Điện lực Mỹ Tho

28/9/2020 (7h30-11h30): Một phần đường Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho

28/9/2020 (14h00-15h30): Một phần đường Nguyễn Thị Thập, phường 6, TP Mỹ Tho

29/9/2020 (7h30-15h30): Một phần phường 4; xã Đạo Thạnh, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

30/9/2020 (7h30-12h00): Một phần ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

1/10/2020 (7h30-13h30): Một phần xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

Điện lực Gò Công Đông

29/9/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Ruộng Cạn, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông

1/10/2020 (7h00-12h00): Một phần ấp Lò Gạch, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông

2/10/2020 (8h00-12h00): Một phần KP Chợ, KP Lăng, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

29/9/2020 (8h00-16h00): Một phần phường 5, xã Long Hòa, thị xã Gò Công

29/9/2020 (10h30-17h00): Một phần xã Long Chánh, thị xã Gò Công

2/10/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Bình Đông, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công

2/10/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Long Thuận, Long Hưng, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

30/9/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 2, 3 TT Vĩnh Bình

1/10/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Khương Thọ, xã Đồng Sơn

2/10/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 2, 3 TT Vĩnh Bình

Điện lực Cai Lậy

2/10/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy

Điện lực Chợ Gạo

26/9/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Bình Long, Hòa Thạnh, xã Bình Ninh

26/9/2020 (8h00-16h00): Một phần khu II, thị trấn Chợ Gạo

28/9/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Bình Hiệp, xã Song Bình

1/10/2020 (8h00-10h00): Một phần khu II, thị trấn Chợ Gạo

1/10/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Bình Điền; ấp Bình Thuận, xã Song Bình

1/10/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Quang Thọ, xã Quơn Long

2/10/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Bình Thành, xã Đăng Hưng Phước

Điện lực Châu Thành

26/9/2020 (7h30-18h00): Một phần xã Bàn Long

27/9/2020 (7h30-11h30): Trạm Công ty TNHH LongJi, đường N4 thuộc KCN Tân Hương

27/9/2020 (11h30-14h00): Trạm Công ty TNHH Freview Industrial, trụ 21D3/3 thuộc KCN Tân Hương

28/9/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Tân Hương, Tân Lý Tây, huyện Châu Thành

1/10/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành

2/10/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo.

2/10/2020 (13h30-17h00): Một phần xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo.

Điện lực Cái Bè

29/9/2020 (8h00-14h00): Một phần xã An Cư; Một phần xã An Thái Đông

30/9/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Phú An

1/10/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Hậu Mỹ Bắc B

Điện lực Tân Phú Đông

28/9/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Tân Phú, Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

29/9/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Phú Hữu, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

1/10/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông