Điện lực Mỹ Tho 

18/10/2020 (7h00-15h00): Một phần tỉnh lộ 864 thuộc xã Trung An, TP Mỹ Tho và xã Bình Đức, Thạnh Phú, Phước Thạnh, huyện Châu Thành

19/10/2020 (7h30-15h30): Một phần xã Tam Hiệp, Long Định, huyện Châu Thành

19/10/2020 (8h00-10h00): Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP Mỹ Tho

20/10/2020 (8h00-11h00): Một phần lộ Bảy Tỷ; Một phần lộ Miếu Cây Vông (HL 93), xã Trung An

20/10/2020 (13h30-15h00): Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang

20/10/2020 (13h30-16h00): Một phần lộ Ấp 2, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

21/10/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

21/10/2020 (13h30-15h30): Một phần đường Nguyễn Văn Nguyễn, Học Lạc, phường 8, TP Mỹ Tho

21/10/2020 (15h30-17h00): Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, TP Mỹ Tho

22/10/2020 (7h30-11h00): Một phần đường Phan Thanh Giản, Học Lạc, phường 3, TP Mỹ Tho 

23/10/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

23/10/2020 (13h30-15h30): Một phần ấp Bình Lợi, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

18/10/2020 (8h00-13h00): Một phần xã Gia Thuận; Thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông

22/10/2020 (7h30-15h30): Một phần ấp Dương Hòa, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông

22/10/2020 (10h00-13h00): Một phần ấp 2, 3, 4, 7 xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

20/10/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Chánh, thị xã Gò Công

22/10/2020 (8h00-16h00): Một phần phường 2, 5, thị xã Gò Công

23/10/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Bình Đông, Tân Trung, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

19/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Trị

21/10/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 3 thị trấn Vĩnh Bình

22/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn

23/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Bình Trung, Tân Thạnh, xã Thanh Nhựt

Điện lực Cai Lậy

20/10/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

21/10/2020 (8h00-11h30; 8h00-16h00): Một phần xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy

22/10/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

19/10/2020 (8h00-13h00): Một phần xã Phú Mỹ

Điện lực Chợ Gạo

17/10/2020 (8h00-13h30): Một phần xã Thanh Bình

19/10/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp An Cư, xã Hòa Định

20/10/2020 (8h00-10h00): Ấp Quang Ninh, xã Quơn Long

22/10/2020 (13h30-16h30): Một phần xã Quơn Long; ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn

Điện lực Châu Thành

18/10/2020 (7h00-9h00): Một phần xã Song Thuận, Long Hưng, Kim Sơn, Vĩnh Kim, toàn bộ xã Phú Phong

18/10/2020 (7h00-17h00): Thị trấn Tân Hiệp, một phần các xã Long An, Thân Cửu Nghĩa, Tân Lý Tây, huyện Châu Thành; Một phần xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo

19/10/2020 (13h30-15h00): Một phần xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo

22/10/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo

23/10/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành; Một phần xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo

Điện lực Cái Bè

19/10/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Lợi B, Mỹ Trung

Điện lực Tân Phú Đông

23/10/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Tân xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

23/10/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Phú Hữu, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông