Điện lực Mỹ Tho

22/2/2021 (7h00-16h00): Một phần ấp Nam, xã Long Hưng, huyện Châu Thành

22/2/2021 (8h30-11h30): Một phần lộ 870B thuộc xã Trung An

23/2/2021 (7h00-16h00): Một phần ấp Nam, xã Long Hưng, huyện Châu Thành

23/2/2021 (8h00-15h00): Một phần QL 1A thuộc phường 10, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Tây

23/2/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn

Điện lực Tân Phước

22/2/2021 (8h00-16h00): Một phần TT Mỹ Phước

23/2/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Hưng Thạnh

Điện lực Tân Phú Đông

20/2/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Tân Hòa, Tân Hưng, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông

23/2/2021 (13h30-17h00): Một phần ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông