xã Phước Bình, Phước Chỉ, TX Trảng Bàng

10/4/2021 (7h00-17h30): Xã Phước Bình, Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

11/4/2021 (8h00-11h30): Công ty CP Việt Nam Mộc Bài

12/4/2021 (8h00-17h00): Công ty CP Phi Long 

13/4/2021 (8h00-11h30): KP 2 thị trấn Bến Cầu. Ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận. Ấp B xã Tiên Thuận

13/4/2021 (13h30-17h00): Ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận. Ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận