Điện lực Mỹ Tho

31/5/2021 (7:30 - 13:30): Một phần huyện lộ 94B xã Trung An, TP Mỹ Tho

1/6/2021 (7:30 - 14:00): Đường Phạm Thanh, phường 5, TP Mỹ Tho

1/6/2021 (7:30 - 15:30): Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, TP Mỹ Tho

2/6/2021 (7:30 - 12:00): Một phần đường Lý Thường Kiệt, Tết Mậu Thân, Đống Đa, phường 4

2/6/2021 (13:30 - 17:00): Một phần đường Nguyễn Huệ, Lê Thị Phỉ, Trưng Trắc thuộc phường 1, 7. 

3/6/2021 (7:30 - 13:30): Một phần phường 6, TP Mỹ Tho

3/6/2021 (7:30 - 15:30): Một phần đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Rạch Gầm, phường 1, TP Mỹ Tho

4/6/2021 (7:30 - 12:00): Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

1/6/2021 (7:30 - 15:30): Một phần ấp 7 xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông

3/6/2021 (7:30 - 11:30): Một phần KP Xóm Gò thị trấn Tân Hòa; Ấp Trại Ngang xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

1/6/2021 (8:00 - 9:30): Một phần phường 3, thị xã Gò Công

1/6/2021 (10:00 - 11:30): Một phần phường 5, thị xã Gò Công

1/6/2021 (13:30 - 16:30): Một phần phường 3, xã Long Thuận, thị xã Gò Công

1/6/2021 (14:30 - 15:30): Một phần phường 1, thị xã Gò Công

2/6/2021 (8:00 - 10:00): Một phần xã Bình Xuân, Bình Đông, thị xã Gò Công

2/6/2021 (9:00 - 12:00): Một phần xã Bình Đông, thị xã Gò Công

2/6/2021 (10:00 - 15:00): Một phần xã Bình Xuân, thị xã Gò Công

2/6/2021 (10:30 - 12:30): Một phần xã Bình Đông, thị xã Gò Công

6/6/2021 (7:00 - 17:00): Một phần xã Bình Xuân, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

1/6/2021 (7:00 - 17:00): Một phần ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt. Một phần ấp Thạnh Phú, Thạnh Lạc, xã Đồng Thạnh. Một phần ấp Xóm Thủ, Hòa Thạnh, xã Bình Tân

2/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì

3/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp Quới An, xã Long Bình

4/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp Ninh Quới, Phú Trung, xã Long Bình

6/6/2021 (7:00 - 17:00): Toàn phần xã Thạnh Trị, Yên Luông. Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Đồng Thạnh. Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì. Một phần KP 5, KP 6 thị trấn Vĩnh Bình

Điện lực Cai Lậy

1/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy

3/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy

4/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

31/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần các xã Thạnh Mỹ, Thạnh Tân

1/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Tân Hòa Thành

2/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần các xã Hưng Thạnh, Phú Mỹ

2/6/2021 (8:00 - 16:00): Khách hàng công ty Thiên Thuận

3/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Tân Hòa Đông

4/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Thạnh Mỹ, Tân Hòa Đông

Điện lực Chợ Gạo

1/6/2021 (8:00 - 9:00): Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định

1/6/2021 (9:30 - 11:30): Một phần ấp Thạnh Hiệp, Bình Thủy, xã An Thạnh Thủy

1/6/2021 (13:30 - 15:00): Một phần ấp Bình Thành, xã Đăng Hưng Phước

1/6/2021 (15:00 - 16:30): Một phần ấp Thạnh Thới, xã An Thạnh Thủy

2/6/2021 (8:00 - 9:30): Một phần ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền

2/6/2021 (9:30 - 11:30): Một phần ấp Hòa Lạc, xã Bình Ninh

3/6/2021 (7:30 - 16:30): Ấp Bình Hòa, xã Long Bình Điền. Ấp Đăng Phong Dưới, Vĩnh Phước, xã Đăng Hưng Phước. Một phần ấp Tân Thuận, xã Xuân Đông. Một phần ấp Bình Hiệp, xã Song Bình

4/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Bình Khương 1, Bình Khương 2, xã Bình Phục Nhứt

4/6/2021 (7:30 - 9:00): Một phần ấp Quang Thọ, xã Quơn Long

4/6/2021 (7:30 - 16:30): Một phần xã Xuân Đông

4/6/2021 (9:30 - 11:00): Ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy

5/6/2021 (7:30 - 9:00): Một phần xã Tân Thuận Bình

5/6/2021 (9:00 - 11:00): Một phần ấp Đăng Phong Dưới, xã Đăng Hưng Phước

6/6/2021 (8:00 - 10:00): Một phần xã Bình Ninh

Điện lực Châu Thành

2/6/2021 (7:30 - 15:30): Một phần xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo

3/6/2021 (7:30 - 7:45; 15:45 - 16:00): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

3/6/2021 (7:30 - 16:00): Một phần xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo. Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Một phần các xã Hòa Tịnh, Mỹ Tịnh An, Trung Hòa, huyện Chợ Gạo

4/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần xã Nhị Bình. Một phần xã Đông Hòa

4/6/2021 (14:00 - 17:00): Một phần xã Vĩnh Kim

Điện lực Cái Bè

31/5/2021 (7:00 - 17:00): Một phần xã Hòa Khánh

1/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A

1/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Hậu Mỹ Trinh

1/6/2021 (9:00 - 13:30): Một phần xã Tân Thanh, An Thái Trung, Tân Hưng

2/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần xã Mỹ Lợi B, Mỹ Trung

3/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần xã Mỹ Lợi A, Mỹ Đức Tây, Mỹ Tân

4/6/2021 (8:00 - 14:00): Một phần xã Mỹ Đức Tây, Mỹ Lương

Điện lực Tân Phú Đông

2/6/2021 (7:30 - 9:00): Một phần ấp Tân Hiệp, Tân Hương, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

2/6/2021 (8:00 - 10:00): Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

2/6/2021 (9:00 - 10:30): Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

2/6/2021 (10:00 - 12:00): Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, Huyện Tân Phú Đông

2/6/2021 (10:30 - 11:30): Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

2/6/2021 (11:00 - 13:30): Một phần ấp Tân Hiệp, Tân Hương, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

2/6/2021 (11:00 - 17:00): Một phần ấp Bà Tiên, Lý Quàn, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

2/6/2021 (13:30 - 15:00): Một phần ấp Tân Hiệp, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

2/6/2021 (13:30 - 17:00): Một phần ấp Rảnh xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

2/6/2021 (15:00 - 17:00): Một phần ấp Tân Định, Tân Thành, xã Tân Thới, Tân Phú huyện Tân Phú Đông. Một phần ấp Bà Tiên 1, Lý Quàn, xã Phú Đông. Ấp Bà Từ, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

3/6/2021 (7:00 - 11:30): Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

3/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần ấp Bà Từ, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

4/6/2021 (7:30 - 10:00): Một phần ấp Tân Hương, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

4/6/2021 (8:00 - 13:30): Một phần ấp Tân Phú, Tân Thành, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

5/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

5/6/2021 (13:30 - 17:00): Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông