Điện lực Mỹ Tho

4/5/2021 (7h30-10h30): Một phần đường Phan Văn Khỏe, Hùng Vương. Một phần đường Lộ Đình, thuộc xã Mỹ Phong

4/5/2021 (13h30-15h30): Một phần đường Ấp Bắc thuộc phường 5, 10, TP Mỹ Tho

5/5/2021 (7h30-15h30): Toàn bộ xã Thới Sơn (cồn Thới Sơn), TP Mỹ Tho

6/5/2021 (7h30-10h30): Một phần đường Nguyễn Thị Thập thuộc phường 5, 10, TP Mỹ Tho

6/5/2021 (7h30-12h00): Một phần xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

6/5/2021 (13h30-16h00): Một phần đường Nguyễn Quân; một phần đường Ấp Bắc, phường 10, TP Mỹ Tho

7/5/2021 (7h30-11h00): Một phần đường Trần Hưng Đạo; một phần đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TP Mỹ Tho

7/5/2021 (13h30-16h30): Một phần đường Học Lạc, phường 3; Một đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, 3, TP Mỹ Tho

9/5/2021 (7h00-15h30): Một phần QL 1A, KP Trung Lương phường 10; Một phần ấp Long Hưng, Long Mỹ xã Phước Thạnh; Một phần đường Huyện 93, xã Trung An; Một phần xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

4/5/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Trại Cá, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông

6/5/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Giồng Lãnh, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

4/5/2021 (7h30-16h00): Một phần phường 5, thị xã Gò Công

6/5/2021 (7h30-17h00): Một phần phường 4

Điện lực Gò Công Tây

3/5/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Phú Quới, xã Long Vĩnh. Một phần ấp Xóm Thủ, xã Bình Tân. 

4/5/2021 (7h00-17h00): Toàn phần ấp Thới An A, Thới An B, Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh. Toàn phần ấp Thới Hòa, Long Thới, Ninh Quới, Phú Trung, Khương Ninh, một phần ấp Hòa Phú, Quới An xã Long Bình

4/5/2021 (8h15-16h30): Một phần ấp Lợi An, xã Đồng Thạnh. Một phần ấp Bình Trinh, xã Đồng Sơn

6/5/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Hòa Phú, xã Long Bình

7/5/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Xóm Thủ, Hòa Thạnh, xã Bình Tân. Một phần ấp Thuận Trị, xã Bình Tân

8/5/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Lợi An, xã Bình Tân. Một phần ấp Khương Ninh, xã Bình Tân

9/5/2021 (7h00-17h00): Toàn phần ấp Xóm Thủ, Hòa Thạnh, Lợi An, Thuận Trị, một phần ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân

Điện lực Cai Lậy

4/5/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy

5/5/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy

7/5/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Tam Bình; một phần xã Long Tiên, huyện Cai Lậy. Một phần xã Long Khánh, thị xã Cai lậy

8/5/2021 (8h00-15h00): Một phần xã Bình Phú, Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

8/5/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Long Khánh thị xã Cai Lậy. Một phần xã Tam Bình huyện Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

9/5/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Hưng Thạnh, Phú Mỹ, Tân Hòa Đông, Mỹ Phước

Điện lực Chợ Gạo

4/5/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Tân Thuận, Tân Hòa, xã Xuân Đông

4/5/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền

Điện lực Châu Thành

4/5/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành.

5/5/2021 (7h00-17h00): Một phần xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo.

5/5/2021 (7h45-10h00): Một phần xã Long Hưng

5/5/2021 (14h00-16h30): Một phần xã Đông Hòa, Nhị Bình

6/5/2021 (7h30-15h30): Một phần xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành; Một phần xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước

7/5/2021 (7h30-15h30): Một phần xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo

Điện lực Cái Bè

4/5/2021 (9h00-15h00): Một phần ấp 6 xã Phú An

5/5/2021 (8h00-17h00): Một phần xã An Hữu, Mỹ Lương, toàn xã Hòa Hưng

6/5/2021 (8h00-10h00; 10h00-17h00): Một phần xã Tân Hưng

7/5/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Hậu Thành, An Cư, Mỹ Hội, Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc, Hòa Khánh, Thiện Trung, Mỹ Trung, Thiện Trí, Hậu Mỹ Bắc A

Điện lực Tân Phú Đông

3/5/2021 (8h30-10h00; 10h30-13h00): Một phần ấp Cả Thu, xã Phú Thạnh

4/5/2021 (8h00-10h00): Một phần ấp Tân Thành, xã Phú Thạnh

9/5/2021 (8h00-17h00): Toàn phần xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông