Điện lực Mỹ Tho

6/12/2020 (7h00-13h30): Một phần KCN Mỹ Tho, xã Trung An, TP Mỹ Tho

6/12/2020 (7h00-14h00): Một phần khách hàng trạm chuyên dùng thuộc TL 864 thuộc xã Trung An, TP Mỹ Tho và xã Bình Đức, huyện Châu Thành

7/12/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

7/12/2020 (13h30-17h00): Ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

8/12/2020 (8h00-15h30): Một phần xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho

9/12/2020 (7h30-15h00): Một phần đường Nguyễn Thị Thập (QL 60), phường 6, TP Mỹ Tho

10/12/2020 (7h30-15h30): Một phần phường 4 và xã Đạo Thạnh, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

10/12/2020 (7h30-12h00): Một phần xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành; một phần xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

10/12/2020 (13h30-17h00): Một phần xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành; một phần xã Phước Thạnh, Trung An, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

8/12/2020 (7h00-17h00): Một phần ấp 5, 6 xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông

9/12/2020 (7h00-17h00): Một phần ấp 3, 4 xã Tân Tây; ấp 6 xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông

10/12/2020 (7h00-17h00): Một phần ấp 8, 9 xã Tân Phước; Một phần ấp 4, 5 xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông

11/12/2020 (7h00-17h00): Một phần ấp 1, 2, 3, 5, 6 xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

7/12/2020 (6h30-7h30; 16h00-18h00): Một phần xã Long Chánh, Tân Trung, Long Hưng, Bình Xuân, toàn bộ xã Bình Đông, thị xã Gò Công

7/12/2020 (6h30-18h00): Một phần xã Tân Trung, Bình Xuân, toàn bộ xã Bình Đông, thị xã Gò Công

10/12/2020 (6h30-18h00): Một phần xã Tân Trung, Bình Xuân, toàn bộ xã Bình Đông, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

10/12/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Bình Hòa Long, Bình Đông Trung, xã Bình Nhì

11/12/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn; Một phần ấp Thọ Khương, xã Bình Phú

Điện lực Cai Lậy

8/12/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy

9/12/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Thành Bắc, Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy

Điện lực Chợ Gạo

7/12/2020 (8h00-10h00): Ấp Tân Thạnh, xã Xuân Đông; Ấp Bình Thọ, xã Bình Phục Nhứt

7/12/2020 (10h00-11h30): Ấp Tân Thuận, xã Xuân Đông

7/12/2020 (13h30-15h00): Ấp An Lạc Thượng, xã Xuân Đông

8/12/2020 (8h00-11h30): Ấp 7 xã Thanh Bình

8/12/2020 (11h30-16h00): Ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền

Điện lực Châu Thành

8/12/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phú Phong

Điện lực Cái Bè

8/12/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Thiện Trí, Mỹ Đức Đông

9/12/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Thiện Trí

Điện lực Tân Phú Đông

10/12/2020 (8h00-11h00; 13h00-16h00): Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

11/12/2020 (8h00-11h00; 13h00-16h00): Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông