Ngày

Giờ

Thành phố Mỹ Tho

29/1/2024

7:30 - 15:30

Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP Mỹ Tho

30/1/2024

7:30 - 13:30

Một phần đường Hoàng Việt, phường 5, TP Mỹ Tho

31/1/2024

7:30 - 11:30

Một phần ấp Phước Thuận, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

31/1/2024

13:30 - 17:00

Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, ấp 4 xã Trung An, TP Mỹ Tho

  

Ngày

Giờ

Thị xã Gò Công

29/1/2024

7:00 - 13:00

Một phần xã Long Thuận, TX Gò Công

29/1/2024

7:00 - 15:00

Một phần phường 3; Một phần phường 5; Một phần xã Tân Trung, TX Gò Công

29/1/2024

13:30 - 17:00

Một phần xã Long Hòa, TX Gò Công

30/1/2024

7:00 - 15:00

Một phần phường 5; Một phần xã Long Thuận, TX Gò Công

30/1/2024

13:30 - 17:00

Một phần xã Long Hòa, TX Gò Công

31/1/2024

7:00 - 15:00

Một phần phường 5; Một phần xã Tân Trung, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Huyện Gò Công Tây

30/1/2024

14:00 - 16:00

Một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn

 

Ngày

Giờ

Thị xã Cai Lậy

30/1/2024

11:00 - 17:00

Một phần phường 1, 4 TX Cai Lậy

31/1/2024

8:00 - 16:00

Một phần xã Mỹ Phước Tây, TX Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Huyện Cai Lậy

30/1/2024

8:30 - 11:30

Một phần xã Phú Cường, huyện Cai Lậy

31/1/2024

8:00 - 16:00

Một phần xã Phú Cường, huyện Cai Lậy

  

Ngày

Giờ

Huyện Chợ Gạo

31/1/2024

7:30 - 11:30

Một phần ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo

31/1/2024

8:00 - 11:30

Ấp Bình Khương 1, Bình Khương 2, Bình Ninh, Bình Quới, Cầu Cống, xã Bình Phục Nhứt

 

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

29/1/2024

7:30 - 10:00

Một phần ấp Chợ, xã Bình Đức, huyện Châu Thành

29/1/2024

7:30 - 16:00

Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương; ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành

31/1/2024

7:30 - 11:30

Một phần ấp 4 xã Tam Hiệp, một phần QL 1A xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Huyện Cái Bè

29/1/2024

11:30 - 13:30

Một phần ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh

30/1/2024

7:30 - 13:00

Một phần xã Hậu Thành; An Cư; Mỹ Hội

 

Ngày

Giờ

Huyện Tân Phú Đông

29/1/2024

8:00 - 17:00

Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

30/1/2024

8:00 - 12:00

Một phần ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông