Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

14/10/2023

7:30 - 11:30

Một phần phường 7, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

12/10/2023

7:00 - 15:00

Một phần xã Long Thuận, TX Gò Công

13/10/2023

7:00 - 15:00

Một phần xã Long Thuận, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

12/10/2023

13:30 - 17:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Trung; Mỹ Hạnh Đông, TX Cai Lậy

13/10/2023

8:00 - 14:00

Một phần xã Tân Phú; Mỹ Hạnh Đông, TX Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

14/10/2023

7:00 - 17:00

Ấp Bình Phú, Bình Long, Trường Xuân A, Trường Xuân B, xã Thanh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

12/10/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Mỹ Lương; Mỹ Đức Tây; An Thái Đông; An Thái Trung