Điện lực thành phố Tây Ninh

8/7/2021 (8:00 - 17:00): Khu phố 4, 6 phường IV

12/7/2021 (8:00 - 17:00): Khu phố Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh

13/7/2021 (7:00 - 17:00): Khu phố 4, 7 phường III. Khu phố 5 phường IV

Điện lực Gò Dầu

8/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Bàu Vừng, Cây Nính, Xóm Mía, xã Phước Trạch

9/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh. Ấp Cẩm Long, Cẩm Bình, Cẩm An, xã Cẩm Giang

10/7/2021 (8:00 - 9:00): Khách sạn Blue Star

10/7/2021 (8:00 - 17:00): Công ty TNHH Đặc Rạng Việt Nam

10/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp 1 xã Bàu Đồn. Ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước. Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức

10/7/2021 (9:30 - 10:30): Doanh nghiệp Hiếu Nghĩa

10/7/2021 (10:30 - 11:30): Khách hàng Ngô Kim Quy

10/7/2021 (13:30 - 14:30): Công ty Hoa Phong

10/7/2021 (13:30 - 17:00): Ấp Trâm Vàng 2, xã Thanh Phước

12/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước. Ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh Ấp Rộc B, xã Thạnh Đức. Trạm y tế Bàu Đồn. Ấp 2, ấp 6 xã Bàu Đồn

13/7/2021 (8:00 - 17:00): Công ty Vẹn Khí. Ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang. Ấp Trà Võ, Đường Long, xã Thạnh Đức. Ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước

Điện lực Trảng Bàng

9/7/2021 (7:30 - 17:00): Khu phố An Khương, An Phú, An Thành, phường An Tịnh

12/7/2021 (7:30 - 17:00): Khu phố Hòa Hưng, Hòa Lợi, phường An Hòa

13/7/2021 (7:30 - 17:00): Khu phố Hòa Phú, phường An Hòa. Khu phố Lộc Tân, Lộc Phước, phường Lộc Hưng

Điện lực Tân Châu

8/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp 2 xã Suối Ngô

9/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp 1 xã Suối Ngô. Ấp Tân Kiên, Tân Cường, xã Tân Hà. Ấp Tầm Phô, Đông Biên, xã Tân Đông

10/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp 4 xã Suối Ngô

12/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp 4 xã Suối Ngô

13/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Hội Thành, xã Tân Hội. Ấp Tân Lâm, xã Tân Hà. Ấp Bàu Bền, Bàu Rã, xã Thạnh Bắc. Đồn Biên phòng 823

Điện lực Châu Thành

12/7/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Tân Long, xã Biên Giới

12/7/2021 (13:30 - 17:00): Ấp Thành Nam, xã Thành Long. Ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội

13/7/2021 (7:30 - 17:00): Ấp 2, 3 xã Phước Vinh. Ấp Thanh Phước (trừ tổ 11,18) xã Thanh Điền

Điện lực Dương Minh Châu

8/7/2021 (7:00 - 18:00): Ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh

9/7/2021 (7:00 - 18:00): Ấp Phước Hội, xã Phước Ninh

10/7/2021 (6:30 - 18:00): Ấp Ninh An, Ninh Hiệp, xã Bàu Năng

13/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phước Hòa, xã Suối Đá

Điện lực Tân Biên

13/7/2021 (8:30 - 11:30): Cơ sở sản xuất gạch Trung Hữu

Điện lực Hòa Thành

8/7/2021 (6:00 - 17:00): Khu phố Long Mỹ, Long Đại, Long Tân, phường Long Thành Bắc

9/7/2021 (8:00 - 17:00): Khu phố Sân Cu, phường Long Thành Bắc

9/7/2021 (8:00 - 17:00): Công ty TNHH MTV Phượng Hai Chia

10/7/2021 (8:00 - 17:00): Khu phố Hiệp Long, Hiệp An, phường Hiệp Tân. Ấp Trường An, xã Trường Tây

12/7/2021 (8:00 - 17:00): Khu phố Long Kim, phường Long Thành Trung. Ấp Trường Giang, xã Trường Tây

13/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Trường An, xã Trường Tây. Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam

Điện lực Bến Cầu

8/7/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Long Phi, xã Long Thuận

8/7/2021 (13:30 - 17:00): Ấp Long Cường, xã Long Khánh

9/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

12/7/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Phước Tây, xã Long Phước