Ngày

Giờ

Thành phố Tây Ninh

9/3/2024

8:00 - 11:30

KP 1 phường III; KP 3 phường II; KP Hiệp Nghĩa, Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh; KP Ninh Đức, phường Ninh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Huyện Gò Dầu

8/3/2024

8:00 - 17:00

Ấp 6, ấp 7 xã Bàu Đồn

9/3/2024

8:00 - 17:00

Ấp Bến Mương, Bến Đình, Trà Võ, xã Thạnh Đức

 

Ngày

Giờ

Thị xã Trảng Bàng

8/3/2024

7:30 - 17:00

KP Hòa Hưng, An Lợi, phường An Hòa

8/3/2024

8:00 - 12:00

KP Suối Sâu, phường An Tịnh

9/3/2024

7:30 - 11:30

KP Lộc Du, Lộc An, Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng

9/3/2024

8:00 - 12:00

KP Lộc An, phường Lộc Hưng; KP An Phú, An Thành, phường An Tịnh

 

Ngày

Giờ

Huyện Tân Châu

9/3/2024

8:00 - 17:00

KP 1 thị trấn Tân châu

 

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

9/3/2024

8:00 - 11:30

Ấp Trà Sim, xã Ninh Điền; Ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình

9/3/2024

8:00 - 17:00

CN Công ty TNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh - NM nước khoáng Đồng Phước

9/3/2024

13:30 - 17:00

Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi; Ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình

  

Ngày

Giờ

Huyện Tân Biên

8/3/2024

8:00 - 11:30

Tổ 2 ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc

8/3/2024

13:30 - 14:30

DNTN Nguyễn Dương

8/3/2024

13:30 - 17:00

Tổ 3 ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Bình

8/3/2024

14:45 - 15:45

KH Phạm Xuân Đậm

8/3/2024

16:00 - 17:00

CN Công ty TNHH MTV Nguyễn Huỳnh

9/3/2024

8:00 - 10:00

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Tây Ninh

9/3/2024

8:00 - 11:30

Tổ 4 ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình

9/3/2024

11:30 - 12:30

Công ty TNHH Như Thành Lợi

9/3/2024

13:30 - 17:00

Tổ 3 ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình

9/3/2024

14:00 - 15:00

Công ty TNHH Sầm Nhứt

9/3/2024

15:30 - 17:00

Công ty TNHH Tapioca Việt Nam

 

Ngày

Giờ

Thị xã Hòa Thành

8/3/2024

8:00 - 17:00

KP Long Thành, Long Chí, Long Kim, phường Long Thành Trung; Ấp Long Khương, xã Long Thành Nam; Ấp Trường Lưu, Năm Trại, xã Trường Đông

8/3/2024

8:00 - 17:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Thị Niên

9/3/2024

8:00 - 17:00

KP 3 phường Long Hoa; KP Long Trung, phường Long Thành Trung

 

Ngày

Giờ

Huyện Bến Cầu

9/3/2024

8:00 - 11:30

Ấp Bảo, xã Long Giang; Ấp Long Bình, xã Long Chữ

9/3/2024

13:30 - 17:00

Ấp Phước Đông, xã Long Phước