Điện lực Gò Dầu

3/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước

4/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước

7/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Phước An, xã Phước Thạnh

Điện lực Trảng Bàng

4/6/2021 (7:30 - 17:00): KP Gia Tân, phường Gia Lộc

8/6/2021 (7:30 - 17:00): KP Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng

Điện lực Tân Châu

7/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Hội Thành, Hội Tân, xã Tân Hội. Ấp Tân Lợi, xã Tân Phú. Ấp 5 xã Suối Dây

Điện lực Châu Thành

2/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Lưu Văn Vẳng, xã Hòa Hội

3/6/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Thành Trung, Thành Bắc, xã Thành Long

3/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi. Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

3/6/2021 (11:30 - 17:00): Ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội

5/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp An Lộc, ấp Vịnh, xã An Cơ

7/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền. Công ty TNHH Han & Young

8/6/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình. Ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội

8/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội

Điện lực Dương Minh Châu

5/6/2021 (6:00 - 18:30): Huyện Dương Minh Châu: Xã Truông Mít (trừ ấp Thuận Hòa, Thuận Phước)

5/6/2021 (6:00 - 18:30): Huyện Gò Dầu: Ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh. Ấp Rộc B, xã Thạnh Đức. Ấp 1 xã Bàu Đồn

6/6/2021 (6:00 - 6:30; 18:00 - 18:30): Tổ 8 ấp Thuận Phước, Thuận Hòa, xã Truông Mít.

6/6/2021 (6:00 - 18:30): Ấp Thuận Phước, xã Truông Mít. Ấp Lộc Trung, Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh

8/6/2021 (8:00 - 17:30): Ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh

8/6/2021 (8:00 - 17:30): TBA chuyên dùng Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt

Điện lực Tân Biên

2/6/2021 (8:00 - 17:00): Tổ 6 ấp 3 xã Trà Vong

3/6/2021 (8:30 - 10:00): Ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập

3/6/2021 (10:30 - 11:30): Ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập

4/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc

7/6/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Cầu xã Tân Phong. Ấp 3 xã Trà Vong

7/6/2021 (8:30 - 9:30): DNTN Hiếu Lệ

8/6/2021 (9:45 - 11:30): Công ty TNHH TM XNK Tân Hưng

8/6/2021 (13:30 - 15:30): Công ty TNHH Hoàng Thắng

Điện lực Hoà Thành

2/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Trường Ân, xã Trường Đông

3/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Trường Phú, xã Trường Đông

4/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam

7/6/2021 (8:00 - 17:00): KP Hiệp Long, phường Hiệp Tân. Ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa

8/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Trường Đức, xã Trường Đông

Điện lực Bến Cầu

4/6/2021 (8:00 - 11:30): KP 2 thị trấn Bến Cầu

4/6/2021 (13:30 - 17:00): Ấp Phước Tân, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

7/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận