Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

6/9/2023

7:30 - 10:00

Một phần ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

6/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Lợi , xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

6/9/2023

9:30 - 11:30

Một phần ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP Mỹ Tho

6/9/2023

13:30 - 17:00

Một phần phường 1, 7, TP Mỹ Tho

7/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần đường Nguyễn Trãi, phường 7, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

6/9/2023

7:00 - 15:00

Một phần xã Long Hưng, TX Gò Công

7/9/2023

7:00 - 14:00

Một phần xã Tân Trung, TX Gò Công

7/9/2023

14:00 - 17:00

Một phần xã Tân Trung, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

6/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Thạnh An, Thạnh Bình, xã Thạnh Trị

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

6/9/2023

8:00 - 16:00

Xã Phú Quý; một phần xã Nhị Quý, TX Cai Lậy. Một phần xã Mỹ Long; Long Tiên, huyện Cai Lậy

7/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Phú; Mỹ Hạnh Đông; Tân Bình, TX Cai Lậy. Một phần xã Bình Phú; Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

7/9/2023

7:00 - 16:00

Ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy

8/9/2023

8:00 - 14:00

Ấp An Khương, Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

6/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Thiện Trí

7/9/2023

8:00 - 10:00

Một phần xã Phú An

8/9/2023

8:00 - 10:00

Một phần xã Mỹ Hội