Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

20/9/2023

7:30 - 12:00

Một phần xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho. Một phần ấp Long Bình A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành

20/9/2023

13:00 - 17:00

Một phần ấp Long Hòa, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

19/9/2023

7:00 - 11:30

Một phần xã Bình Đông, TX Gò Công

19/9/2023

7:00 - 15:00

Một phần xã Long Hưng, TX Gò Công

20/9/2023

7:00 - 15:00

Một phần xã Long Hưng, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

18/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP 4 TT Vĩnh Bình

19/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP 4 TT Vĩnh Bình

20/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP 3 TT Vĩnh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

19/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy

20/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Long Khánh, TX Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

19/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Lập 2; Tân Hòa Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

18/9/2023

8:00 - 11:30

Ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

19/9/2023

9:30 - 11:30

Một phần ấp Tân Trang, xã Đông Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

18/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Phú An

19/9/2023

8:00 - 10:00

Một phần xã An Cư

19/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Phú An

20/9/2023

11:30 - 13:30

Một phần xã Phú An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

18/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Bình xã Tân Thới; Một phần ấp Bà Tiên 1, Lý Quàn, xã Phú Đông; Một phần ấp Giồng Keo, Bãi Bùn, Tân Phú, xã Phú Thạnh; Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông