Điện lực Mỹ Tho

4/10/2020 (7h00-15h00): Một phần đường Lê Đại Hành, thuộc phường 1, TP Mỹ Tho

4/10/2020 (7h30-15h30): Một phần đường Hùng Vương, Trương Vĩnh Ký, Phan Hiến Đạo, Lê Văn Thạnh, Giồng Dứa, Nguyễn Tri Phương, thuộc phường 7, TP Mỹ Tho

4/10/2020 (7h30-15h30): Một phần xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

5/10/2020 (7h30-11h30): Một phần tỉnh lộ 864 thuộc xã Trung An, TP Mỹ Tho

5/10/2020 (13h30-14h30): Một phần Lộ Kho Đạn, thuộc xã Trung An, TP Mỹ Tho

5/10/2020 (14h30-17h00): Một phần tỉnh lộ 870 thuộc xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành; xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

6/10/2020 (7h00-11h30; 13h30-16h30): Một phần tỉnh lộ 864 thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành

7/10/2020 (7h30-12h00): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

8/10/2020 (7h30-12h00): Một phần đường Trần Hưng Đạo, phường 4, 5, TP Mỹ Tho

8/10/2020 (7h30-11h30; 13h30-17h00): Một phần tỉnh lộ 864 thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành

8/10/2020 (13h30-16h00): Một phần đường Ấp Bắc, Trần Hưng Đạo, phường 4, 5, TP Mỹ Tho

9/10/2020 (7h00-11h30): Huyện lộ 87 (Lộ Đài), thuộc xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

6/10/2020 (7h30-13h00): Một phần ấp Tân Xuân, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông

6/10/2020 (9h00-10h30): Môt phần ấp Nghĩa Chí, Tân Xuân, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông

8/10/2020 (7h00-17h00): Một phần ấp Dương Hòa, Thanh Nhung 1, xã Phước Trung

Điện lực thị xã Gò Công

5/10/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Bình Đông, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

5/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Hưng, An Ninh, Thới An B, xã Long Vĩnh

6/10/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Bình Đông, xã Thạnh Nhựt

7/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thạnh Lạc Đông, Bình Trung, xã Thạnh Nhựt

8/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì

8/10/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Khương Thọ, xã Đồng Sơn

9/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thạnh Lạc Đông, xã Thạnh Nhựt

Điện lực Cai Lậy

6/10/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Long Tiên, huyện Cai Lậy

9/10/2020 (8h00-11h30): Một phần phường 4, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy

9/10/2020 (13h30-17h00): Một phần phường 1 thị xã Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

4/10/2020 (8h00-16h00): Một phần các xã Phước Lập, Mỹ Phước, TT Mỹ Phước

5/10/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phú Mỹ; Một phần xã TT Mỹ Phước

6/10/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hòa Đông

7/10/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hòa Đông

8/10/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hòa Đông

9/10/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phú Mỹ

Điện lực Chợ Gạo

5/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt

6/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Bình Phú, xã Bình Phục Nhứt

7/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Bình Phú, xã Bình Phục Nhứt

8/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt

Điện lực Châu Thành

3/10/2020 (7h30-18h00): Một phần xã Bàn Long

5/10/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Long Định thuộc trạm Cầu Long Định.

5/10/2020 (7h30-18h00): Một phần xã Bàn Long

6/10/2020 (7h30-12h00): Một phần xã Đông Hòa, Bình Trưng trạm Ngọc Đức

6/10/2020 (13h30-18h30): Một phần xã Vĩnh Kim trạm Ông Ngàn

7/10/2020 (7h30-12h30; 13h30-17h00): Một phần xã Song Thuận

8/10/2020 (8h00-15h30): Một phần xã Hữu Đạo

9/10/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Song Thuận

Điện lực Cái Bè

5/10/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Phú An; Một phần khu 1B thị trấn Cái Bè

8/10/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Mỹ Hội

9/10/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Mỹ Hội

Điện lực Tân Phú Đông

5/10/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Lý Quàn 1, xã Phú Đông

5/10/2020 (11h00-12h30; 13h30-17h00): Một phần ấp Lý Quàn 2, xã Phú Đông

6/10/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Tân Thành, Tân Ninh, xã Tân Phú

7/10/2020 (8h00-12h00; 13h30-17h00): Một phần ấp Phú Hữu, xã Phú Tân

7/10/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh