Điện lực thành phố Tây Ninh

5/5/2021 (7h30-17h00): Ấp Tân Phước, Tân Hòa, xã Tân Bình

5/5/2021 (6h00-6h30; 17h30-18h00): Ấp Tân Lập, Tân Trung xã Tân Bình. Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân

8/5/2021 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Trung, Thạnh Lợi, Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân. Ấp Tân Lập xã Tân Bình

11/5/2021 (8h00-11h30): KP Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh

11/5/2021 (13h30-17h00): KP Ninh Trung, phường Ninh Sơn

Điện lực Gò Dầu

5/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Cây Trắc, xã Phước Đông. Ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước

6/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Phước Đức A, xã Phước Đông

7/5/2021 (8h00-17h00): Công ty cao su Tây Ninh

8/5/2021 (8h00-17h00): Khu hành chánh VRG (Siêu thị) Công ty Vĩnh Phong

9/5/2021 (8h00-17h00): KP Thanh Bình A Thị trấn; Ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, Rỗng Tượng, xã Thanh Phước

Điện lực Trảng Bàng

6/5/2021 (8h00-17h00): KP Lộc An, phường Trảng Bàng. KP An Quới, phường An Hòa

7/5/2021 (7h30-17h00): KP An Đước, phường An Tịnh

9/5/2021 (7h30-17h00): KP Lộc Trát, phường Gia Lộc. KP Chánh, Phước Hiệp, phường Gia Bình

Điện lực Tân Châu

5/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Xuân, ấp Tân Tiến, xã Tân Phú

8/5/2021 (6h00-17h00): Xã Suối Dây, Suối Ngô, Tân Thành, Tân Hòa. 

Điện lực Châu Thành

6/5/2021 (7h30-11h30): Ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền

6/5/2021 (13h30-17h00): Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền

8/5/2021 (7h30-11h30): Ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền

8/5/2021 (13h30-17h00): Ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền

10/5/2021 (7h30-11h30): Ấp Trường, ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước

10/5/2021 (13h30-17h00): Tổ 4, 19 ấp Vịnh xã An Cơ

Điện lực Dương Minh Châu

5/5/2021 (8h00-17h00): Tổ 8, 10 ấp Phước Tân 2, xã Phan

7/5/2021 (8h00-11h30): Tổ 15 ấp Phước Hòa, xã Suối Đá. Ấp Bàu Dài, xã Phước Ninh

7/5/2021 (13h30-17h00): Ấp Phước Bình, xã Phước Minh. Ấp Lộc Thuận, xã Lộc Ninh

8/5/2021 (7h00-18h00): Huyện Gò Dầu: Ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh. Ấp Rộc B, xã Thạnh Đức. Huyện Dương Minh Châu: Ấp Thuận An, Thuận Tân, Thuận Bình (trừ tổ 6, 8) xã Truông Mít

10/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Lộc Hiệp (trừ tổ 5) xã Lộc Ninh

11/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Phước Lộc B, xã Phước Minh. Ấp Phước Tân 1, Phước Tân 2, xã Phan. Ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá

Điện lực Tân Biên

5/5/2021 (8h00-17h00): KP 6 thị trấn; Ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình

5/5/2021 (8h00-9h30; 9h30-11h30): Ấp Tân Hòa, xã Tân Lập

6/5/2021 (8h00-11h30): Ấp 3 xã Trà Vong

7/5/2021 (8h00-17h00): Phạm Xuân Đậm

7/5/2021 (9h00-10h30): Ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình

Điện lực Hoà Thành

7/5/2021 (8h00-17h00): DNTN Đức Thành; Bưu điện văn hóa phường Hiệp Tân; Hàn tiện Lê Minh Ba; HKD Nguyễn Văn Đặng; Khách hàng Xây Chà Long Hài 1

7/5/2021 (8h00-17h00): KP Hiệp An, phường Hiệp Tân; KP Long Trung, phường Long Thành Trung; Ấp Long Yên, Long Khương, Long Bình, xã Long Thành Nam; Khuôn viên sân vận động Hòa Thành

8/5/2021 (7h00-17h00): Toàn bộ phường Long Thành Bắc; KP Long Kim, phường Long Thành Trung; Ấp Trường Thọ, Thiện xã Trường Hòa; Ấp Trường Lộc, Trường Giang, xã Trường Tây

10/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Trường Lưu, xã Trường Đông

11/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Trường Lộc, xã Trường Tây

Điện lực Bến Cầu

5/5/2021 (8h00-10h00): Ấp Long Giao, xã Long Chữ

5/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng. Ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

5/5/2021 (10h00-11h30): Ấp Long Hòa 2, xã Long Chữ

6/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Gò Ngãi, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

7/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Gò Ngãi, ấp Bình Quới, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng