Điện lực Mỹ Tho

18/5/2021 (7h30-11h30): Đường Lê Văn Phẩm, Phan Lương Trực, một phần đường Hồ Bé, Trần Ngọc Giải thuộc phường 5, 6, TP Mỹ Tho

18/5/2021 (7h30-11h30): Một phần ấp Tân Tỉnh A , Tân Tỉnh B, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

18/5/2021 (8h00-11h30): Một phần KP Lăng TT Vàm Láng, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

18/5/2021 (8h00-13h00): Một phần xã Bình Xuân

19/5/2021 (7h30-8h15; 8h30-9h15; 9h30-10h15; 10h30-11h15; 11h30-12h15; 13h30-14h15; 14h30-15h15; 15h30-16h15; 16h30-17h15): Một phần xã Bình Xuân

20/5/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Long Chánh

Điện lực Gò Công Tây

18/5/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Hòa Phú, xã Long Bình

19/5/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Lợi An, xã Bình Tân

20/5/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân

21/5/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Quới An, xã Long Bình

Điện lực Chợ Gạo

17/5/2021 (8h00-11h00): Ấp Tân Long, xã Long Bình Điền

17/5/2021 (13h30-16h30): Ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền

19/5/2021 (8h00-10h30): Ấp Tân Tỉnh, xã Song Bình

19/5/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh

19/5/2021 (10h30-11h30): Ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình Điền

19/5/2021 (13h30-15h00): Một phần ấp Thạnh Hòa, xã An Thạnh Thủy

19/5/2021 (15h00-16h00): Một phần ấp Bình Hưng, xã Bình Phan

20/5/2021 (7h00-11h30): Một phần ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông

20/5/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Bình Ninh

20/5/2021 (9h30-11h30): Toàn xã Xuân Đông

20/5/2021 (11h30-16h00): Ấp An Lạc Thượng, Tân Thuận, Tân Hòa, xã Xuân Đông

21/5/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Bình Thọ, Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt

21/5/2021 (8h00-11h30): Ấp Thạnh Kiết, An Khương, xã An Thạnh Thủy

21/5/2021 (13h30-16h00): Ấp Bình Ninh, Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt

Điện lực Châu Thành

17/5/2021 (8h00-13h00): Một phần xã Điềm Hy, huyện Châu Thành; Một phần xã Tân Phú, TX Cai Lậy

Điện lực Cái Bè

18/5/2021 (8h00-16h00): Một phần xã An Hữu, An Thái Đông

19/5/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Hòa Khánh

20/5/2021 (8h00-14h00): Một phần xã Mỹ Đức Đông, Thiện Trí, Mỹ Tân, Thiện Trung

Điện lực Tân Phú Đông

17/5/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Tân Phú, Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông