Điện lực Mỹ Tho

26/10/2020 (7h30-12h00): Lộ nhựa Ấp Trung, thuộc xã Long Định, huyện Châu Thành

27/10/2020 (7h30-15h30): Một phần đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường 4, 5, TP Mỹ Tho

28/10/2020 (7h30-15h30): Một phần đường Nguyễn Thị Thập thuộc phường 5, 10, TP Mỹ Tho

29/10/2020 (7h30-11h00): Một phần ấp Giáp Nước, xã Phước Thạnh; một phần xã Trung An, TP Mỹ Tho

29/10/2020 (14h00-15h00): Một phần đường Trương Vĩnh Ký, Phan Hiến Đạo, Lê Văn Thạnh, Giồng Dứa, Nguyễn Tri Phương, thuộc phường 7, TP Mỹ Tho

Điện lực thị xã Gò Công

27/10/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Long Hưng, thị xã Gò Công

27/10/2020 (13h30-17h00): Một phần xã Tân Trung, thị xã Gò Công

28/10/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Trung, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

26/10/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Bình Hòa Long, Bình Đông Trung, xã Bình Nhì

28/10/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì

30/10/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Bình An, toàn phần ấp Thạnh Thới, xã Vĩnh Hựu

Điện lực Cai Lậy

27/10/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Tân Phong, huyện Cai Lậy

28/10/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Tân Phong, huyện Cai Lậy

29/10/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Tân Phong, huyện Cai Lậy

30/10/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Tân Phong, huyện Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

26/10/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Hưng Thạnh

27/10/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Hưng Thạnh

30/10/2020 (8h00-16h00): Công ty Ticco

30/10/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Lập 1, Tân Lập 2

Điện lực Chợ Gạo

26/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt

26/10/2020 (13h30-15h30): Một phần xã Tân Thuận Bình

26/10/2020 (15h30-17h00): Ấp Bình Hòa, Bình Phong, xã Song Bình

27/10/2020 (8h00-11h00): Ấp Bình Phú Quới, xã Đăng Hưng Phước

27/10/2020 (15h30-16h30): Ấp Đăng Phong, xã Đăng Hưng Phước

28/10/2020 (8h00-11h00): Ấp Bình Phú, xã Thanh Bình

28/10/2020 (13h30-15h30): Một phần xã Tân Thuận Bình

29/10/2020 (8h00-9h00): Ấp Bình Long, Hòa Thạnh, xã Bình Ninh

29/10/2020 (9h00-10h00): Ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy

29/10/2020 (10h00-11h00): Ấp Bình Phú, xã Thanh Bình

29/10/2020 (13h30-15h30): Ấp Bình Hiệp, xã Song Bình

Điện lực Châu Thành

25/10/2020 (8h00-17h00): Một phần thị trấn Tân Hiệp, một phần các xã Thân Cửu Nghĩa, Tân Lý Đông, huyện Châu Thành

26/10/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo

27/10/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo

28/10/2020 (8h00-16h00): Một phần các xã Trung Hòa, Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo

29/10/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành; Một phần các xã Hòa Tịnh, Mỹ Tịnh An, Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo

Điện lực Cái Bè

27/10/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B

29/10/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A