Ngày

Giờ

Thành phố Tây Ninh

29/1/2024

8:00 - 17:00

KP Ninh Tân, phường Ninh Sơn; KP Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh

30/1/2024

8:00 - 17:00

KP Ninh Thành, Ninh Trung, phường Ninh Sơn; KP Ninh Đức, Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh

31/1/2024

8:00 - 11:30

KP 1 phường I

31/1/2024

8:00 - 17:00

KP Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh

31/1/2024

13:30 - 17:00

KP 1 phường II

 

Ngày

Giờ

Huyện Gò Dầu

29/1/2024

8:00 - 17:00

KP Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu; Ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh; Ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh; Ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước; Ấp Phước Đức A, Phước Đức B, xã Phước Đông

30/1/2024

8:00 - 17:00

Ấp Phước Chánh, xã Phước Thạnh; Ấp Đường Long, xã Thạnh Đức

31/1/2024

8:00 - 17:00

KP Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu; Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh

 

Ngày

Giờ

Thị xã Trảng Bàng

29/1/2024

7:30 - 17:00

KP Bình Nguyên 1, phường Gia Bình

30/1/2024

7:30 - 17:00

KP Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng

30/1/2024

8:00 - 11:30

Ấp Phước Lập, xã Phước Chỉ, TX Trảng Bàng; Ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, TX Trảng Bàng

30/1/2024

13:30 - 17:00

Ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ, TX Trảng Bàng; Ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, TX Trảng Bàng

 

Ngày

Giờ

Huyện Tân Châu

30/1/2024

8:00 - 11:30

Xã Suối Ngô; Tân Hòa; Ấp 7 xã Suối Dây; Ấp Đông Lợi, xã Tân Đông

30/1/2024

8:00 - 17:00

Ấp 2 xã Suối Ngô

 

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

29/1/2024

8:00 - 11:30

Ấp Thanh An, xã An Bình

29/1/2024

13:30 - 17:00

Ấp Suối Dộp, xã Thái Bình

30/1/2024

8:00 - 11:30

Ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước; Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

30/1/2024

13:30 - 17:00

KP 2 thị trấn Châu Thành; Ấp Hòa Hợp, xã Hòa Thạnh

31/1/2024

8:00 - 11:30

Ấp Thanh Bình, xã An Bình; Ấp Tầm Long, xã Trí Bình

31/1/2024

13:30 - 17:00

Ấp Thanh Bình, xã An Bình; Ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội

 

Ngày

Giờ

Huyện Dương Minh Châu

29/1/2024

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Tân, Thuận Hòa, Thuận Phước, xã Truông Mít; Ấp Phước Tân 1, xã Phan

30/1/2024

8:00 - 17:00

Ấp Phước Tân 2, Phước Tân 3, xã Phan; Ấp Bình Linh (trừ tổ 9) xã Chà Là; Ấp Phước An, Phước Hội, xã Phước Ninh

31/1/2024

8:00 - 17:00

Ấp Lộc Hiệp, Lộc Tân, xã Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Huyện Tân Biên

29/1/2024

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp

 

Ngày

Giờ

Thị xã Hòa Thành

30/1/2024

8:00 - 17:00

KP Long Trung, Long Thới, phường Long Thành Trung

31/1/2024

8:00 - 17:00

KP 4 phường Long Hoa; Ấp Trường Ân, xã Trường Đông; Ấp Trường Lộc, xã Trường Tây; Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam

 

Ngày

Giờ

Huyện Bến Cầu

31/1/2024

8:00 - 11:30

Ấp Voi xã An Thạnh; Ấp Long Thịnh, xã Long Khánh

31/1/2024

13:30 - 17:00

Ấp Voi xã An Thạnh; Ấp Long Thạnh, xã Long Chữ