Điện lực Mỹ Tho

11/4/2021 (7h00-15h30): Một phần KV các phường 1, 3, 4, 5, 7, 8, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

12/4/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

12/4/2021 (7h30-11h30): Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh thuộc phường 9, TP Mỹ Tho

12/4/2021 (13h30-16h30): Một phần xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

13/4/2021 (7h30-15h30): Lộ nhựa Kênh Nổi, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

14/4/2021 (7h30-12h00): Một phần đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Rạch Gầm, thuộc phường 1. Đường Phạm Thanh, phường 5, TP Mỹ Tho

14/4/2021 (7h30-15h00): Một phần ấp 3, ấp 3B, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

15/4/2021 (7h30-12h00): Một phần đường Lý Thường Kiệt; KDC khu Sao Mai thuộc phường 5

15/4/2021 (7h30-11h30; 13h30-16h30): Một phần ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

16/4/2021 (7h30-12h00): Một phần đường Hùng Vương ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

16/4/2021 (13h30-16h30): Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

14/4/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Nghĩa Chí, xã Phước Trung; ấp Trại Cá, xã Tăng Hòa; ấp Vàm Kinh, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông

15/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp 5, 6 xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

11/4/2021 (7h30-16h30): Một phần xã Long Chánh, thị xã Gò Công

13/4/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Tân Trung

13/4/2021 (7h30-8h15; 8h30-9h15; 9h30-10h15; 10h30-11h15; 11h30-12h15; 13h30-14h15; 14h30-15h15; 15h30-16h15; 16h30-17h15): Một phần xã Bình Đông

14/4/2021 (7h30-8h15; 8h30-9h15; 9h30-10h15; 10h30-11h15; 11h30-12h15): Một phần xã Bình Đông

14/4/2021 (13h30-14h15; 14h30-15h15; 15h30-16h15; 16h30-17h15): Một phần xã Bình Xuân

14/4/2021 (7h30-16h00): Một phần phường 4, xã Long Chánh

15/4/2021 (7h30-12h00): Một phần xã Long Hưng

15/4/2021 (8h00-16h00): Một phần phường 1, 3

15/4/2021 (7h30-8h15; 8h30-9h15; 9h30-10h15; 10h30-11h15; 11h30-12h15; 13h30-14h15; 14h30-15h15; 15h30-16h15; 16h30-17h15): Một phần xã Bình Xuân

16/4/2021 (7h30-8h15; 8h30-9h15; 9h30-10h15; 10h30-11h15; 11h30-12h15; 13h30-14h15; 14h30-15h15; 15h30-16h15; 16h30-17h15): Một phần xã Bình Xuân

16/4/2021 (8h00-14h00): Một phần xã Bình Đông

Điện lực Gò Công Tây

12/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Bình Lạc xã Thành Công. Một phần ấp Thạnh Phú xã Đồng Thạnh

13/4/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Long Thới, xã Long Bình. Một phần ấp Thạnh Hòa Tây, xã Thạnh Trị

15/4/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Hòa Bình, Thạnh Lạc, Lợi An, toàn phần ấp Hòa Thạnh, xã Đồng Thạnh. Một phần ấp Bình Hưng, toàn phần ấp Bình Lạc, xã Thành Công. Một phần ấp Bình Khánh, xã Bình Phú.

Điện lực Cai Lậy

11/4/2021 (8h00-17h00): Xã Tân Phú, Mỹ Hạnh Đông, Long Khánh, một phần phường 4, 5, phường Nhị Mỹ, xã Tân Hội, Nhị Quý, Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy

11/4/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Tân Hòa Tây, Thạnh Tân, huyện Tân Phước

11/4/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Điềm Hy, huyện Châu Thành. 

11/4/2021 (8h00-17h00): Xã Long Tiên, Long Trung, Tam Bình, Hội Xuân, Ngũ Hiệp, một phần xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

14/4/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Lập 1

Điện lực Chợ Gạo

10/4/2021 (8h00-11h00): Toàn xã Hòa Định, Xuân Đông, một phần thị trấn Chợ Gạo

10/4/2021 (11h00-16h00): Một phần thị trấn Chợ Gạo

12/4/2021 (8h00-11h30): Một phấn ấp Thạnh Thới, xã An Thạnh Thủy

12/4/2021 (13h30-17h30): Một phấn ấp Bình Hưng Thượng, xã Bình Ninh. Một phần ấp Tân Hòa, Tân Thuận, xã Xuân Đông

15/4/2021 (8h00-16h00): Một phần khu 2 TT Chợ Gạo

Điện lực Châu Thành

12/4/2021 (8h00-15h00): Một phần xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo. Một phần xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

13/4/2021 (7h30-15h00): Một phần xã Đông Hòa

13/4/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo

14/4/2021 (7h30-15h30): Một phần xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo. Một phần xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo.

16/4/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo.

Điện lực Cái Bè

13/4/2021 (8h00-14h00): Một phần ấp Hòa Hảo, xã Hòa Khánh

Điện lực Tân Phú Đông

10/4/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

11/4/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông