Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

8/8/2023

7:30 - 16:30

Một phần đường Nguyễn Huệ, Trưng Trắc, Võ Tánh, Lê Đại Hành, Lê Thị Phỉ, phường 1; Một phần huyện lộ 93, xã Trung An, TP Mỹ Tho

10/8/2023

7:30 - 16:30

Một phần đường Hoàng Việt, phường 5, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

9/8/2023

7:00 - 17:00

Một phần ấp Chợ, Cầu Xây, Xóm Chủ, Xóm Rẩy, Xóm Tựu, xã Kiểng Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

9/8/2023

7:00 - 15:00

Một phần xã Bình Xuân, TX Gò Công

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

8/8/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Phú Cường, huyện Cai Lậy. Một phần xã Mỹ Phước Tây, TX Cai Lậy

9/8/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Phú Cường, huyện Cai Lậy

10/8/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Phú Cường; Một phần xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

9/8/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Hòa Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

10/8/2023

8:00 - 16:00

Ấp Bình Ninh, Cầu Cống, xã Bình Phục Nhứt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/8/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp Phú Khương, Phú Thạnh, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo. Một phần ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành

9/8/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Tân Lược 1, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành

9/8/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành

10/8/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Mới, xã Long Định

10/8/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp Bình Cách, xã Tân Bình Thạnh; ấp Mỹ An, Mỹ Trường, An Khương, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo

10/8/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Long Hòa B, xã Bàn Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

8/8/2023

7:30 - 16:00

Một phần khu 3 TT Cái Bè; Một phần ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp; Một phần xã Phú An

8/8/2023

8:00 - 16:30

Một phần xã An Thái Trung; xã Tân Hưng; xã Tân Thanh; xã An Hữu; xã Mỹ Lương

9/8/2023

7:30 - 16:00

Một phần xã An Cư

10/8/2023

7:30 - 16:00

Một phần xã Mỹ Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

8/8/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Phú, ấp Giồng Keo, ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh; Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông