Điện lực Mỹ Tho

25/4/2021 (7h00-15h30): Một phần phường 1, phường 4, phường Tân Long, TP Mỹ Tho

26/4/2021 (7h30-12h00): Một phần ấp Mỹ Phú, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho. Một phần huyện lộ 305 xã Trung An, phường 10, TP Mỹ Tho

26/4/2021 (13h30-16h30): Một phần ấp Mỹ Phú xã Mỹ Phong, Ấp Bình Lợi xã Tân Mỹ Chánh TP Mỹ Tho

26/4/2021 (13h30-17h00): Một phần QL 50, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

27/4/2021 (7h30-12h00): Một phần lộ Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

27/4/2021 (13h30-16h30): Một phần ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

28/4/2021 (7h30-12h30): Một phần tỉnh lộ ĐT 879B xã Mỹ Phong, phường 9, TP Mỹ Tho

28/4/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Tân Tỉnh, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

28/4/2021 (13h30-16h00): Một phần phường 8, 9, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

29/4/2021 (7h30-11h00): Một phần lộ 870B thuộc xã Trung An, TP Mỹ Tho. Một phần lộ Một Quang, xã Phước Thạnh, xã Trung An, TP Mỹ Tho

29/4/2021 (13h30-15h30): Một phần lộ Phùng Há, xã Trung An, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

28/4/2021 (8h00-11h30): Một phần KP 3, 4 thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

25/4/2021 (8h00-15h00): Một phần xã Tân Trung

27/4/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Bình Xuân, Bình Đông

Điện lực Gò Công Tây

26/4/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Khương Ninh xã Long Bình. Một phần ấp Phú Quới xã Long Vĩnh

27/4/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Phú Quới, xã Long Vĩnh

29/4/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Phú Quới, xã Long Vĩnh

Điện lực Cai Lậy

27/4/2021 (8h00-15h00): Một phần xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy

28/4/2021 (8h00-16h00): Một phần phường 5, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy

Điện lực Châu Thành

24/4/2021 (7h30-17h00): Một phần các xã Đông Hòa, Bình Trưng, Nhị Bình, Long Hưng, Song Thuận, Kim Sơn. Toàn bộ các xã Vĩnh Kim, Bàn Long

Điện lực Cái Bè

28/4/2021 (8h00-14h00): Một phần xã An Cư, Mỹ Hội

29/4/2021 (8h00-14h00): Một phần xã Phú An

Điện lực Tân Phú Đông

24/4/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Lý Quàn 2, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

27/4/2021 (8h00-10h00): Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

27/4/2021 (13h30-15h00): Một phần ấp Bà Tiên 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

28/4/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông