Ngày

Giờ

Thành phố Mỹ Tho

26/1/2024

7:00 - 17:00

Một phần xã Trung An; Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

27/1/2024

20:00 - 20:30

Một phần khách hàng KCN Mỹ Tho, tỉnh lộ 864, xã Trung An. Cty TNHH ĐTXD A-Power, TL864, xã Trung An, TP Mỹ Tho

28/1/2024

7:30 - 12:00

Một phần đường 30/4, phường 1, TP Mỹ Tho

28/1/2024

18:00 - 18:30

Một phần khách hàng KCN Mỹ Tho, tỉnh lộ 864, xã Trung An. Cty TNHH ĐTXD A-Power, TL864, xã Trung An, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Huyện Gò Công Đông

28/1/2024

7:00 - 17:00

Một phần KP Chợ 1, KP Chợ 2, KP 1, KP 2, KP 3, KP 4, KP Lăng 1, KP Lăng 2, KP Lăng 3, TT Vàm Láng; Một phần xã Tân Tây; Tân Đông; toàn bộ xã Kiểng Phước

 

Ngày

Giờ

Thị xã Gò Công

26/1/2024

7:00 - 15:00

Một phần xã Tân Trung; một phần xã Bình Đông, TX Gò Công

  

Ngày

Giờ

Thị xã Cai Lậy

26/1/2024

8:00 - 16:00

Một phần phường 1, TX Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Huyện Cai Lậy

26/1/2024

8:00 - 16:00

Một phần xã Tam Bình, huyện Cai Lậy

  

Ngày

Giờ

Huyện Chợ Gạo

26/1/2024

8:00 - 10:30

Ấp Tân Phú 1, Tân Bình 1, Tân Bình 2A, B xã Tân Thuận Bình

26/1/2024

10:30 - 14:30

Ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình Điền

26/1/2024

14:30 - 17:00

Ấp Thanh Đăng, xã Thanh Bình

27/1/2024

7:00 - 17:00

Ấp Hưng Ngãi, Đăng Phong Dưới, Đăng Phong Trên, xã Đăng Hưng Phước; toàn xã Thanh Bình

 

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

26/1/2024

7:00 - 17:00

Một phần xã Long Hưng, Thạnh Phú, huyện Châu Thành

26/1/2024

7:30 - 10:00

Một phần xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

27/1/2024

20:00 - 20:30

Một phần khách hàng dọc TL864, xã Bình Đức, huyện Châu Thành. Cụm công nghiệp Song Thuận, xã Song Thuận, huyện Châu Thành

28/1/2024

18:00 - 18:30

Một phần khách hàng dọc TL864, xã Bình Đức, huyện Châu Thành. Cụm công nghiệp Song Thuận, xã Song Thuận, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Huyện Cái Bè

27/1/2024

8:00 - 16:00

Một phần xã Thiện Trung; Mỹ Trung; Hậu Mỹ Bắc A; Hậu Mỹ Trinh