Ngày

Giờ

Huyện Gò Công Đông

13/6/2024

7:00 - 17:00

Một phần ấp Hòa Bình, Thạnh Hòa, Vạn Thành, Hiệp Trị, xã Bình Nghị; Một phần ấp Vạn Thắng, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông

15/6/2024

7:30 - 15:30

Một phần xã Tân Tây; toàn bộ xã Tân Phước; Gia Thuận, huyện Gò Công Đông

 

Ngày

Giờ

Thành phố Gò Công

13/6/2024

7:00 - 9:00

Một phần xã Bình Xuân, TP Gò Công

13/6/2024

9:30 - 11:30

Một phần xã Bình Xuân, TP Gò Công

13/6/2024

13:30 - 15:30

Một phần xã Bình Xuân, TP Gò Công

13/6/2024

15:30 - 17:30

Một phần xã Tân Trung, TP Gò Công

   

Ngày

Giờ

Huyện Cai Lậy

14/6/2024

8:00 - 16:00

Một phần xã Phú Cường; Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy

15/6/2024

6:30 - 17:00

Xã Tân Phong, huyện Cai Lậy

15/6/2024

7:00 - 17:00

Xã Phú An; Mỹ Thành Nam; Mỹ Thành Bắc; Thạnh Lộc; Phú Cường, huyện Cai Lậy

  

Ngày

Giờ

Huyện Chợ Gạo

13/6/2024

8:00 - 15:00

Ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy; Khu 2 TT Chợ Gạo; Ấp Bình Khương 1, xã Bình Phục Nhứt

14/6/2024

7:30 - 11:30

Một phần xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo

14/6/2024

8:00 - 15:00

Ấp Bình Khương 2, xã Bình Phục Nhứt; Ấp Hòa Thạnh, xã Bình Ninh; Khu 3 TT Chợ Gạo

14/6/2024

13:30 - 16:30

Một phần xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo

15/6/2024

8:00 - 15:00

Khu 2, khu 3 TT Chợ Gạo

 

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

14/6/2024

7:00 - 17:00

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa; Tam Hiệp, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Huyện Cái Bè

15/6/2024

7:00 - 17:00

Toàn xã An Cư; Hậu Thành; Hậu Mỹ Phú; Hậu Mỹ Trinh; Hậu Mỹ Bắc A; Hậu Mỹ Bắc B; Đông Hòa Hiệp; Hòa Khánh; Thiện Trí; Thiện Trung; Mỹ Trung; Mỹ Hội; TT Cái Bè, huyện Cái Bè