Điện lực thành phố Tây Ninh

19/6/2021 (7:00 - 17:00): KP 1, 2, 5, 6 phường III. KP Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh

22/6/2021 (8:00 - 11:30): KP 3 phường IV

22/6/2021 (8:00 - 17:00): KP 4 phường III

22/6/2021 (13:30 - 17:00): KP 4 phường III

Điện lực Gò Dầu

16/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh. Ấp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước

17/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Xóm Đồng, Cây Xoài, xã Thanh Phước. Ấp Bến Chò, xã Thanh Đức. Ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang

18/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh. Ấp Xóm Mía, Bàu Vừng, xã Phước Trạch

19/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phước Hội, Phước Tây, Phước Chánh, Phước Đông, Phước Hòa, xã Phước Thạnh. Ấp Phước Đức, xã Phước Đông

20/6/2021 (7:00 - 17:00): KP Nội Ô A, Rạch Sơn, Thanh Bình, Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu. Ấp Xóm Mới, Cây Xoài, Xóm Đồng, xã Thanh Phước; Ấp Cây Trắc, Suối Cao A, Suối Cao B, xã Phước Đông

21/6/2021 (8:00 - 11:30): KP Thanh Bình C, Thị trấn

22/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Phước Đức A, Phước Đức B, xã Phước Đông

Điện lực Trảng Bàng

17/6/2021 (8:00 - 17:00): KP Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng. KP Gia Lâm, phường Gia Lộc

18/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận

18/6/2021 (8:00 - 17:00): KP An Thành, phường An Tịnh

Điện lực Tân Châu

16/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp 4 xã Suối Ngô

17/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc. Ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông

18/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Hội Thành, xã Tân Hội

21/6/2021 (7:00 - 17:00): Tưới tiêu Phan Quốc Huy

21/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 1 xã Suối Ngô. Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông. Ấp Tân Thạnh, xã Tân Hưng

22/6/2021 (8:00 - 11:30): Cụm CN Tân Hội 1; Công ty Evergreen Tree VN

22/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp 5 xã Suối Dây

22/6/2021 (13:30 - 17:00): Hàn điện Nguyễn Thúy An; Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoa

Điện lực Châu Thành

16/6/2021 (8:00 - 17:00): Tổ 1, 5 ấp Vịnh xã An Cơ. Ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh (trừ tổ 1, 2)

17/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền

17/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Phước An, xã Phước Vinh. Ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi

18/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Phước Lập, xã Phước Vinh. Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

19/6/2021 (7:30 - 11:30): Ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền

19/6/2021 (7:30 - 17:00): Tổ 8, 11, 13, 16 ấp Vịnh xã An Cơ

19/6/2021 (13:30 - 17:00): Ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền

20/6/2021 (6:00 - 7:00; 17:30 - 18:30): Ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Phước Vinh

21/6/2021 (8:00 - 11:30): DNTN Tiền Long; DNTN Phần; Xưởng cưa Hai Dũng

21/6/2021 (13:30 - 17:00): Ấp Thành Đông, xã Thành Long. Khách hàng Nguyễn Thị Kim Cúc

22/6/2021 (8:00 - 11:30): Công ty TNHH Toàn Tâm Tây Ninh; Công ty CP Tapiotek; Công ty TNHH Sinh Thành; DNTN SX gạch tuynel Hoàng Bảo Trâm; Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy

22/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền. Ấp An Điền, xã An Bình

22/6/2021 (13:30 - 17:00): Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Cơ sở đông lạnh Hồng Hà; Cơ sở đông lạnh Phương Hẩu; Khách hàng Trần Văn Thính, Lê Minh Phượng

22/6/2021 (13:30 - 17:00): Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi

Điện lực Dương Minh Châu

16/6/2021 (7:00 - 17:30): Ấp Thuận An, xã Truông Mít

17/6/2021 (7:00 - 17:30): Trạm khách hàng Bưu cục Truông Mít

17/6/2021 (7:00 - 17:30): Tổ 1, 2, 3 ấp Thuận Bình, xã Truông Mít

18/6/2021 (7:00 - 17:30): Tổ 4, 5, 6 ấp Thuận Tân, xã Truông Mít

19/6/2021 (7:00 - 17:30): Tổ 4, 5, 6 ấp Thuận Bình, xã Truông Mít

20/6/2021 (6:00 - 6:30; 18:00 - 18:30): Ấp Thuận Phước, xã Truông Mít. Ấp Lộc Trung, Lộc Tân, xã Lộc Ninh

20/6/2021 (6:00 - 18:30): Trạm chuyên dùng khách hàng FICO Tây Ninh

20/6/2021 (6:00 - 18:30): Tổ 5, 7 ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít

20/6/2021 (7:00 - 17:00): Trạm chuyên dùng khách hàng Miwon Việt Nam

21/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Bình Linh, xã Chà Là

22/6/2021 (8:00 - 17:00): Tổ 9 ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít

Điện lực Tân Biên

16/6/2021 (8:00 - 17:00): Tổ 5 ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây

16/6/2021 (8:30 - 9:30): Cơ sở Len ViNa

16/6/2021 (9:45 - 11:30): Xay lúa Tô Thị Tay

16/6/2021 (14:00 - 15:30): Trang trại Lê Thị Trúc Thư

16/6/2021 (16:20 - 17:00): Cơ sở Trần Thị Phụng

18/6/2021 (8:00 - 9:00): Cơ sở chế biến gỗ gia công Trung Hữu

18/6/2021 (8:00 - 17:00): Sản xuất gạch ngói Thành Lợi

18/6/2021 (9:30 - 10:30): DNTN Duy Phương

18/6/2021 (13:30 - 14:30): DNTN Nhựt Ký

19/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Thạnh Phú, Thạnh Hòa, Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình. Tổ 10 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

20/6/2021 (6:00 - 17:00): Ấp Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp

20/6/2021 (7:00 - 18:00): KP 2, 3, 4, 5, 6, 7 Thị trấn. Ấp Cầu xã Tân Phong. Ấp Thạnh Sơn, Thạnh Nam, xã Thạnh Tây

22/6/2021 (8:30 - 9:15): Cơ sở Phước Tân

22/6/2021 (9:30 - 10:15): Công ty TNHH Lê Bá Thành

22/6/2021 (10:30 - 11:30): Khách hàng Đặng Minh Tới

Điện lực Hoà Thành

16/6/2021 (8:00 - 17:00): KP Long Mỹ, phường Long Thành Bắc

18/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Trường Huệ, xã Trường Tây

19/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam

21/6/2021 (7:00 - 17:00): KP Long Mỹ, phường Long Thành Bắc

22/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Long Bình, xã Long Thành Nam

Điện lực Bến Cầu

16/6/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Voi xã An Thạnh

20/6/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận

21/6/2021 (8:00 - 11:30): Công viên 15-3; Chi nhánh DNTN Ngọc Sơn 2; Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn xã Tiên Thuận

21/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận

21/6/2021 (13:30 - 17:00): Khách hàng Trần Vũ Phương; Công ty TNHH MTV Thương Việt

22/6/2021 (8:00 - 11:30): Ban QLDA GMS Tây Ninh; Công ty TNHH TSK Enginneering Việt Nam; Công ty TNHH GDI Textile

22/6/2021 (13:30 - 17:00): Khách hàng Phan Thị Kim Nhuận