Ngày

Giờ

Thành phố Mỹ Tho

28/5/2024

7:30 - 12:00

Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP Mỹ Tho

28/5/2024

7:30 - 12:00

Một phần xã Đạo Thạnh; xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

28/5/2024

7:30 - 16:00

Một phần xã Trung An, TP Mỹ Tho

29/5/2024

7:30 - 13:00

Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, TP Mỹ Tho

29/5/2024

7:30 - 16:00

Một phần xã Trung An; xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

29/5/2024

13:30 - 17:00

Một phần đường Nguyễn Văn Nguyễn, Học Lạc, phường 8, TP Mỹ Tho

29/5/2024

13:30 - 17:00

Một phần Quốc lộ 50, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

30/5/2024

13:30 - 17:00

Một phần đường Trần Văn Hiển, phường 10, TP Mỹ Tho

  

Ngày

Giờ

Thành phố Gò Công

28/5/2024

7:00 - 15:00

Một phần xã Bình Đông, TP Gò Công

29/5/2024

7:00 - 15:00

Một phần xã Bình Xuân, TP Gò Công

30/5/2024

7:00 - 9:00

Một phần xã Bình Đông, TP Gò Công

30/5/2024

9:30 - 11:30

Một phần xã Bình Xuân, TP Gò Công

30/5/2024

13:30 - 15:30

Một phần xã Bình Xuân, TP Gò Công

30/5/2024

15:30 - 17:30

Một phần xã Bình Đông, TP Gò Công

 

Ngày

Giờ

Huyện Gò Công Tây

28/5/2024

8:30 - 16:00

Một phần ấp Long Hải, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây

 

Ngày

Giờ

Thị xã Cai Lậy

30/5/2024

7:30 - 17:00

Một phần phường Nhị Mỹ; xã Tân Hội, TX Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Huyện Cai Lậy

29/5/2024

8:00 - 16:00

Một phần thị trấn Bình Phú; xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

  

Ngày

Giờ

Huyện Chợ Gạo

28/5/2024

8:00 - 11:30

Ấp Thanh Đăng, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo

28/5/2024

10:00 - 16:00

Ấp Bình Long, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo

29/5/2024

8:00 - 11:30

Một phần xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo

 

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

29/5/2024

7:30 - 16:00

Một phần xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Huyện Cái Bè

28/5/2024

8:00 - 16:00

Một phần khu 3 thị trấn Cái Bè; Một phần xã Đông Hòa Hiệp

29/5/2024

8:00 - 16:00

Một phần xã Đông Hòa Hiệp

30/5/2024

8:00 - 16:00

Một phần xã Mỹ Hội; Một phần xã An Cư

 

Ngày

Giờ

Huyện Tân Phú Đông

29/5/2024

8:00 - 17:00

Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

30/5/2024

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Ninh, một phần ấp Tân An, một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông