Điện lực Mỹ Tho

9/11/2020 (8h00-11h30): Một phần đường Ấp Bắc, đường Lê Việt Thắng, phường 5, TP Mỹ Tho

10/11/2020 (7h30-12h00): Cắt CB trạm Ấp Tây 1 

11/11/2020 (7h30-15h30): Đường Trịnh Hoài Đức, Cô Giang, một phần đường Phan Thanh Giản, Đinh Bộ Lĩnh, Học Lạc, phường 2, 3, TP Mỹ Tho

12/11/2020 (7h00-13h30): Một phần đường Hồ Văn Nhánh, Ấp Bắc, phường 5, TP Mỹ Tho

12/11/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Phước Thuận, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

10/11/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Chợ Bến, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông

12/11/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp 4, 5 xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

10/11/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Bình Đông, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

8/11/2020 (6h00-17h00): Xã Thạnh Nhựt, Bình Nhì, Đồng Thạnh, Đồng Sơn, Bình Phú, Thạnh Trị, Yên Luông. Một phần ấp Phú Trung, xã Long Bình. Một phần ấp Bình An, Phú Quí, xã Vĩnh Hựu. Một phần ấp Bình Nhựt, Bình Hưng, toàn phần ấp Bình Lạc, xã Thành Công. KP 2, 3, 4, 5, 6, một phần KP 1 thị trấn Vĩnh Bình

10/11/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh. Một phần ấp Bình Hòa Long, xã Bình Nhì

11/11/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Hòa Bình, xã Đồng Thạnh

12/11/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Thạnh Lạc, Hòa Thạnh, xã Đồng Thạnh. Một phần ấp Bình Khánh, xã Bình Phú. 

13/11/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Thạnh Lạc, xã Đồng Thạnh

Điện lực Tân Phước

9/11/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phú Mỹ

10/11/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Thạnh Tân

Điện lực Chợ Gạo

7/11/2020 (8h00-16h00): Ấp Long Hòa, xã Quơn Long

9/11/2020 (8h00-10h00): Ấp Bình Thọ, xã Bình Phục Nhứt

9/11/2020 (8h00-16h00): Ấp Thạnh An, xã An Thạnh Thủy

10/11/2020 (8h00-16h00): Ấp Thạnh An, Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy

11/11/2020 (8h00-16h00): Ấp Thạnh Quới, An Thọ, xã An Thạnh Thủy. Ấp Bình Phú, xã Bình Ninh

12/11/2020 (8h00-14h00): Ấp Đăng Phong, xã Đăng Hưng Phước

Điện lực Châu Thành

9/11/2020 (7h00-11h30; 13h30-17h00): Một phần xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành

10/11/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo.

11/11/2020 (7h30-16h00): Một phần xã Lương Hòa Lạc, Phú Kiết, huyện Chợ Gạo.

12/11/2020 (7h30-16h00): Một phần xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo

13/11/2020 (7h30-16h00): Một phần xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo

Điện lực Cái Bè

10/11/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Lương, Hòa Hưng

11/11/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Mỹ Hội

12/11/2020 (8h00-14h00): Một phần khu 3, thị trấn Cái Bè

12/11/2020 (8h00-16h00): Một phần xã An Hữu, An Thái Trung

Điện lực Tân Phú Đông

9/11/2020 (8h00-9h30): Trạm Phạm Ngọc Hơn

9/11/2020 (10h00-11h30): Trạm Trần Văn Đến

9/11/2020 (13h30-15h00): Một phần ấp Phú Hữu, xã Phú Tân

9/11/2020 (15h30-17h00): Trạm CN ĐBP

10/11/2020 (8h00-9h30): Trạm CN Phú Đông

10/11/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

10/11/2020 (10h00-11h30): Trạm Võ Thị Hồng Hoa

10/11/2020 (13h30-15h00): Trạm Nguyễn Thị Nhứt