Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

14/9/2023

7:30 - 17:00

Một đường Ấp Bắc, phường 10; Một phần ấp Thới Hòa, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho

16/9/2023

7:00 - 17:00

Một phần phường 5, 6, 10, xã Trung an, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

14/9/2023

7:00 - 15:00

Một phần xã Long Thuận, TX Gò Công

15/9/2023

7:00 - 15:00

Một phần xã Tân Trung, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

14/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì; Một phần KP 5 thị trấn Vĩnh Bình

14/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn

15/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì; Một phần KP 5 thị trấn Vĩnh Bình

15/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Khương Ninh, Hòa Phú, Long Thới, xã Long Bình; Một phần ấp Thuận Trị, Thạnh Lợi, xã Bình Tân; Một phần ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu; Một phần ấp Long Hòa, xã Long Vĩnh

15/9/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

16/9/2023

8:00 - 16:00

Xã Tam Bình, huyện Cai Lậy

16/9/2023

20:30 - 21:00

Một phần xã Mỹ Phước Tây, TX Cai Lậy. Một phần xã Phú Cường; Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy

16/9/2023

21:30 - 22:00

Một phần xã Phú Nhuận; Mỹ Thành Nam; Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy. Một phần xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè

16/9/2023

23:30 - 23:59

Xã Long Khánh; một phần phường 5; xã Thanh Hòa, TX Cai Lậy. Xã Long Tiên; Tam Bình; Ngũ Hiệp; một phần xã Long Trung; Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

14/9/2023

8:00 - 11:30

Ấp Tân Ninh, An Lạc Trung, xã Xuân Đông

15/9/2023

8:00 - 11:30

Ấp Tân Thạnh, xã Xuân Đông

16/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Bình Phú, Trường Xuân B, Trường Xuân A, xã Thanh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

14/9/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Phú Hòa, Trung Chánh, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo

14/9/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Mới, xã Long Định

15/9/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành

16/9/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp Rẫy, ấp Me, TT Tân Hiệp, huyện Châu Thành