Điện lực Mỹ Tho

1/11/2020 (7h00-15h30): Một phần phường 1, phường 4, phường Tân Long, TP Mỹ Tho

4/11/2020 (7h30-12h00): Một phần tỉnh lộ 870 thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành và xã Trung An, TP Mỹ Tho

4/11/2020 (13h30-17h00): Một phần xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

5/11/2020 (7h30-15h30): Toàn bộ xã Thới Sơn (cồn Thới Sơn), TP Mỹ Tho

6/11/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Long Bình, xã Long Hưng, huyện Châu Thành

Điện lực Gò Công Tây

2/11/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 1 thị trấn Vĩnh Bình

3/11/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu

3/11/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Long Hải, xã Long Bình

5/11/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Long Phước, xã Long Chánh, thị xã Gò Công

5/11/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Bình Nhựt, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây

Điện lực Cai Lậy

2/11/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy

3/11/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Bình Phú, Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

4/11/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy

5/11/2020 (8h00-15h00): Một phần phường 1, thị xã Cai Lậy

6/11/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

6/11/2020 (8h00-16h00): Một phần phường Nhị Mỹ, xã Nhị Quý, Long Khánh, thị xã Cai Lậy

Điện lực Chợ Gạo

1/11/2020 (7h00-10h30): Xã An Thạnh Thủy, Tân Thuận Bình, Long Bình Điền, Song Bình, Hòa Định, Xuân Đông

1/11/2020 (7h00-10h30): Khu I, Khu II, Khu III Thị trấn Chợ Gạo

1/11/2020 (7h00-17h00): Xã Đăng Hưng Phước, Bình Ninh, một phần xã Long Bình Điền, một phần xã An Thạnh Thủy, một phần xã Bình Phan, Tân Thuận Bình, Quơn Long, ấp Ninh Đồng xã Đồng Sơn

2/11/2020 (8h00-9h00; 10h00-11h00; 13h30-14h30): Ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền

2/11/2020 (9h00-10h00): Ấp Tân Long, xã Long Bình Điền

2/11/2020 (14h30-15h30; 15h30-17h00): Ấp Bình Hòa, xã Long Bình Điền

3/11/2020 (8h00-9h00): Ấp Bình An, xã Song Bình

3/11/2020 (8h00-11h00): Ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt

3/11/2020 (9h00-10h00; 10h00-11h00): Ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền

4/11/2020 (8h00-9h00; 10h00-11h00): Ấp Bình Hòa, xã Long Bình Điền

4/11/2020 (8h00-11h00): Ấp Bình Thọ Thượng, xã Bình Phan

4/11/2020 (9h00-10h00): Ấp Điền Thạnh, xã Long Bình Điền

5/11/2020 (8h00-11h00): Ấp Bình Long, Bình Phú, xã Thanh Bình

6/11/2020 (8h00-16h00): Ấp Tân Bình 2B, xã Tân Thuận Bình

Điện lực Châu Thành

2/11/2020 (8h00-13h00): Một phần ấp Long Thuận B, xã Long Hưng

5/11/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Lương Hòa Lạc, Phú Kiết, Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo

Điện lực Cái Bè

31/10/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Đông Hòa Hiệp, Hậu Thành, Hòa Khánh, Mỹ Đức Đông, Thiện Trí

31/10/2020 (9h00-12h00): Một phần xã An Cư

2/11/2020 (8h00-14h00): Một phần xã An Cư

2/11/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Đức Đông

3/11/2020 (8h00-14h00): Một phần xã An Cư, một phần xã Hậu Mỹ Phú

3/11/2020 (8h30-11h30): Một phần xã An Thái Đông

3/11/2020 (13h30-15h30): Một phần xã An Thái Trung

4/11/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Hòa Hưng, Mỹ Lương

5/11/2020 (7h30-17h00): Một phần xã An Thái Đông, An Thái Trung, Mỹ Đức Tây, Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Tân, Mỹ Trung

6/11/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Đông Hòa Hiệp, Khu 3 thị trấn Cái Bè, ấp 3 xã Phú An

Điện lực Tân Phú Đông

4/11/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Phú Hữu, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông