Điện lực thành phố Tây Ninh

28/4/2021 (8h00-17h00): Lắp TBA 37,5kVA, cắt dừng lưới ép lèo chuyển tải TBA. Tại trụ 93/36B/5, 93/39P/13T, 93/38/7 tuyến 473TN

28/4/2021 (8h00-11h30): KP 2 phường I

28/4/2021 (13h30-17h00): KP Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh

Điện lực Gò Dầu

28/4/2021 (8h00-17h00): Ấp 1, 2, 3, 5, 6 xã Bàu Đồn

28/4/2021 (8h00-17h00): Công ty Hải Đăng, Công ty Thành vi, Công ty Jin Peng, Trường mẫu giáo Thanh Phước

29/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh; Ấp Xóm Mía, xã Phước Trạch. 

29/4/2021 (8h00-17h00): Khách hàng Lê Trường Minh, Trường THCS Phước Thạnh

Điện lực Trảng Bàng

28/4/2021 (7h30-17h00): KP An Bình, phường An Tịnh

29/4/2021 (7h30-17h00): KP Lộc Thành, phường Lộc Hưng. KP Gia Tân, Lộc Trát, Lộc Khê, phường Gia Lộc

Điện lực Châu Thành

29/4/2021 (8h00-11h30): DNTN Sầm Hên; Mạch Xì Sanh; Công ty TNHH MTV Hoàng Phước An; Công ty TNHH MTV Cưa xẻ gỗ Hoàng Kim

29/4/2021 (13h30-17h00): Cơ sở sản xuất gạch Rạng Đông; Nguyễn Đức Tuấn; Nguyễn Thị Thúy Hồng

Điện lực Dương Minh Châu

28/4/2021 (6h00-18h30): Ấp Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, xã Chà Là. Ấp Khởi Hà, Khởi An, xã Cầu Khởi

29/4/2021 (8h00-9h30): Ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng

Điện lực Bến Cầu

28/4/2021 (8h00-11h30): Ấp Thuận Tâm, Thuận Đông, xã Lợi Thuận

28/4/2021 (13h30-17h00): Ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng