Điện lực thành phố Tây Ninh

24/5/2021 (8h00-17h00): KP 1, 2, 3 phường IV

24/5/2021 (8h00-17h00): KP Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh

Điện lực Gò Dầu

24/5/2021 (8h00-17h00): Ấp 2, 3 xã Bàu Đồn

25/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh

Điện lực Trảng Bàng

19/5/2021 (7h30-17h00): KP Gia Tân, phường Gia Lộc

21/5/2021 (8h00-17h00): KP Lộc Tân, phường Lộc Hưng; Ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận

Điện lực Tân Châu

24/5/2021 (8h00-17h00): Công ty Trường Phát

24/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Kiên, xã Tân Hà

25/5/2021 (8h00-17h00): Đồn Biên phòng Tống Lê Chân

Điện lực Châu Thành

21/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Thành Bắc, ấp Thành Trung, xã Thành Long

24/5/2021 (7h30-17h00): Ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội

25/5/2021 (8h00-11h30): Công ty CP Khai thác khoáng sản Tây Ninh; Đặng Văn Quảng; Lê Minh Phượng; Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa

25/5/2021 (8h00-11h30): Ấp Thành Đông, xã Thành Long

25/5/2021 (13h30-17h00): Công ty TNHH MTV Gỗ Hoa Quý; Công ty CP Tapiotek; Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Vương Văn Phú

Điện lực Dương Minh Châu

19/5/2021 (14h45-15h45): Ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng

20/5/2021 (14h00-16h00): Ấp Bình Linh, xã Chà Là

21/5/2021 (13h30-15h30): Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít

22/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Phước Lộc B, xã Phước Minh. Ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là

24/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Ninh An, xã Bàu Năng

25/5/2021 (8h00-9h00): TBA khách hàng Lê Phước Nguyên

25/5/2021 (8h30-17h00): Ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh. 

25/5/2021 (9h15-10h15): TBA khách hàng Trường THCS Phước Ninh

25/5/2021 (10h30-11h30): TBA khách hàng Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

25/5/2021 (14h45-15h45): Ấp Phước An, xã Phước Ninh

25/5/2021 (16h00-17h00): Ấp Phước An, xã Phước Ninh

Điện lực Tân Biên

19/5/2021 (8h00-11h30): Ấp Sân Bay, xã Tân Phong

21/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Khai, xã Tân Lập

21/5/2021 (13h30-17h00): Tổ 4 ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong

24/5/2021 (8h00-17h00): Tổ 4 ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây

25/5/2021 (8h00-17h00): Tổ 6 ấp Tân Tiến, xã Tân Lập

Điện lực Hoà Thành

19/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Trường Ân, xã Trường Đông

21/5/2021 (8h00-17h00): KP Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân. Ấp Trường Huệ, xã Trường Tây

22/5/2021 (8h00-17h00): KP Hiệp Long, phường Hiệp Tân. KP Sân Cu, phường Long Thành Bắc

24/5/2021 (8h00-17h00): KP Long Trung, phường Long Thành Trung

25/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Năm Trại, xã Trường Đông tuyến 474TN

Điện lực Bến Cầu

20/5/2021 (8h00-11h30): Ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

20/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

24/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Phước Trung, Phước Long, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

25/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng