Ngày

Giờ

Thành phố Mỹ Tho

5/3/2024

7:30 - 12:00

Một phần ấp Tân Tỉnh B, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Huyện Gò Công Đông

6/3/2024

7:30 - 15:30

Một phần ấp Xóm Rẫy, xã Kiểng Phước

 

Ngày

Giờ

Thị xã Gò Công

5/3/2024

7:00 - 15:00

Một phần xã Bình Xuân, TX Gò Công

6/3/2024

7:00 - 15:00

Một phần xã Bình Xuân, TX Gò Công

    

Ngày

Giờ

Huyện Tân Phước

5/3/2024

7:30 - 17:00

Một phần xã Phú Mỹ

  

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

5/3/2024

7:30 - 9:30

Một phần ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành

5/3/2024

9:30 - 11:30

Một phần ấp Long Tường, xã Long An, huyện Châu Thành

5/3/2024

13:30 - 16:30

Một phần ấp Cửu Hòa, Ngãi Lợi, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành

6/3/2024

7:00 - 9:30

Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành

6/3/2024

9:30 - 11:30

Một phần ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành

6/3/2024

13:30 - 15:30

Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành

6/3/2024

15:30 - 17:00

Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Huyện Tân Phú Đông

5/3/2024

8:00 - 12:00

Một phần ấp Lý Quàn, xã Phú Đông; Một phần ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

5/3/2024

13:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông