Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

18/7/2023

7:00 - 12:00

Một phần Quốc lộ 50, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

18/7/2023

13:30 - 16:30

Một phần ấp Tân Tỉnh, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

19/7/2023

7:00 - 17:00

Một phần đường Ấp Bắc, Hồ Văn Nhánh, Nguyễn Quân, phường 5, 10; Một phần QL 50, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

18/7/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Phú Cường, huyện Cai Lậy

20/7/2023

7:30 - 17:00

Một phần phường 1, 4 TX Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

18/7/2023

8:00 - 16:00

Một phần TT Mỹ Phước

19/7/2023

8:00 - 16:00

Một phần TT Mỹ Phước

20/7/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Thạnh Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

18/7/2023

7:00 - 9:00

Ấp Tân Đông, Tân Thắng, Tân Hưng, xã Tân Thuận Bình

18/7/2023

9:30 - 11:30

Ấp Bình Hòa, Bình Hạnh, Điền Thạnh, Điền Lợi, xã Long Bình Điền

18/7/2023

13:30 - 17:00

Ấp Tân Phú 2, Tân Bình 1, Tân Bình 2A, Tân Bình 2B, xã Tân Thuận Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

18/7/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Long Tường, xã Long An, huyện Châu Thành

18/7/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Long Thới, xã Long An, huyện Châu Thành

20/7/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành

20/7/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Long Thới, xã Long An, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

18/7/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Hòa Khánh

19/7/2023

8:00 - 11:30

Một phần xã Mỹ Hội; Mỹ Lợi A; An Thái Đông; An Thái Trung

19/7/2023

13:30 - 16:30

Một phần xã Mỹ Hội; một phần xã An Hữu

20/7/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp Hòa Phú, xã Hòa Khánh

20/7/2023

10:00 - 16:00

Một phần ấp Hòa Phú, xã Hòa Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

18/7/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Thạnh, ấp Tân Ninh, xã Tân Phú; Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thới