Điện lực thành phố Tây Ninh

15/7/2021 (8:00 - 17:00): Khu phố 1, 3, 4, 6 phường IV

19/7/2021 (8:00 - 17:00): Khu phố 2, 7 phường III

20/7/2021 (7:00 - 17:00): Khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh. Khu phố 2 phường IV

20/7/2021 (8:00 - 11:30): Khu phố Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh. Khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn. Khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh

20/7/2021 (13:30 - 17:00): Khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn

Điện lực Gò Dầu

14/7/2021 (8:00 - 17:00): Khu phố Nội Ô B, Thị trấn

17/7/2021 (8:00 - 11:30): Ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Bàu Đồn

17/7/2021 (8:00 - 17:00): Khu phố Rạch Sơn, Thanh Hà, khu phố Nội Ô A, Thị trấn

19/7/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước. Ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh

20/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Chánh, Cây Da, xã Hiệp Thạnh

Điện lực Trảng Bàng

14/7/2021 (7:30 - 17:00): Khu phố Gia Lâm, phường Gia Lộc

15/7/2021 (7:30 - 17:00): Khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng. Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc

16/7/2021 (7:30 - 17:00): Khu phố An Đước, phường An Tịnh. KP Bình Nguyên 1, phường Bia Bình

20/7/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Trảng Cỏ, Thuận Lợi, xã Đôn Thuận

Điện lực Tân Châu

14/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp 1 xã Suối Ngô

15/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Hội Thành, xã Tân Hội

16/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Tân Thanh, Tân Hòa, Tân Tiến, xã Tân Phú. Ấp Thạnh Hưng, Thạnh Quới, xã Thạnh Đông. Ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc

17/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc

19/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Thạnh Nghĩa, xã Thạnh Đông. Ấp Hội Thành, xã Tân Hội

20/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc

Điện lực Châu Thành

15/7/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền

15/7/2021 (13:30 - 14:00): Tổ 4, tổ 7 ấp Thanh Hùng; ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền

15/7/2021 (17:00 - 17:30): Tổ 4, tổ 7 ấp Thanh Hùng; ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền

16/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh (trừ tổ 1, 2)

17/7/2021 (8:00 - 11:30): Tổ 18 ấp Thanh Phước; ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền

17/7/2021 (8:00 - 17:00): Tổ 18 ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền

17/7/2021 (13:30 - 17:00): Ấp Bình Hòa, xã Thái Bình

18/7/2021 (5:30 - 17:00): DNTN Bình Minh, Công ty TNHH SX TM GNG, DNTN Sầm Hên, DNTN Hồng Phát

19/7/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Phước Trung, xã Phước Vinh

19/7/2021 (13:30 - 17:00): Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

20/7/2021 (7:30 - 11:30): Tổ 5 ấp An Điền, xã An Bình; Tổ 3 ấp Bình Long, xã Thái Bình

20/7/2021 (13:30 - 17:30): Ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền

Điện lực Tân Biên

15/7/2021 (9:00 - 10:00): Phạm Thanh Trí

16/7/2021 (8:00 - 8:45): Cơ sở Dương Thị Rết

17/7/2021 (8:30 - 9:30): HTT Lê Minh Quốc Hưng

17/7/2021 (10:00 - 11:00): Phan Thị Hồng Ngọc

17/7/2021 (13:30 - 14:30): Phạm Quý Hiếu

17/7/2021 (15:00 - 16:00): DNTN Lê Khang

17/7/2021 (16:15 - 17:00): Huỳnh Văn Bình

18/7/2021 (6:00 - 18:00): Cơ sở Dương Minh Tuyền, DNTN Sầm Nhất, DNTN Hồng Cúc

18/7/2021 (6:30 - 18:00): KP 3, 5, 6, 7 thị trấn. Ấp Cầu, xã Tân Phong. Ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây

19/7/2021 (8:00 - 17:00): Tổ 5 ấp Cầu, xã Tân Phong

20/7/2021 (8:00 - 9:00): HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa

20/7/2021 (8:00 - 17:00): Tổ 4 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

20/7/2021 (9:30 - 10:30): Công ty cổ phần Cao su Đại Lộc

20/7/2021 (10:45 - 11:30): Nguyễn Thị Nhàn (Hộ tưới tiêu)

20/7/2021 (14:00 - 15:00): Nguyễn Thị Chợ

20/7/2021 (15:30 - 16:30): Trại giam Cây Cầy (khu SX gạch PT2)

Điện lực Hoà Thành

14/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa. Ấp Giang Tân, xã Long Thành Nam. Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân

15/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Năm Trại, xã Trường Đông

16/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Long Bình, xã Long Thành Nam

17/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Trường Ân, xã Trường Đông

20/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Long Yên, Long Bình, xã Long Thành Nam

Điện lực Bến Cầu

14/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Phước Đông, Phước Lập, Phước Hội, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

20/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận. Khách hàng xay xát Tiên Thuận