Điện lực Mỹ Tho

11/1/2021 (7h00-16h00): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

11/1/2021 (7h30-12h00): Một phần đường Ấp Bắc, Hồ Văn Nhánh thuộc phường 5, 10, TP Mỹ Tho

11/1/2021 (13h30-16h00): Một phần QL 1A xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

12/1/2021 (7h00-16h00): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

12/1/2021 (7h30-13h00): Một phần tỉnh lộ 879 thuộc xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

12/1/2021 (13h30-16h00): Một phần ấp Mỹ Lương, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

13/1/2021 (7h00-11h30; 13h30-17h00): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

15/1/2021 (7h00-16h00): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

Điện lực Gò Công Đông

12/1/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Láng xã Tân Thành; ấp Hộ xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

12/1/2021 (7h30-15h30): Một phần phường 1, 2 thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

9/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Đồng Thạnh; Một phần KP 6 TT Vĩnh Bình

13/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Lợi An, xã Đồng Thạnh

14/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn

Điện lực Cai Lậy

11/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy

12/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy

13/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Hội Xuân, Long Trung, Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy

14/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy

15/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Hội Xuân; Một phần xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

12/1/2021 (8h00-16h00): Một phần các xã Tân Hòa Tây, Thạnh Tân, Tân Lập 2, TT Mỹ Phước

14/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Hạnh Tân

Điện lực Chợ Gạo

9/1/2021 (8h00-11h30): Toàn xã Bình Phục Nhứt

9/1/2021 (13h30-15h30): Ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt

9/1/2021 (15h30-17h00): Ấp Bình Quới, Bình Thọ, xã Bình Phục Nhứt

11/1/2021 (8h00-15h00): Ấp Thạnh Kiết, An Khương, xã An Thạnh Thủy

13/1/2021 (8h00-16h30): Ấp Tân Bình 1, Tân Bình 2, xã Tân Thuận Bình

13/1/2021 (8h00-11h30): Ấp Tân Phú 1, xã Tân Thuận Bình

Điện lực Châu Thành

12/1/2021 (8h00-14h00): Một phần xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo

15/1/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành

Điện lực Cái Bè

10/1/2021 (7h00-17h00): Xã An Cư, Đông Hòa Hiệp, Hòa Khánh, Mỹ Đức Đông, Mỹ Hội, Hậu Thành, Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B, Thiện Trí, Thiện Trung, Mỹ Trung, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè

10/1/2021 (7h00-17h00): Xã Phú An, Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy

15/1/2021 (8h00-16h00): Một phấn ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè

15/1/2021 (8h00-16h00): Ấp 3 xã Phú An, huyện Cai Lậy

Điện lực Tân Phú Đông

11/1/2021 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

11/1/2021 (13h30-14h30): Một phần ấp Tân Lợi 2, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

11/1/2021 (15h00-17h00): Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

12/1/2021 (8h00-9h30; 10h00-11h30; 13h30-14h30): Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

12/1/2021 (15h00-17h00): Một phần ấp Tân An, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

13/1/2021 (8h00-9h30; 10h00-11h30; 13h30-14h30): Một phần ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

14/1/2021 (8h00-9h30): Một phần ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

14/1/2021 (10h00-11h30): Một phần ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

14/1/2021 (13h30-14h30): Một phần ấp Giồng Keo, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

14/1/2021 (15h00-17h00): Một phần ấp Bà Tiên, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

15/1/2021 (8h00-16h00): Ấp Tân Hòa, Tân Bình, Thành Thành, Tân Lập, Tân Đông xã Tân Thạnh huyện Tân Phú Đông