Ngày

Giờ

Thành phố Tây Ninh

9/7/2024

8:00 - 11:30

KP Ninh Trung, phường Ninh Sơn

9/7/2024

8:00 - 17:00

KP 2, 7 phường III

10/7/2024

7:30 - 17:00

KP 3 phường III; KP Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Huyện Gò Dầu

8/7/2024

8:00 - 17:00

Ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang; Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức

 

Ngày

Giờ

Thị xã Trảng Bàng

8/7/2024

7:30 - 17:00

KP Phước Hậu, phường Gia Bình, TX Trảng Bàng

 

Ngày

Giờ

Huyện Tân Châu

9/7/2024

8:00 - 17:00

Ấp 4 xã Suối Ngô, huyện Tân Châu

  

Ngày

Giờ

Huyện Dương Minh Châu

8/7/2024

8:00 - 17:00

Ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu

8/7/2024

8:00 - 17:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Đèn đường Bàu Năng 2

8/7/2024

13:30 - 17:00

Ấp Ninh Hòa, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu

9/7/2024

8:00 - 17:00

KP 4 thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu

9/7/2024

13:30 - 17:00

Ấp Ninh Hiệp, Ninh Phú, Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu

10/7/2024

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Tân, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu

10/7/2024

8:00 - 9:30

Trạm chuyên dùng khách hàng Cty TNHH SX tinh bột khoai mì Hưng Long

10/7/2024

8:00 - 17:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Hàn tiện Thuận Tân-1

10/7/2024

9:30 - 10:30

Trạm chuyên dùng khách hàng Tưới tiêu Triệu Thị Lệ Xuân

10/7/2024

10:30 - 11:30

Trạm chuyên dùng khách hàng Cty TNHH cao su Thành Lễ

10/7/2024

13:30 - 14:30

Trạm chuyên dùng khách hàng HSX nước đá Nguyễn Thị Rực

10/7/2024

15:00 - 16:00

Trạm chuyên dùng khách hàng VLXD Phạm Văn Trãi

 

Ngày

Giờ

Huyện Tân Biên

8/7/2024

8:00 - 11:30

Ấp Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp

8/7/2024

13:30 - 17:00

Ấp Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp

9/7/2024

8:00 - 11:30

Ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình; Ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp

9/7/2024

13:30 - 17:00

Ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp; Ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình; Ấp Đồng Dài, xã Tân Phong

10/7/2024

8:00 - 11:30

KP 6 thị trấn; Ấp Thanh An, xã Mỏ Công

10/7/2024

13:30 - 17:00

KP 7 thị trấn; Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình

 

Ngày

Giờ

Thị xã Hòa Thành

9/7/2024

7:00 - 17:00

Ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa

10/7/2024

7:00 - 17:00

Ấp Trường Cửu, xã Trường Hòa

 

Ngày

Giờ

Huyện Bến Cầu

10/7/2024

8:00 - 17:00

Ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận