Ngày

Giờ

Huyện Gò Dầu

27/5/2024

8:00 - 17:00

Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh

28/5/2024

8:00 - 17:00

Ấp 3 xã Bàu Đồn. Khách hàng Võ Quan Huy, Võ Văn Hùng, Nguyễn Văn Bích, Trường tiểu học Ấp 5 Bàu Đồn, Trường mẫu giáo Bàu Đồn, Ngân hàng Công Thương, Trung tâm viễn thông Gò Dầu - Viễn thông Tây Ninh, Cty CP dịch vụ logistics VRG Thanh Phước, Agribank CN huyện Gò Dầu - Tây Ninh

29/5/2024

7:30 - 17:00

Ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh

 

Ngày

Giờ

Thị xã Trảng Bàng

27/5/2024

7:30 - 17:00

KP An Lợi, Hòa Lợi, phường An Hòa

28/5/2024

6:00 - 7:00

Ấp Sóc Lào, Bà Nhã, xã Đôn Thuận

28/5/2024

7:30 - 16:00

Ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận; Ấp Trảng Sa, Thuận Lợi, Trảng Cỏ, xã Đôn Thuận

28/5/2024

7:30 - 17:00

KP Suối Sâu, phường An Tịnh

28/5/2024

13:30 - 17:00

KP An Phú, phường An Tịnh

28/5/2024

16:00 - 17:00

Ấp Sóc Lào, Bà Nhã, xã Đôn Thuận

29/5/2024

7:30 - 17:00

KP Gia Tân, phường Gia Lộc

  

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

27/5/2024

8:00 - 11:30

Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

28/5/2024

8:00 - 8:30

Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền

28/5/2024

8:00 - 11:30

Petrolimex cửa hàng 17 - Công ty xăng dầu Tây Ninh; Khách hàng Trương Văn Ninh; Trần Văn Năm

28/5/2024

8:00 - 17:00

Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền

28/5/2024

11:30 - 17:00

Công ty TNHH TM DV Bảo Khang; Công ty TNHH Thanh Thủy

28/5/2024

16:30 - 17:00

Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền

 

Ngày

Giờ

Huyện Dương Minh Châu

27/5/2024

8:00 - 17:00

Ấp 3 xã Bến Củi; Ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh; Ấp B2, ấp Phước Lộc, xã Phước Minh

27/5/2024

8:00 - 17:00

Trạm chuyên dùng: Đèn đường Ban QLDA ĐTXD ngành giao thông tỉnh Tây Ninh; Trường tiểu học Bến Củi

28/5/2024

8:00 - 9:30

Ấp Ninh An, Ninh Phú, xã Bàu Năng

28/5/2024

10:00 - 11:30

Ấp Thuận Bình, Thuận An, xã Truông Mít

28/5/2024

13:30 - 14:30

Ấp B2 xã Phước Minh

29/5/2024

8:00 - 17:00

Ấp Khởi Nghĩa, xã Cầu Khởi

  

Ngày

Giờ

Thị xã Hòa Thành

27/5/2024

8:00 - 17:00

KP Hiệp Trường, phường Hiệp Tân

28/5/2024

8:00 - 17:00

KP Long Mỹ, phường Long Thành Bắc; Ấp Trường An, xã Trường Tây; Ấp Trường Đức, xã Trường Đông

29/5/2024

8:00 - 17:00

KP Long Chí, phường Long Thành Trung; Ấp Long Khương, xã Long Thành Nam

 

Ngày

Giờ

Huyện Bến Cầu

27/5/2024

13:30 - 17:00

Ấp Thuận Tâm, xã Lợi Thuận

28/5/2024

8:00 - 11:30

Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận

29/5/2024

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Chánh, Thuận Hòa, xã Lợi Thuận; Ấp A xã Tiên Thuận

29/5/2024

13:30 - 17:00

Ấp Long Hòa, xã Long Chữ