Ngày

Giờ

Thành phố Tây Ninh

24/6/2024

8:00 - 11:30

KP 2 phường I; Ấp Bình Trung, xã Bình Minh

24/6/2024

13:30 - 17:00

KP 2 phường I; Ấp Bình Trung, Giồng Tre, xã Bình Minh

25/6/2024

8:00 - 11:30

KP Hiệp Lễ, Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh

25/6/2024

13:30 - 17:00

KP 1 phường II; KP 5 phường I

26/6/2024

8:00 - 11:30

KP Ninh Trung, Ninh Thọ, phường Ninh Sơn

 

Ngày

Giờ

Huyện Gò Dầu

24/6/2024

8:00 - 17:00

Ấp Trâm Vàng 1, xã Thanh Phước; Ấp Cây Trắc, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu

26/6/2024

8:00 - 17:00

Ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu

 

Ngày

Giờ

Thị xã Trảng Bàng

24/6/2024

7:30 - 17:00

Ấp Tân Thuận, Xóm Suối, xã Hưng Thuận

24/6/2024

8:00 - 17:00

Ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ, TX Trảng Bàng

25/6/2024

7:30 - 17:00

KP Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng

 

Ngày

Giờ

Huyện Tân Châu

24/6/2024

8:00 - 17:00

Ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu

25/6/2024

8:00 - 17:00

Cụm công nghiệp Tân Hội

26/6/2024

8:00 - 17:00

Ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Tân Châu

  

Ngày

Giờ

Huyện Dương Minh Châu

24/6/2024

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Tân, xã Truông Mít; Ấp Phước An, xã Phước Ninh

 

Ngày

Giờ

Huyện Tân Biên

24/6/2024

9:00 - 10:00

Công ty TNHH năng lượng Lama Idico

24/6/2024

15:00 - 16:00

Công ty TNHH SX XNK DASUN

24/6/2024

16:00 - 17:00

KH Trương Vĩnh Phát

25/6/2024

9:00 - 11:30

Công ty TNHH tinh bột mì Tân Biên

25/6/2024

14:00 - 15:00

Cơ sở sản xuất gạch Trung Hữu

25/6/2024

15:00 - 17:00

Công ty cổ phần cao su Đại Lộc

  

Ngày

Giờ

Huyện Bến Cầu

24/6/2024

8:00 - 11:30

Ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận; Ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận

24/6/2024

13:30 - 17:00

Ấp Long Cường, xã Long Khánh

25/6/2024

8:00 - 11:30

Tổ 1 ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận; Ấp Long An, Long Hòa, xã Long Thuận

25/6/2024

13:30 - 17:00

Ấp Long An, xã Long Thuận; Ấp Long Phú, xã Long Khánh