Điện lực Mỹ Tho

19/4/2021 (7h30-11h30): Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP Mỹ Tho

19/4/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

19/4/2021 (13h30-16h30): Một phần ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

20/4/2021 (7h30-15h30): Một phần tỉnh lộ ĐT 879B xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

20/4/2021 (7h30-13h30): Một phần ấp Long Hòa, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

20/4/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

20/4/2021 (13h30-16h30): Một phần ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

22/4/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

22/4/2021 (7h30-11h30): Một phần đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP Mỹ Tho

22/4/2021 (7h30-11h00; 13h30-16h30): Một phần xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

23/4/2021 (7h30-11h30): Một phần lộ Đê Hùng Vương, xã Trung An, TP Mỹ Tho

23/4/2021 (7h30-10h30; 13h30-16h30): Một phần xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

22/4/2021 (7h30-11h30): Một phần KP Hòa Thơm, Lò Gạch, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

20/4/2021 (9h00-15h30): Một phần phường 2, thị xã Gò Công

20/4/2021 (13h30-17h00): Một phần xã Bình Xuân

22/4/2021 (7h00-17h00): Một phần xã Bình Xuân

23/4/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Bình Đông

23/4/2021 (8h00-15h00): Một phần xã Tân Trung, Bình Đông

Điện lực Gò Công Tây

22/4/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Bình Nhựt, Bình Hưng, xã Thành Công. Một phần xã Long Chánh; một phần xã Bình Xuân, thị xã Gò Công

Điện lực Cai Lậy

23/4/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

19/4/2021 (8h00-11h00): Một phần khu 1, 2 TT Mỹ Phước

20/4/2021 (8h00-10h00): Một phần TT Mỹ Phước

22/4/2021 (8h00-16h00): Một phần các xã Tân Lập 1, Tân Hòa Thành

23/4/2021 (8h00-16h00): Một phần TT Mỹ Phước

Điện lực Chợ Gạo

17/4/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Bình Ninh

17/4/2021 (8h00-16h00): Một phần khu 3, thị trấn Chợ Gạo

18/4/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Bình Long, Hòa Thạnh, xã Bình Ninh

19/4/2021 (13h30-17h00): Một phần ấp Bình Hưng Thượng, xã Bình Ninh

20/4/2021 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần ấp Bình Khương, xã Bình Phục Nhứt

20/4/2021 (13h30-15h00): Một phần ấp Bình Hưng Hạ, ấp Bình Hưng Thượng, xã Bình Ninh

20/4/2021 (15h00-16h30): Một phần ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh

23/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Thạnh Thới, xã An Thạnh Thủy

Điện lực Châu Thành

19/4/2021 (8h00-14h00): Một phần xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo

23/4/2021 (7h30-16h00): Một phần xã Dưỡng Điềm

23/4/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Phú Phong

23/4/2021 (8h00-11h00): Một phần xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành

23/4/2021 (8h00-11h30): Một phần xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo

23/4/2021 (14h00-17h00): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

Điện lực Tân Phú Đông

20/4/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

23/4/2021 (8h00-9h30): Một phần ấp Tư Xuân, Giồng Keo, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

23/4/2021 (10h00-11h30): Một phần ấp Giồng Keo, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

23/4/2021 (13h30-15h00): Một phần ấp Lý Quàn 2, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông