Điện lực Mỹ Tho

11/5/2021 (7h30-11h30): Một phần QL 50, xã Đạo Thạnh, Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

11/5/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp 5, 6 xã Tân Phước huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

11/5/2021 (7h30-16h00): Một phần xã Long Thuận

12/5/2021 (7h30-16h00): Một phần xã Long Chánh; phường 4

13/5/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Long Hưng, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

10/5/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân. Một phần ấp Quới An, xã Long Bình

11/5/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân. Một phần ấp Hòa Phú, Long Hải, xã Long Bình

11/5/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Bình Đông Trung, xã Bình Nhì

12/5/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Long Hải, xã Long Bình. Một phần ấp Hòa Thạnh, Thạnh Lợi, Thuận Trị, xã Bình Tân

13/5/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Xóm Thủ, xã Bình Tân. Một phần ấp Khương Ninh, xã Long Bình. Một phần ấp Thạnh Hòa Tây, xã Thạnh Trị

13/5/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Thạnh Phú, Thạnh Lạc, xã Đồng Thạnh

14/5/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Thuận Trị, xã Bình Tân. Toàn phần ấp Phú Quới, xã Long Vĩnh. Một phần ấp Khương Ninh, xã Long Bình. Toàn phần ấp An Ninh, Hòa Bình, một phần ấp Thạnh Thới, xã Vĩnh Hựu.

15/5/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Hòa Phú, xã Long Bình

Điện lực Cai Lậy

15/5/2021 (8h00-16h00): Phường 1, 2, 3, 4, xã Tân Bình, Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây, Phú Quý và một phần xã Thanh Hòa, Tân Hội, Nhị Quý, phường Nhị Mỹ, phường 5 thị xã Cai Lậy và các xã Phú Cường, Thạnh Lộc, Mỹ Thành Bắc, Bình Phú, Phú Nhuận, Mỹ Long và một phần xã Mỹ Thành Nam, Cẩm Sơn huyện Cai Lậy

16/5/2021 (8h00-16h00): Xã Long Khánh, Tân Phú, Mỹ Hạnh Đông, và một phần xã Thanh Hòa, Tân Hội, Nhị Quý, phường Nhị Mỹ, phường 4, phường 5, Mỹ Phước Tây thị xã Cai Lậy và các xã Long Tiên, Long Trung, Tam Bình, Hội Xuân, Ngũ hiệp và một phần xã cẩm Sơn huyện Cai Lậy và một phần xã Điềm Hy, huyện Châu Thành và một phần xã Tân Hòa Tây, Thạnh Tân, huyện Tân Phước

Điện lực Tân Phước

11/5/2021 (8h00-16h00): Một phần các xã Hưng Thạnh, Mỹ Phước

12/5/2021 (8h00-13h30): Một phần các xã Phước Lập, Tân Lập 1, 2, TT Mỹ Phước, xã Nhị Bình

Điện lực Chợ Gạo

11/5/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Bình Ninh, xã Đăng Hưng Phước

11/5/2021 (13h30-15h00): Một phần ấp Long Hòa, xã Hòa Định

12/5/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Bình Phú, xã Bình Ninh

13/5/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền

14/5/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Tân Phú 1, xã Tân Thuận Bình

14/5/2021 (13h30-17h00): Một phần ấp Bình Hưng xã Bình Phan. Một phần ấp Bình Phú xã Thanh Bình

15/5/2021 (8h00-16h00): Một phần xã An Thạnh Thủy

Điện lực Châu Thành

12/5/2021 (8h00-14h00): Một phần xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo

14/5/2021 (7h00-16h00): Một phần xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo

15/5/2021 (7h00-18h00): Một phần các xã Đông Hòa, Bình Trưng, Nhị Bình, Long Hưng, Song Thuận, Kim Sơn. Toàn bộ các xã Vĩnh Kim, Bàn Long

16/5/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành

16/5/2021 (7h30-15h00): Một phần thị trấn Tân Hiệp. Một phần các xã Tân Lý Tây, Tân Lý Đông, huyện Châu Thành

Điện lực Cái Bè

13/5/2021 (9h00-15h00): Một phần xã Thiện Trung

14/5/2021 (9h00-15h00): Một phần xã Đông Hòa Hiệp

Điện lực Tân Phú Đông

12/5/2021 (8h00-9h00): Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

12/5/2021 (9h00-10h00): Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

12/5/2021 (10h00-11h00): Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

12/5/2021 (10h30-11h30): Một phần ấp Cồn Cống 4, xã Phú Tân

12/5/2021 (11h00-12h00): Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

12/5/2021 (13h00-14h00): Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

12/5/2021 (15h00-16h00): Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

13/5/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân