Điện lực thành phố Tây Ninh

26/5/2021 (7:30 - 17:00): KP 3 phường III; KP 4 phường II

28/5/2021 (8:00 - 17:00): KP Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh; KP 3 phường III; KP 1 phường IV

29/5/2021 (7:30 - 17:00): KP 2, 7 phường III

Điện lực Gò Dầu

26/5/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Bông Trang, Bến Chò, xã Thạnh Đức

27/5/2021 (8:00 - 17:00): Ấp 1 xã Bàu Đồn

28/5/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang

29/5/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, Xóm Đồng, xã Thanh Phước

30/5/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Phước Đức A, xã Phước Đông

1/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh

Điện lực Trảng Bàng

26/5/2021 (7:30 - 17:00): KP An Thới, phường An Tịnh

27/5/2021 (7:30 - 17:00): KP An Quới, phường An Hòa

28/5/2021 (7:30 - 17:00): KP Lộc Khê, phường Gia Lộc

29/5/2021 (7:30 - 17:00): KP Hòa Bình, Hòa Hưng, An Lợi, An Thới, phường An Hòa; KP Chánh, Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2, phường Gia Bình

Điện lực Tân Châu

29/5/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Tân Lâm, xã Tân Hà

31/5/2021 (8:00 - 17:00): Ấp 1 xã Suối Ngô

31/5/2021 (8:00 - 17:00): Hàn tiện Dưng Văn Triều

Điện lực Châu Thành

26/5/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền

28/5/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền; Công ty TNHH Han And Young

Điện lực Dương Minh Châu

26/5/2021 (7:00 - 18:00): Ấp Thuận An, Thuận Tân, Thuận Bình (trừ tổ 6, 8), xã Truông Mít

26/5/2021 (8:00 - 9:00): Ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh

27/5/2021 (8:00 - 9:30): TBA khách hàng Nguyễn Quang Hợp. TBA khách hàng Nguyễn Thanh Hùng

27/5/2021 (8:00 - 11:30): Tổ 15 ấp Phước Hòa, xã Suối Đá. Ấp Bàu Dài, xã Phước Ninh

27/5/2021 (9:45 - 11:30): Ấp Phước Nghĩa, xã Phước Minh

27/5/2021 (13:30 - 15:30): Ấp B2 xã Phước Minh

27/5/2021 (13:30 - 17:00): Ấp Phước Bình, xã Phước Minh. Tổ 10 ấp Lộc Thuận, xã Lộc Ninh

29/5/2021 (8:00 - 18:00): Tổ 4 ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi

30/5/2021 (6:00 - 18:30): Ấp Lộc Trung, Lộc Tân, xã Lộc Ninh

30/5/2021 (6:00 - 18:30): Huyện Gò Dầu: Ấp Cầu Sắt, ấp Rộc B, xã Thạnh Đức. Ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh. Ấp 2 xã Bàu Đồn

30/5/2021 (6:00 - 18:30): Huyện Dương Minh Châu: Xã Truông Mít. Ấp Khởi Trung, Khởi An, xã Cầu Khởi. 

31/5/2021 (8:30 - 17:00): Ấp A1 xã Phước Minh

1/6/2021 (8:30 - 18:00): Ấp Lộc Thuận, Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh

Điện lực Tân Biên

31/5/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc

1/6/2021 (8:00 - 17:00): Tổ 3 ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây

1/6/2021 (9:00 - 10:30): Ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình

Điện lực Hoà Thành

26/5/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Trường Lộc, xã Trường Tây

27/5/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Trường An, xã Trường Tây. Ấp Trường Phú, xã Trường Đông. KP 3 phường Long Hoa. KP Long Mỹ, phường Long Thành Bắc

28/5/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa. KP Long Chí, phường Long Thành Trung

29/5/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Long Yên, phường Long Thành Nam

31/5/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Trường Xuân, Trường Cửu, xã Trường Hòa. KP Long Đại, phường Long Thành Bắc

Điện lực Bến Cầu

26/5/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Long Phi, Long Hưng, xã Long Thuận

26/5/2021 (13:30 - 17:00): Ấp Long Châu, xã Long Khánh

28/5/2021 (7:00 - 18:00): Ấp Voi xã An Thạnh, huyện Bến Cầu; Phước Bình, Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

28/5/2021 (8:00 - 11:30): Bộ đội Biên phòng; Trung tâm văn hóa

28/5/2021 (13:30 - 17:00): DNTN Đại Nam; Chăn nuôi Trung Dũng

31/5/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

1/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Phước Trung, Phước Long, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng