Ngày

Giờ

Huyện Gò Dầu

1/7/2024

8:00 - 17:00

Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức; Ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh

1/7/2024

8:00 - 17:00

DNTN Lộc Thành

2/7/2024

8:00 - 17:00

Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh

3/7/2024

8:00 - 17:00

Ấp Phước An, xã Phước Thạnh

 

Ngày

Giờ

Thị xã Trảng Bàng

1/7/2024

7:30 - 17:00

KP Lộc Du, phường Trảng Bàng; KP Tân Lộc, phường Gia Lộc, TX Trảng Bàng

2/7/2024

7:30 - 17:00

KP Gia Tân, phường Gia Lộc

3/7/2024

7:30 - 17:00

KP Lộc Phước, Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng, TX Trảng Bàng

  

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

2/7/2024

8:00 - 11:30

Cty TNHH chăn nuôi Quang Minh Phát; Cty TNHH MTV điện năng Duy Khanh; Cty TNHH MTV Phát Lộc Nguyễn; Cty TNHH Lộc Quang Sinh; HKD Kim Anh; Khách hàng Nguyễn Huỳnh Quế Anh

2/7/2024

13:30 - 17:00

Cty TNHH Hải Vi; Cty CP hàng tiêu dùng Biên Hòa

3/7/2024

8:00 - 11:30

Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh; Trung tâm khoa học và công nghệ Tây Ninh; DNTN Thanh Minh Khánh; Cty CP sản xuất thương mại Lúa Vàng Việt; Cty TNHH Lâm Ngọc Thảo; Chi nhánh Cty TNHH Lâm Ngọc Thảo

3/7/2024

13:30 - 17:00

Cty TNHH năng lượng xanh NKD; Cty TNHH MTV thương mại dịch vụ trang trí nội thất Duy Điền; Cty TNHH Ngọc Lợi

 

Ngày

Giờ

Huyện Dương Minh Châu

1/7/2024

8:00 - 11:30

Ấp Phước An, xã Phước Ninh

2/7/2024

8:00 - 11:30

Ấp Phước Hội, Phước Tân, xã Phước Ninh

2/7/2024

8:00 - 17:00

Ấp Phước Long 2, xã Phan

3/7/2024

8:00 - 9:00

Ấp Phước Tân 1, Phước Tân 2, xã Phan

3/7/2024

9:30 - 10:30

Ấp Phước Tân 3, xã Phan

3/7/2024

10:30 - 11:30

Ấp Phước Tân 1, xã Phan

3/7/2024

13:30 - 14:30

Ấp Phước Hội, Phước Lợi 1, xã Suối Đá

3/7/2024

14:30 - 15:30

Ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là

3/7/2024

16:00 - 17:00

Ấp Phước Lộc A, xã Phước Minh

 

Ngày

Giờ

Huyện Tân Biên

1/7/2024

8:00 - 17:00

Ấp Sân Bay, xã Tân Phong

1/7/2024

13:30 - 17:00

Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình

2/7/2024

8:00 - 11:30

Ấp Đồng Dài, xã Tân Phong

2/7/2024

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Tây

3/7/2024

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây

  

Ngày

Giờ

Huyện Bến Cầu

3/7/2024

8:00 - 11:30

Cty CP tập đoàn Đông Dương; CS SX cửa sắt, cửa nhôm, hàn điện Bảo Khang

3/7/2024

8:00 - 17:00

Ấp A xã Tiên Thuận; Ấp Thuận Hòa, Thuận Chánh, Thuận Tâm, xã Lợi Thuận

3/7/2024

13:30 - 17:00

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn