Điện lực Mỹ Tho

11/10/2020 (7h00-15h00): Một phần đường Thủ Khoa Huân, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thuộc phường 1

11/10/2020 (7h30-13h30): Đường Đoàn Giỏi, xã Trung An, TP Mỹ Tho

13/10/2020 (7h30-11h30): Một phần đường Nguyễn Trãi, đường Trần Quốc Tuấn, phường 7

13/10/2020 (13h30-17h00): Lộ Cầu Công Dân thuộc xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

14/10/2020 (7h30-15h30): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

15/10/2020 (7h30-12h00): Một phần Lộ Cầu Chùa (ĐH 94B) thuộc xã Trung An, phường 10

15/10/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Phước Thạnh, xã Trung An, TP Mỹ Tho

15/10/2020 (13h30-16h30): Một phần Lộ Cầu Chùa (ĐH 94B) thuộc xã Trung An, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

15/10/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Bờ Kinh, Gò Lức, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông

15/10/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp 1, ấp 4, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

14/10/2020 (7h30-10h00): Một phần xã Long Hòa, TX Gò Công

14/10/2020 (10h30-17h00): Một phần phường 5, TX Gò Công

15/10/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Bình Đông, xã Tân Trung, TX Gò Công

15/10/2020 (13h00-17h00): Một phần xã Bình Xuân, TX Gò Công

16/10/2020 (7h30-11h30; 13h30-17h00): Một phần phường 5, TX Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

12/10/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Bình An, một phần ấp Thạnh Thới, xã Vĩnh Hựu

13/10/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Thạnh Lạc Đông, xã Thạnh Nhựt; Một phần ấp Bình Đông Trung, Bình Hòa Long, xã Bình Nhì

14/10/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân

15/10/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp An Ninh, Bình An, Thạnh Thới, xã Vĩnh Hựu

16/10/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Bình Hòa Đông, Bình Đông Trung, xã Bình Nhì; Một phần KP 5, thị trấn Vĩnh Bình

Điện lực Cai Lậy

12/10/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Trung, TX Cai Lậy

13/10/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Đông, TX Cai Lậy

13/10/2020 (13h30-17h00): Một phần xã phường 1, 3, phường Nhị Mỹ, TX Cai Lậy

14/10/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Nhị Quý, Tân Hội, Mỹ Hạnh Đông, TX Cai Lậy

15/10/2020 (8h00-16h00): Xã Tân Phú; một phần xã Tân Hội, TX Cai Lậy

15/10/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Điềm Hy, huyện Châu Thành

16/10/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Long Khánh, phường 5, TX Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

12/10/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Hưng Thạnh

13/10/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Phước Lập, Tân Lập 1, Tân Lập 2

14/10/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Hưng Thạnh, Phú Mỹ, Tân Hòa Đông, Mỹ Phước, Thạnh Mỹ

Điện lực Chợ Gạo

10/10/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền

12/10/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt

12/10/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp An Lạc Thượng, xã Xuân Đông

12/10/2020 (10h00-12h00): Một phần xã Tân Thuận Bình

12/10/2020 (13h30-14h30): Một phần ấp Bình Hòa, xã Song Bình

16/10/2020 (8h00-9h00): Một phần ấp Thanh Đăng, xã Thanh Bình

Điện lực Châu Thành

10/10/2020 (7h30-18h00): Một phần xã Bàn Long

13/10/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Kim Sơn

15/10/2020 (8h00-12h00; 14h30-17h00): Một phần xã Long Định

Điện lực Cái Bè

12/10/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Mỹ Thành Nam

13/10/2020 (8h00-16h00): Một phần xã An Thái Trung, An Hữu, Hòa Hưng

13/10/2020 (9h00-12h00): Một phần xã An Cư; Một phần xã Mỹ Thành Nam

14/10/2020 (8h00-11h00): Một phần xã An Cư, Mỹ Hội

14/10/2020 (11h00-14h00): Một phần xã Mỹ Hội

15/10/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Hậu Thành

15/10/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Đức Đông

15/10/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A

Điện lực Tân Phú Đông

16/10/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Gãnh, Lý Quàn 2, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

16/10/2020 (8h00-11h30): Toàn bộ xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông