Điện lực Mỹ Tho

20/9/2020 (8h00-17h00): Một phần TL 870 B, lộ Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho; Một phần TL 870, xã Phước Thạnh, Thạnh Phú, huyện Châu Thành

22/9/2020 (7h00-12h00): Một phần QL 50, TL 879B thuộc xã Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh, phường 9

22/9/2020 (13h30-16h30): Một phần QL 1 thuộc phường 10 và xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

23/9/2020 (7h30-11h30): Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, TP Mỹ Tho

24/9/2020 (7h30-11h30): Một phần đường Phạm Thanh, phường 5, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

20/9/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Tân Đông, toàn bộ xã Tân Tây, Gia Thuận, Tân Phước, huyện Gò Công Đông

22/9/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 3, KP 4 TT Vàm Láng, huyện Gò Công Đông

24/9/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Kinh Trên, xã Bình Ân; Ấp Vạn Thành, xã Bình Nghị

Điện lực thị xã Gò Công

22/9/2020 (8h00-16h00): Một phần phường 5, xã Long Hòa, thị xã Gò Công

24/9/2020 (7h30-16h00): Một phần xã Bình Đông, thị xã Gò Công

Điện lực Cai Lậy

22/9/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Long Tiên, huyện Cai Lậy

22/9/2020 (13h30-17h00): Một phần xã Tam Bình, huyện Cai Lậy

24/9/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy; Một phần xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè

25/9/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy; Xã Phú Cường, một phần xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy

Điện lực Chợ Gạo

19/9/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh; Ấp Đăng Phong, xã Đăng Hưng Phước

20/9/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Bình Điền; ấp Bình Thuận, xã Song Bình

23/9/2020 (8h00-12h00; 13h30-17h00): Một phần ấp Long Hòa, xã Quơn Long

Điện lực Châu Thành

22/9/2020 (7h30-15h30): Một phần xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho. Một phần xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo

24/9/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo

25/9/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Tân Hương, Tân Hội Đông, huyện Châu Thành

Điện lực Cái Bè

21/9/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Hòa Khánh

22/9/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Mỹ Hội, An Cư

23/9/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Thiện Trí, Thiện Trung, Hậu Mỹ Bắc A

23/9/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Hòa Hưng

24/9/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Phú An

24/9/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Mỹ Đức Tây

24/9/2020 (13h30-16h00): Một phần xã Mỹ Lương

25/9/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Mỹ Hội

Điện lực Tân Phú Đông

21/9/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

21/9/2020 (10h30-11h30): Một phần ấp Bà Tiên 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

23/9/2020 (8h00-11h30; 13h30-16h00): Một phần ấp Tân An, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông