Điện lực thành phố Tây Ninh

26/6/2021 (8:00 - 17:00): KP 3, 6 phường III

26/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Thạnh Lợi, Thạnh Trung, Hiệp Hiệp, xã Thạnh Tân; Ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong, huyện Tân Biên

Điện lực Gò Dầu

23/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước

24/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Rộc A, xã Thạnh Đức

26/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Cây Da, ấp Chánh, ấp Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh

27/6/2021 (8:00 - 9:30): Công ty TNHH Công nghiệp Cao su An Cố

27/6/2021 (8:00 - 17:00): Công ty TNHH MTV TM DV XNK Vẹn Khí

27/6/2021 (9:30 - 11:30): Công ty Cao Su, Công ty TNHH Đại Phú

27/6/2021 (13:30 - 15:30): Công ty Chế biến - XNK Gỗ Tây Ninh

27/6/2021 (13:30 - 17:00): Khách hàng Trần Thanh Biên

28/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Bến Đình, Bến Mương, xã Thạnh Đức. Ấp Cẩm An, Cẩm Bình, Cẩm Long, xã Cẩm Giang. Ấp Cây Trắc, xã Phước Đông

29/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang

Điện lực Trảng Bàng

23/6/2021 (7:30 - 17:00): KP Bình Nguyên 1, KP Bình Nguyên 2, phường Gia Bình. KP An Thới, phường An Hòa

24/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Lộc Trung, xã Hưng Thuận

25/6/2021 (7:30 - 17:00): KP An Phú, phường An Hòa

27/6/2021 (7:00 - 17:00): KP Lộc Tân, Lộc Châu, phường Lộc Hưng; Xã Hưng Thuận; Xã Đôn Thuận

Điện lực Tân Châu

23/6/2021 (8:00 - 11:30): Khách hàng NMM Nguyên Liêm 2; Khách hàng Hộ tưới tiêu Trần Văn Liên 1

23/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp 4 xã Suối Ngô

23/6/2021 (13:30 - 17:00): Công ty Nông nghiệp Điện Quang Đạt

24/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc

25/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 2 xã Suối Ngô

25/6/2021 (8:00 - 17:00): Công ty TNHH Đăng Quang

26/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Tân Lâm, xã Tân Hà

27/6/2021 (7:00 - 16:00): Xã Suối Dây, Tân Thành, Suối Ngô, Tân Hòa

28/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Hội Thành, xã Tân Hội

29/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc

Điện lực Châu Thành

23/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Phước Lập, xã Phước Vinh

24/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phước Tây, xã Long Phước, huyện Bến Cầu. Ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành

24/6/2021 (8:00 - 11:30): Công ty TNHH MTV Gỗ Hoa Quý

24/6/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Thành Nam, xã Thành Long. Ấp Bình Phong, Bình Long, xã Thái Bình. Ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội

24/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Rạch Tre, xã Biên Giới

24/6/2021 (13:30 - 17:00): Ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền. Ấp Long Phú, xã Long Vĩnh

28/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Phước Trung, xã Phước Vinh. Ấp Sa Nghe, xã An Cơ xã Phước Vinh

Điện lực Dương Minh Châu

23/6/2021 (8:00 - 10:00): Ấp B2, B4, Phước Nghĩa, xã Phước Minh

23/6/2021 (13:00 - 15:00): Tổ 10 ấp Phước Bình, xã Phước Minh

24/6/2021 (8:00 - 10:00): Ấp Lộc Hiệp (trừ tổ 8), Lộc Thuận (trừ tổ 10), xã Lộc Ninh

25/6/2021 (6:00 - 18:30): Xã Truông Mít (trừ tổ 8, 9, 10 ấp Thuận Hòa và ấp Thuận Phước)

25/6/2021 (8:00 - 10:00): Ấp Phước Lộc A, Phước Lộc B, xã Phước Minh

26/6/2021 (8:00 - 10:00): Ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh

26/6/2021 (8:30 - 17:00): Tổ 6 ấp B2 xã Phước Minh

27/6/2021 (7:00 - 18:30): Ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh

27/6/2021 (8:00 - 10:00): Tổ 16 ấp Bình Linh, xã Chà Là

27/6/2021 (13:00 - 15:00): Tổ 8 ấp Lộc Hiệp; Tổ 10 ấp Lộc Thuận, xã Lộc Ninh

28/6/2021 (8:00 - 10:00): Ấp Láng, xã Chà Là

28/6/2021 (8:00 - 17:00): Tổ 10, 12 ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi

29/6/2021 (8:00 - 10:00): Ấp Bình Linh (trừ tổ 16, tổ 14), xã Chà Là

29/6/2021 (13:00 - 15:00): Tổ 14 ấp Bình Linh, xã Chà Là

Điện lực Tân Biên

23/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc

24/6/2021 (8:00 - 9:00): Khách hàng Ngô Thị Hò

24/6/2021 (9:30 - 11:30): Cơ sở chế biến gỗ Phúc Sỹ

24/6/2021 (13:30 - 15:30): Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát (trạm kiểm soát)

24/6/2021 (16:00 - 16:45): Công ty TNHH MTV SX TM XNK Lữ Hồng

26/6/2021 (8:00 - 9:00): Chi cục thuế khu vực Tân Biên - Tân Châu

26/6/2021 (9:30 - 10:30): Trại giam Cây Cầy (khu SX gạch PT2)

26/6/2021 (13:30 - 15:30): Cơ sở Nguyễn Văn Bảy

28/6/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Sân Bay, xã Tân Phong

29/6/2021 (8:00 - 10:00): Công ty CP Thế giới di động

29/6/2021 (10:15 - 11:30): Karaoke Lạ

29/6/2021 (13:30 - 14:30): Cơ sở Nguyễn Thị Tuyết

29/6/2021 (14:45 - 15:45): Cơ sở Quản Văn Bộ

29/6/2021 (16:00 - 17:00): HTT Huỳnh Văn Thanh (TBA)

Điện lực Hòa Thành

23/6/2021 (8:00 - 17:00): KP Hiệp An, phường Hiệp Tân

24/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Trường Cửu, ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa

25/6/2021 (7:00 - 17:00): KP 2 phường Long Hoa. KP Long Thới, Long Chí, Long Trung, Long Thành, Long Kim, phường Long Thành Trung. Ấp Long Khương, Long Bình, Giang Tân, xã Long Thành Nam

26/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Trường Huệ, xã Trường Tây. Ấp Trường Lưu, Trường Phú, Trường Đức, Trường Ân, xã Trường Đông

28/6/2021 (7:00 - 17:00): KP 4 phường Long Hoa

29/6/2021 (8:00 - 17:00): KP Long Kim, phường Long Thành Trung. KP Hiệp Long, phường Hiệp Tân

Điện lực Bến Cầu

24/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bảng

26/6/2021 (8:00 - 17:00): KP 1, KP 3 thị trấn Bến Cầu. Cơ sở XX Thái Văn Quang

26/6/2021 (13:30 - 17:00): Ấp Phước Tân, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

27/6/2021 (8:00 - 17:00): Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 100 thị trấn 15 tuyến 479BC

28/6/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Bình Phú, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng