Điện lực Mỹ Tho

24/2/2021 (7h00-16h00): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

24/2/2021 (8h00-17h00): Lộ kênh Phủ Chung, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

25/2/2021 (7h00-16h00): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

25/2/2021 (7h30-11h30): Một phần phường 9, TP Mỹ Tho

25/2/2021 (7h30-13h30): Một phần đường Trần Ngọc Giải, phường 6, TP Mỹ Tho

25/2/2021 (13h30-16h30): Một phần lộ Nguyễn Trung Trực thuộc xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

26/2/2021 (7h00-16h00): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

27/2/2021 (7h00-16h00): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

28/2/2021 (6h00-18h00): Toàn bộ KCN Mỹ Tho, KCN Trung An. Một phần khách hàng trạm chuyên dùng thuộc Tỉnh lộ 864; một phần KDC dọc trục TL 864 xã Trung An, TP Mỹ Tho; Xã Bình Đức, một phần xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành; Một phần xã Song Thuận, Long Hưng, Kim Sơn, Vĩnh Kim, huyện Châu Thành; Xã Phú Phong huyện Châu Thành.

1/3/2021 (7h30-12h00): Một phần lộ Bờ Xe thuộc xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

1/3/2021 (7h30-15h30): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

1/3/2021 (13h30-16h30): Một phần đường Hùng Vương, Nguyễn Minh Đường, thuộc xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

2/3/2021 (7h00-15h30): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

Điện lực Gò Công Đông

2/3/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Thanh Nhung 1, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông

Điện lực Gò Công Tây

24/2/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Khương Thọ, xã Đồng Sơn

1/3/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Khương Thọ, xã Đồng Sơn

2/3/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn

Điện lực Cai Lậy

25/2/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy

26/2/2021 (8h00-15h00): Một phần phường 1, thị xã Cai Lậy

Điện lực Chợ Gạo

24/2/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Hòa Lạc Trung, xã Hòa Định

24/2/2021 (8h00-12h00): Một phần xã Long Bình Điền; Ấp Bình Thuận, xã Song Bình

26/2/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Hòa Thới, xã Hòa Định

1/3/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Tân Bình 1, xã Tân Thuận Bình

1/3/2021 (14h00-17h00): Một phần ấp Thạnh Hòa, xã An Thạnh Thủy

2/3/2021 (8h00-14h00): Toàn xã Bình Phục Nhứt

Điện lực Cái Bè

2/3/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Thiện Trí, Hòa Khánh