Điện lực thành phố Tây Ninh

12/6/2021 (6:00 - 18:00): KP Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Lộc, phường Ninh Sơn. KP Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh. KP Hiệp Lễ, Hiệp Thạnh, Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh. KP 1, 2, 3, 4, 6 phường IV

12/6/2021 (8:00 - 17:00): KP Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh

Điện lực Gò Dầu

9/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Phước Đức A, xã Phước Đông

11/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông. Ấp Rộc B, ấp Rộc A, xã Thạnh Đức.

11/6/2021 (13:30 - 17:00): Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông

12/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang. Ấp Cầu Sắt, Bến Rộng, xã Thạnh Đức. Khách hàng Hồ Thị Tiến. Trường tiểu học Ấp 3. Khách hàng Trần Văn An

12/6/2021 (13:30 - 17:00): Công ty TNHH SX TM DV Quan Bảo (IL SHIN)

13/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Đường Long, Bến Rộng, xã Thạnh Đức

15/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp 2, ấp 6 xã Bàu Đồn

Điện lực Trảng Bàng

9/6/2021 (7:30 - 17:00): KP Gia Tân, phường Gia Lộc

10/6/2021 (7:30 - 17:00): KP Lộc Khê, phường Gia Lộc

11/6/2021 (7:30 - 17:00): KP Lộc Trát, phường Gia Lộc

12/6/2021 (7:30 - 17:00): KP Gia Lâm, phường Gia Lộc

Điện lực Tân Châu

10/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng

14/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Tân Tây, xã Tân Hưng. Ấp Tân Thanh, xã Tân Phú

15/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 1, ấp 3, ấp Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô. Ấp 7 xã suối Dây

Điện lực Châu Thành

9/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp An Thọ, ấp Vịnh xã An Cơ. Ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh. Ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước

10/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Rạch Tre, xã Biên Giới

11/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh

14/6/2021 (8:00 - 11:30): Tổ 4, 19 ấp Vịnh xã An Cơ

14/6/2021 (13:30 - 17:00): Ấp An Lộc, xã An Cơ

15/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Rạch Tre, xã Biên Giới

15/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Phước Trung, xã Phước Vinh. Tổ 1, 2 ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh

Điện lực Dương Minh Châu

9/6/2021 (8:00 - 17:30): Trạm chuyên dùng khách hàng Cơ sở tole lợp-xà gỗ Ngọc Hải

9/6/2021 (8:00 - 17:30): Trạm chuyên dùng khách hàng Ngân hàng Nông Nghiệp

9/6/2021 (8:00 - 17:30): Trạm chuyên dùng khách hàng Xưởng tole Nguyễn Thành Nhân

9/6/2021 (8:00 - 17:30): Trạm chuyên dùng khách hàng Bưu cục Cầu Khởi

9/6/2021 (8:00 - 17:30): Trạm chuyên dùng khách hàng Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Tình

9/6/2021 (8:00 - 17:30): Tổ 4, 5 ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi

10/6/2021 (7:00 - 18:00): Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Thị Hết

10/6/2021 (7:00 - 18:00): Trạm chuyên dùng khách hàng Cơ sở sản xuất nhựa Võ Thị Thanh Hương

10/6/2021 (7:00 - 18:00): Ấp Thuận Tân, xã Truông Mít

10/6/2021 (14:00 - 16:00): Ấp Phước An, Phước Tân, xã Phước Ninh

13/6/2021 (6:00 - 18:30): Huyện Dương Minh Châu: Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước, xã Truông Mít; Ấp Khởi Trung, Khởi An, xã Cầu Khởi. 

13/6/2021 (6:00 - 18:30): Huyện Gò Dầu: Ấp Cầu Sắt, xã Thạnh Đức

13/6/2021 (6:00 - 18:30): Nhánh rẽ chuyên dùng khách hàng Công ty FICO

14/6/2021 (8:00 - 9:00): Ấp B2 xã Phước Minh

15/6/2021 (8:00 - 17:00): Tổ 6 ấp Lộc Hiệp; tổ 4 ấp Lộc Thuận

15/6/2021 (8:00 - 17:00): Trạm chuyên dùng khách hàng Chế biến thực phẩm Ưu Việt

15/6/2021 (8:00 - 17:00): Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Tài Hùng

Điện lực Tân Biên

12/6/2021 (8:00 - 17:00): Tổ 2 ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây

14/6/2021 (8:00 - 10:00): Công ty CP Thế giới di động

14/6/2021 (8:00 - 17:00): Cơ sở Mai Văn Tân; Cơ sở hàn điện Đức Bình

14/6/2021 (8:00 - 17:00): Tổ 2, tổ 4 ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây

14/6/2021 (10:30 - 11:15): Công ty TNHH Đức Tính Tây Ninh

14/6/2021 (11:30 - 12:15): Công ty TNHH Đức Tính Tây Ninh

14/6/2021 (14:00 - 15:00): Công ty TNHH Quyên Linh Tây Ninh

15/6/2021 (8:00 - 17:00): Khách hàng Nguyễn Thị Hợi; DNTN Hải Âu

Điện lực Hoà Thành

9/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Trường Giang, xã Trường Tây

10/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Trường An, xã Trường Tây

14/6/2021 (7:00 - 17:00): KP Long Trung, phường Long Thành Trung

15/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Trường Phước, Trường Lộc, xã Trường Tây

Điện lực Bến Cầu

13/6/2021 (8:00 - 17:00): UBND huyện Bến Cầu

14/6/2021 (8:00 - 11:30): KP 1, KP 3 thị trấn Bến Cầu

14/6/2021 (13:30 - 17:00): Ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận. Ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận

15/6/2021 (8:00 - 11:30): Ấp B, ấp Bàu Tràm nhỏ, xã Tiên Thuận. Ấp Long Hưng, xã Long Thuận

15/6/2021 (13:30 - 17:00): Ấp Phước Đông, xã Long Phước. Ấp Long Châu, xã Long Khánh. Ấp Xóm Khách, xã Long Giang