Ngày

Giờ

Thành phố Mỹ Tho

4/7/2024

7:30 - 16:00

Một phần đường Vũ Mạnh, phường 6, TP Mỹ Tho

5/7/2024

7:30 - 16:00

Một phần đường Vũ Mạnh, đường Hồ Bé, phường 6, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Huyện Gò Công Đông

5/7/2024

7:00 - 17:00

Một phần ấp Trung, ấp Nam, ấp Hộ, xã Tân Điền; ấp Hộ, xã Tân Thành; ấp Xóm Đen, xã Bình Ân

 

Ngày

Giờ

Thành phố Gò Công

5/7/2024

7:00 - 15:00

Một phần xã Bình Xuân, TP Gò Công

 

Ngày

Giờ

Huyện Gò Công Tây

5/7/2024

7:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Lạc, xã Thành Công

6/7/2024

7:30 - 17:00

Một phần ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn

  

Ngày

Giờ

Huyện Cai Lậy

4/7/2024

8:00 - 15:00

Một phần xã Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy

  

Ngày

Giờ

Huyện Chợ Gạo

4/7/2024

8:00 - 15:00

Khu 2 TT Chợ Gạo; ấp Tân Thành, xã Tân Thuận Bình

5/7/2024

8:00 - 15:00

Ấp Bình Khương 2, Bình Thọ 1, xã Bình Phục Nhứt

6/7/2024

7:00 - 11:30

Một phần xã Bình Phục Nhứt; ấp Bình Hưng, Bình Thọ Đông, xã Bình Phan

6/7/2024

7:00 - 17:00

Ấp Bình Khương 1, xã Bình Phục Nhứt; ấp Bình Hưng, Bình Thọ Đông, xã Bình Phan

6/7/2024

11:30 - 17:00

Ấp Bình Khương 1, xã Bình Phục Nhứt; ấp Bình Hưng, Bình Thọ Đông, xã Bình Phan

 

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

4/7/2024

7:30 - 12:30

Một phần xã Phú Phong; Một phần xã Kim Sơn

4/7/2024

7:30 - 16:30

Một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Hương, huyện Châu Thành

4/7/2024

13:30 - 17:00

Một phần xã Kim Sơn

5/7/2024

7:30 - 11:30

Một phần xã Song Thuận

5/7/2024

13:30 - 16:30

Một phần xã Song Thuận

 

Ngày

Giờ

Huyện Cái Bè

5/7/2024

8:00 - 17:00

Một phần xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè

 

Ngày

Giờ

Huyện Tân Phú Đông

5/7/2024

8:00 - 11:00

Một phần ấp Lý Quàn 2, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

5/7/2024

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

6/7/2024

7:30 - 11:30

Một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông

6/7/2024

13:00 - 17:00

Một phần ấp Bà Từ, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông