Ngày

Giờ

Thành phố Tây Ninh

21/2/2024

8:00 - 17:00

Ấp Bình Trung, Giồng Cà, Kinh Tế, xã Bình Minh

22/2/2024

8:00 - 17:00

Ấp Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh; KP 2 phường I; KP Ninh Thọ, phường Ninh Sơn

 

Ngày

Giờ

Huyện Gò Dầu

22/2/2024

8:00 - 17:00

Ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước

23/2/2024

8:00 - 17:00

Ấp Suối Cao B, xã Phước Đông

 

Ngày

Giờ

Thị xã Trảng Bàng

21/2/2024

7:30 - 17:00

KP Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng

21/2/2024

8:00 - 17:00

KP An Lợi, Hòa Lợi, phường An Hòa

22/2/2024

7:30 - 17:00

Ấp Trảng Cỏ, xã Đôn Thuận

23/2/2024

8:00 - 17:00

Ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận

  

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

21/2/2024

8:00 - 11:30

Ấp Tân Định, xã Biên Giới; Ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền

21/2/2024

13:30 - 17:00

Ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long; Ấp Suối Dộp, xã Thái Bình

 

Ngày

Giờ

Huyện Dương Minh Châu

22/2/2024

8:00 - 11:30

Ấp Bình Linh, xã Chà Là

 

Ngày

Giờ

Huyện Tân Biên

21/2/2024

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc

21/2/2024

9:00 - 10:00

Cơ sở Trần Văn Hữu Lộc

21/2/2024

10:15 - 11:30

Công ty TNHH Yên Trì

21/2/2024

13:30 - 15:45

Công ty TNHH XNK hạt điều Phúc Thịnh

21/2/2024

16:00 - 17:00

Cơ sở Thành Hải

 

Ngày

Giờ

Thị xã Hòa Thành

22/2/2024

8:00 - 17:00

Ấp Long Hải, xã Trường Tây

23/2/2024

8:00 - 17:00

Ấp Trường Ân, xã Trường Đông

 

Ngày

Giờ

Huyện Bến Cầu

21/2/2024

8:00 - 11:30

Ấp Long Tân, xã Long Giang

23/2/2024

8:00 - 11:30

Ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận

23/2/2024

8:00 - 11:30

Công ty CP TNHH MTV TM SX chăn nuôi Trung Dũng; Trường THPT Nguyễn Huệ

23/2/2024

13:30 - 17:00

DNTN Đại Nam