Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

23/8/2023

7:30 - 12:00

Một phần ấp Mỹ Hòa, Mỹ Lợi, Mỹ Phú, Bình Lợi, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho; Một phần ấp Phước Thuận, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

23/8/2023

13:00 - 17:00

Một phần xã Mỹ Phong; xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

24/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần đường Trần Dương Khuy, hẻm Hóa Sinh, phường 6, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

23/8/2023

7:00 - 17:00

Một phần ấp Chợ, Cầu Xây, Xóm Chủ, Xóm Rẩy, Xóm Tựu, xã Kiểng Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

24/8/2023

7:00 - 15:00

Một phần xã Tân Trung, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

24/8/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Tam Bình, huyện Cai Lậy

25/8/2023

8:00 - 11:30

Một phần xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

24/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Hưng Thạnh; Phú Mỹ; Tân Lập 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

23/8/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Thạnh An, xã An Thạnh Kiết; Thạnh An xã An Thạnh Thủy; một phần khu 3 TT Chợ Gạo; một phần ấp Tân Thạnh, xã Bình Phan

24/8/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Nhơn Hòa, xã Hòa Định

24/8/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Long, xã Song Bình

25/8/2023

13:30 - 17:00

Ấp Tân Thành, Tân Hưng, Tân Thắng, Tân Phú 1, Tân Đông, xã Tân Thuận Bình; một phần khu 2 TT Chợ Gạo; ấp Bình Phú, Bình Quới Thượng, xã Bình Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

24/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã An Cư