Điện lực Mỹ Tho

3/3/2021 (7h30-12h00): Một phần lộ Nguyễn Thị Thập thuộc phường 5, 10, TP Mỹ Tho

3/3/2021 (7h30-16h00): Lộ Nhựa Ba Thiện thuộc ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

3/3/2021 (13h30-15h00): Một phần QL 50 thuộc xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

4/3/2021 (7h30-16h00): Lộ Nhựa khu phố Tam Hiệp, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

5/3/2021 (7h30-12h00): Một phần đường Ngô Quyền, Lê Lợi, phường 1, 7 TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

4/3/2021 (7h30-16h00): Một phần ấp 1 xã Tân Tây; ấp Gò Táo xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông

9/3/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp 5, 6 xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

3/3/2021 (7h30-13h00): Một phần phường 1 thị xã Gò Công

8/3/2021 (15h00-16h00; 16h00-17h00): Một phần xã Bình Đông

9/3/2021 (15h00-16h00; 16h00-17h00): Một phần xã Bình Đông

Điện lực Gò Công Tây

4/3/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Trị; Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Đồng Thạnh; Một phần KP 6 thị trấn Vĩnh Bình

5/3/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn

6/3/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn

Điện lực Cai Lậy

4/3/2021 (8h00-16h00): Một phần phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy

5/3/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Phú, TX Cai Lậy; Một phần xã Điềm Hy, huyện Châu Thành

Điện lực Tân Phước

3/3/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hòa Đông

4/3/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hòa Đông, Thạnh Mỹ

5/3/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hòa Đông

7/3/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Phước Lập, Tân Lập 1, 2, xã Nhị Bình, TT Mỹ Phước

9/3/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Hưng Thạnh, Phú Mỹ, Tân Hòa Đông, Thạnh Mỹ, TT Mỹ Phước

Điện lực Chợ Gạo

3/3/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Bình Thọ Thượng, xã Bình Phan

4/3/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Bình Thọ Thượng, xã Bình Phan

4/3/2021 (8h00-10h00): Một phần ấp Thạnh Hòa, xã an Thạnh Thủy

7/3/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Bình Phú Quới, xã Đăng Hưng Phước

8/3/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Bình Khương, xã Bình Phục Nhứt

9/3/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Bình Long Thạnh, xã Quơn Long

Điện lực Châu Thành

9/3/2021 (8h00-14h00): Một phần xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành

Điện lực Cái Bè

7/3/2021 (7h00-17h00): Xã An Thái Trung, An Hữu, Hòa Hưng, Mỹ Đức Tây, An Thái Đông, Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Tân, Mỹ Trung, Mỹ Đức Đông, Mỹ Lương, Thiện Trí, Thiện Trung, Tân Thanh, Tân Hưng

9/3/2021 (8h00-14h00): Một phần xã Mỹ Thành Nam