Điện lực Mỹ Tho

4/1/2021 (7h30-11h30; 13h00-17h00): Một phần ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

5/1/2021 (7h30-11h30): Một phần đường Phan Văn Khỏe, Hùng Vương, xã Mỹ Phong, xã Đạo Thạnh

5/1/2021 (7h30-16h30): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

5/1/2021 (13h00-17h00): Một phần đường Nguyễn Minh Đường, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh

6/1/2021 (7h30-15h30): Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, Đốc Binh Kiều, Nguyễn An Ninh, Trịnh Hoài Đức, Phan Thanh Giản, Cô Giang, Phan Văn Trị, Thái Văn Đẩu, phường 2, TP Mỹ Tho

6/1/2021 (7h30-16h30): Một phần xã Long Hưng, Long Định, huyện Châu Thành

7/1/2021 (7h30-12h00): Một phần lộ Bảy Tỷ, xã Trung An, TP Mỹ Tho

7/1/2021 (7h30-12h00): Một phần xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

7/1/2021 (7h30-16h30): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

7/1/2021 (13h30-15h30): Một phần lộ Sáu Chất, xã Trung An, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

5/1/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Chợ, Cầu Xây, Xóm Chủ, Xóm Rẩy, Xóm Tựu, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông

7/1/2021 (11h00-13h30): Một phần KP Hòa Thơm, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông

Điện lực Gò Công Tây

2/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Lợi An, xã Đồng Thạnh

4/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì

4/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Thạnh Phú, Hòa Bình, Thạnh Lạc, xã Đồng Thạnh

4/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Bình Lạc, xã Thành Công

5/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì

5/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Thạnh Phú, xã Đồng Thạnh

6/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Đồng Thạnh; Một phần KP 6 TT Vĩnh Bình

7/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Đồng Thạnh; Một phần KP 6 TT Vĩnh Bình

7/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Bình Trinh, xã Đồng Sơn

8/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Đồng Thạnh; Một phần KP 6 TT Vĩnh Bình

8/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn

Điện lực Cai Lậy

4/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Long Trung, Hội Xuân, huyện Cai Lậy

5/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy

6/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy

7/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy

8/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

4/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Thạnh Tân; Một phần TT Mỹ Phước

6/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Thạnh Mỹ, Thạnh Tân

8/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Thạnh Tân

Điện lực Chợ Gạo

4/1/2021 (8h00-8h15; 15h00-15h15): Một phần xã Bình Phan; Một phần xã Quơn Long

4/1/2021 (8h15-15h00): Một phần xã Quơn Long

5/1/2021 (8h00-11h30): Ấp Long Hòa, xã Quơn Long

5/1/2021 (13h30-17h00): Ấp Bình Hiệp, xã Song Bình

Điện lực Châu Thành

5/1/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Tân Bình Thạnh thuộc huyện Chợ Gạo

6/1/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Tân Hương thuộc huyện Châu Thành

7/1/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Mỹ Tịnh An thuộc huyện Chợ Gạo

Điện lực Cái Bè

5/1/2021 (8h00-14h00): Một phần xã Tân Thanh

6/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã An Hữu

Điện lực Tân Phú Đông

8/1/2021 (8h00-9h30; 10h00-11h30; 13h30-14h30): Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

8/1/2021 (15h00-17h00): Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông