Ngày

Giờ

Huyện Gò Dầu

10/6/2024

8:00 - 17:00

Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh; Ấp 5 xã Bàu Đồn

12/6/2024

8:00 - 17:00

Ấp Suối Cao B, xã Phước Đông; Ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước. KH Nguyễn Văn Bích

 

Ngày

Giờ

Thị xã Trảng Bàng

10/6/2024

6:30 - 7:00

KP Hòa Bình, Hòa Hưng, An Lợi, Hòa Lợi, phường An Hòa; KP Chánh, phường Gia Bình

10/6/2024

7:00 - 16:00

KP An Lợi, Hòa Lợi, phường An Hòa

11/6/2024

7:30 - 17:00

KP An Phú, phường An Tịnh

12/6/2024

7:30 - 17:00

HKD Huỳnh Văn Thương

 

Ngày

Giờ

Huyện Tân Châu

10/6/2024

8:00 - 17:00

Công ty Trường Thịnh

11/6/2024

8:00 - 17:00

Công ty Trường Thịnh

12/6/2024

8:00 - 17:00

Công ty Trường Thịnh

 

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

10/6/2024

8:00 - 11:30

Ấp Nam Bến Sỏi, Bắc Bến Sỏi, xã Thành Long

10/6/2024

8:00 - 17:00

Ấp Cầy Xiêng, Tua Hai, xã Đồng Khởi

10/6/2024

13:30 - 17:00

Ấp Nam Bến Sỏi, Bắc Bến Sỏi, xã Thành Long

11/6/2024

8:00 - 11:30

BHXH huyện Châu Thành; Cơ sở sản xuất Trần Thị Lèn; Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh

11/6/2024

13:30 - 17:00

Công ty TNHH Japfa Comfeed VN - Chi nhánh Đồng Nai 4

12/6/2024

8:00 - 11:30

Ấp Thành Bắc, xã Thành Long

12/6/2024

8:00 - 11:30

Cơ sở sản xuất hủ tíu Trần Kim Quy; Công ty TNHH Genomar Genetics VN - Chi nhánh Tây Ninh

12/6/2024

13:30 - 17:00

Ấp Thành Tây, xã Thành Long

12/6/2024

13:30 - 17:00

Công ty TNHH MTV Gia Hưng Long; Trại heo Huỳnh Quốc

 

Ngày

Giờ

Huyện Dương Minh Châu

11/6/2024

8:00 - 17:00

Ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng

12/6/2024

8:00 - 9:00

Ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá

12/6/2024

10:30 - 11:30

Ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là

12/6/2024

13:30 - 14:30

Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít

12/6/2024

15:00 - 17:00

Ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Huyện Tân Biên

11/6/2024

8:00 - 11:30

KP 1 thị trấn Tân Biên; Ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

12/6/2024

8:00 - 11:30

Tổ 4 ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây

12/6/2024

13:30 - 17:00

Tổ 4 ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây

 

Ngày

Giờ

Thị xã Hòa Thành

12/6/2024

8:00 - 17:00

Ấp Trường Cửu, xã Trường Hòa

 

Ngày

Giờ

Huyện Bến Cầu

11/6/2024

17:00 - 17:30

Ấp Thuận Đông, Thuận Tâm, Thuận Hòa, xã Lợi Thuận; KP 1 thị trấn Bến Cầu; Ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận