Ngày

Giờ

Thành phố Mỹ Tho

20/6/2024

7:00 - 12:00

Một phần ấp Thới Bình, xã Thới Sơn; Một phần ấp 4 xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

20/6/2024

7:30 - 12:00

Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP Mỹ Tho

20/6/2024

13:30 - 17:00

Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, Trần Hưng Đạo, phường 4, 6, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Huyện Gò Công Đông

20/6/2024

7:30 - 15:30

Một phần ấp Cầu Xây, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông

 

Ngày

Giờ

Thành phố Gò Công

20/6/2024

7:30 - 11:30

Một phần phường Long Chánh và phường 1, TP Gò Công

21/6/2024

7:00 - 17:00

Một phần xã Bình Xuân; Bình Đông, TP Gò Công

     

Ngày

Giờ

Huyện Chợ Gạo

20/6/2024

8:00 - 15:00

Ấp Bình Phú, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo

21/6/2024

8:00 - 15:00

Ấp Điền Lợi, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo

22/6/2024

8:00 - 15:00

Khu 2, khu 3 TT Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo

 

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

20/6/2024

7:30 - 16:30

Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành

20/6/2024

13:30 - 17:00

Một phần ấp 1 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Huyện Cái Bè

22/6/2024

7:30 - 17:00

Một phần xã Hòa Khánh; Thiện Trí; Thiện Trung; Mỹ Đức Đông; Mỹ Đức Tây; Mỹ Tân