Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

10/9/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Bình Đức; xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành. Xã Trung An, TP Mỹ Tho. CCN Song Thuận, huyện Châu Thành

12/9/2023

7:30 - 16:00

Một phần Tỉnh lộ 870B, đường Đoàn Giỏi, xã Trung An, TP Mỹ Tho

12/9/2023

7:30 - 17:00

Một đường Ấp Bắc, phường 5, 10, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

10/9/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Gia Thuận; Kiểng Phước; TT Vàm Láng

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

12/9/2023

7:00 - 15:00

Một phần xã Long Thuận, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

10/9/2023

7:00 - 17:00

KP 1, 2, 3, 4, một phần KP 5 thị trấn Vĩnh Bình; Một phần ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt; Một phần ấp Bình An, Phú Quí, xã Vĩnh Hựu; Một phần ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Trị

12/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt; Một phần ấp Bình Hòa Đông, Bình Đông Trung, xã Bình Nhì

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

12/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần phường Nhị Mỹ; Một phần xã Mỹ Hạnh Đông; Một phần xã Tân Phú, TX Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

10/9/2023

7:00 - 10:00

Khu 1, khu 2 TT Chợ Gạo; toàn xã Long Bình Điền; toàn xã Song Bình

10/9/2023

7:00 - 17:00

Ấp Bình Hạnh, Long Thạnh, Tân Bình, Điền Lợi, xã Long Bình Điền

10/9/2023

8:00 - 11:30

Ấp An Lạc Thượng, Hòa Lạc Trung, xã Xuân Đông

11/9/2023

8:00 - 11:30

Ấp Hòa Thành, xã Hòa Định

11/9/2023

13:30 - 17:00

Ấp Nhơn Hòa, xã Hòa Định

12/9/2023

8:00 - 11:30

Ấp An Cư, xã Hòa Định; Ấp Tân Ninh, An Lạc Thượng, xã Xuân Đông

12/9/2023

8:00 - 16:00

Ấp Tân Thạnh, xã Xuân Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

12/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông