Điện lực Mỹ Tho

8/4/2021 (7h30-13h00): Một phần đường Yersin, phường 4, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

7/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp 7, 8 xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông

8/4/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp 4 xã Tân Tây, ấp 6 xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

4/4/2021 (7h30-17h00): Một phần phường 1, 3 thị xã Gò Công

4/4/2021 (8h00-11h00; 8h00-17h00): Một phần phường 5, thị xã Gò Công

4/4/2021 (8h00-16h00): Một phần phường 3, thị xã Gò Công

5/4/2021 (8h00-14h00; 8h00-16h00): Một phần xã Bình Xuân, thị xã Gò Công

8/4/2021 (7h30-16h30; 8h30-17h00): Một phần xã Bình Đông, thị xã Gò Công

Điện lực Cai Lậy

3/4/2021 (7h30-16h00): Phường 3, xã Tân Bình, Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây, một phần phường 1, thị xã Cai Lậy. Xã Phú Cường, một phần xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy

5/4/2021 (8h00-15h00): Một phần xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy

Điện lực Chợ Gạo

5/4/2021 (7h00-8h45): Một phần ấp Điền Mỹ, xã Long Bình Điền

5/4/2021 (9h00-10h30): Một phần ấp Bình Phú, xã Thanh Bình

5/4/2021 (10h30-11h30): Một phần ấp Bình Nin,h xã Đăng Hưng Phước

5/4/2021 (13h30-14h30): Một phần ấp Bình Thủy, xã An Thạnh Thủy

5/4/2021 (14h45-16h00): Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định

5/4/2021 (16h00-17h00): Một phần xã Hòa Định

6/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Bình Phú Quới, xã Đăng Hưng Phước

6/4/2021 (13h30-17h00): Một phần ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền

7/4/2021 (8h00-10h00): Một phần ấp Hòa Phú, xã Bình Ninh

Điện lực Châu Thành

5/4/2021 (8h00-12h00): Một phần xã Vĩnh Kim, một phần xã Kim Sơn

6/4/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành

8/4/2021 (8h00-16h00): Một phần các xã Tân Hương, Tân Hội Đông, Tân Lý Đông thuộc huyện Châu Thành. Toàn phần các xã Tân Hòa Thành, Phú Mỹ thuộc huyện Tân Phước. Một phần các xã Tân Lập 1, Hưng Thạnh, Tân Hoà Đông, Mỹ Phước, Phước Lập thuộc huyện Tân Phước

9/4/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Mỹ Tịnh An thuộc huyện Chợ Gạo

Điện lực Cái Bè

3/4/2021 (6h00-18h00): Cụm công nghiệp An Thạnh. Một phần xã An Cư, Mỹ Hội, huyện Cái Bè. Xã Phú An, Mỹ Thành, huyện Cai Lậy. Một phần xã Đông Hòa Hiệp, thị trấn Cái Bè, Hòa Khánh. Một phần xã Hậu Thành.

6/4/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Thanh

6/4/2021 (8h00-11h30): Một phần xã Hậu Mỹ Trinh

8/4/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Thanh. Một phần xã Mỹ Lương. Một phần xã An Thái Đông

Điện lực Tân Phú Đông

3/4/2021 (8h00-11h30; 13h30-17h00): Một phần ấp Lý Quàn 1, Bà Tiên 1, xã Phú Đông. Ấp Bà Từ, Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

3/4/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Tân Ninh, xã Tân Phú. Toàn xã Tân Thạnh, Tân Thới, huyện Tân Phú Đông. Toàn phần xã Tam Hiệp - Bến Tre

5/4/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông