Điện lực thành phố Tây Ninh

15/4/2021 (8h00-11h30): KP Ninh Phú, phường Ninh Sơn

15/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân

16/4/2021 (8h00-17h00): KP 4 phường III

17/4/2021 (8h00-11h30): KP 1 phường II; KP 2, 3, 4 phường I

17/4/2021 (13h30-17h00): KP 2 phường II; KP 5 phường I

Điện lực Gò Dầu

14/4/2021 (6h30-18h00): Ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Bàu Đồn

15/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Xóm Mía, xã Phước Trạch

16/4/2021 (8h00-17h00): KP Thanh Hà, Thanh Bình C, thị trấn; Ấp Bến Đình, xã Thạnh Đức; Ấp Phước Bình, Phước Tây, xã Phước Thạnh

19/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Phước Đức A, Phước Đức B, xã Phước Đông. Ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước

Điện lực Trảng Bàng

15/4/2021 (7h30-17h00): KP Lộc Thành, phường Lộc Hưng

16/4/2021 (7h30-17h00): KP Lộc Tân, phường Lộc Hưng

Điện lực Tân Châu

17/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Lâm, xã Tân Hà

20/4/2021 (8h00-17h00): Khách hàng Nguyễn Khắc Tú

Điện lực Châu Thành

14/4/2021 (8h00-11h30): Ấp Thanh Sơn, ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền

15/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền

16/4/2021 (8h00-11h30): Công ty TNHH Hùng Duy 

20/4/2021 (8h00-11h30): Công ty TNHH MTV Phú Thành, Công ty cổ phần xây dựng Minh Anh, Cơ sở hàn điện Lê Thanh Nhàn, Công ty TNHH Hải Vi

20/4/2021 (13h30-17h00): Nước đá Trần Văn Thính, Cơ sở hàn tiện Nguyễn Lý Luận, Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Công ty TNHH Hải Vi

Điện lực Dương Minh Châu

14/4/2021 (6h30-18h00): Huyện Dương Minh Châu: Ấp Thuận An, Thuận Tân, Thuận Bình (trừ tổ 6, 8) xã Truông Mít; Huyện Gò Dầu: Ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh, ấp Rộc B, xã Thạnh Đức

15/4/2021 (8h00-17h00): Tổ 8, 10 ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi

16/4/2021 (10h00-11h30): TBA Trường THPT Dương Minh Châu (Cơ sở 2)

16/4/2021 (15h00-16h30): TBA Công ty TNHH MTV Huỳnh Công Minh

17/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Thuận Hòa và tổ 6, tổ 8 ấp Thuận Bình, xã Truông Mít

18/4/2021 (7h00-18h00): Ấp Bình Linh, xã Chà Là; tổ 8 ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi

19/4/2021 (8h00-11h30): Ấp Ninh Phú, Ninh An, xã Bàu Năng

20/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Lộc Hiệp, Lộc Thuận, xã Lộc Ninh. Khu phố 4 Thị trấn

Điện lực Tân Biên

16/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc

20/4/2021 (10h00-10h45; 10h45-11h30): Ấp Tân Hòa, xã Tân Lập

Điện lực Bến Cầu

14/4/2021 (8h00-11h30): Ấp Long Phi, Long An, xã Long Thuận

14/4/2021 (13h30-17h00): Ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận

15/4/2021 (8h00-11h30): Ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận; Ấp Long Châu, xã Long Khánh; Ấp Bảo xã Long Giang

15/4/2021 (13h30-17h00): Ấp Long Giao, xã Long Chữ

16/4/2021 (8h00-11h30; 13h30-17h00): Ấp Bến xã An Thạnh

16/4/2021 (13h30-17h00): Ấp Chánh xã An Thạnh

17/4/2021 (7h00-18h00): Ấp Voi xã An Thạnh, huyện Bến Cầu; Xã Phước Bình, Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

17/4/2021 (8h00-11h30): Ấp Gò Ngãi, Phước Giang, Bình Phú, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

17/4/2021 (13h30-17h00): Ấp Phước Thành, xã Phước Bình; Ấp Phước Thuận, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

19/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Long Giao, xã Long Chữ