Điện lực Mỹ Tho

28/11/2020 (7h00-10h30): Một phần ấp Hội Gia Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

29/11/2020 (7h30-15h30): Đường Thái Sanh Hạnh, một phần đường Học Lạc, Trần Nguyên Hãn thuộc phường 8, 9 và xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

30/11/2020 (7h30-12h00): Một phần lộ Kênh Ngang, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

30/11/2020 (7h30-10h00): Một phần lộ Nguyễn Trung Trực, Lê Văn Nghề thuộc xã Mỹ Phong

30/11/2020 (7h30-10h30): Một phần QL 50, thuộc xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

1/12/2020 (7h30-12h00): Một phần đường Nguyễn Huỳnh Đức, Trần Nguyên Hãn thuộc phường 3, 8, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

2/12/2020 (7h30-15h30): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

2/12/2020 (8h00-10h30): Một phần tỉnh lộ 864, thuộc xã Trung An, TP Mỹ Tho

2/12/2020 (14h00-16h00): DNTN Ngọc Phấn

3/12/2020 (7h30-13h30): Một phần lộ Cầu Chẹt thuộc xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

3/12/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 7, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

Điện lực Gò Công Đông

1/12/2020 (7h00-17h00): Một phần ấp Dương Hòa, Thanh Nhung 1, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông

3/12/2020 (6h30-18h00): Một phần xã Tân Đông, toàn bộ xã Tân Tây, Gia Thuận Tân Phước, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

29/11/2020 (6h30-18h00): Một phần xã Tân Trung, Long Hưng, thị xã Gò Công

1/12/2020 (7h00-17h00): Một phân xã Long Chánh, thị xã Gò Công

2/12/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Long Hưng, Tân Trung, thị xã Gò Công; K/h Phạm Đăng Sơn

3/12/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Long Chánh, Tân Trung, Bình Xuân, toàn bộ xã Bình Đông, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

30/11/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hòa Bình, Thạnh Lạc, xã Đồng Thạnh

1/12/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hòa Thạnh, xã Đồng Thạnh

2/12/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Thạnh Lạc, xã Đồng Thạnh

4/12/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hòa Bình, Thạnh Lạc, xã Đồng Thạnh; Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì

Điện lực Cai Lậy

1/12/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy

2/12/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Đông, phường 3, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy

3/12/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy; Một phần xã Phú Cường, huyện Cai Lậy

4/12/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

1/12/2020 (8h00-16h00): Một phần các xã Phước Lập, Tân Lập 1, Tân Lập 2, Nhị Bình, TT Mỹ Phước

Điện lực Chợ Gạo

30/11/2020 (8h00-11h30): Ấp Đăng Nẵm, xã Đăng Hưng Phước; Ấp Bình Hiệp, xã Song Bình

30/11/2020 (13h30-14h30): Ấp An Quới, xã An Thạnh Thủy

2/12/2020 (8h00-11h30): Toàn xã Xuân Đông

2/12/2020 (13h30-17h00): Một phần xã Thanh Bình

4/12/2020 (8h00-11h30): Một phần khu 1 TT Chợ Gạo

Điện lực Châu Thành

29/11/2020 (6h30-7h00; 17h00-17h30): Một phần xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành; Một phần xã Phú Kiết, Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo

29/11/2020 (7h00-17h00): Toàn bộ khách hàng sản xuất trên tuyến 473TH, 4781TH, 471TH, 472TH, 476TH, 478TH, 479TH trong nội ô KCN Tân Hương

29/11/2020 (7h00-17h00): Toàn phần các xã Tân Hương, Tân Hội Đông, Tân Lý Đông, một phần xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành; Một phần các xã Tân Lập 1, Tân Hòa Thành, Phú Mỹ, huyện Tân Phước; Toàn phần các xã Hòa Tịnh, Mỹ Tịnh An, Trung Hòa, Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo

1/12/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành

2/12/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo

Điện lực Cái Bè

1/12/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Tân Thanh, An Hữu

2/12/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Thiện Trung, Mỹ Đức Đông

3/12/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp; ấp 3 xã Phú An

Điện lực Tân Phú Đông

30/11/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Bãi Bùn 1, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

30/11/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp Lý Quàn 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông